ייעוצים אישיים
הרישי בריגהו
הרישי בריגהו
שאט צ'קרה
שרי ינטרה
הייעוצים ניתנים בתחומים הבאים:

ייעוציים אישיים 
בבעיות וקשיים בחיים.
ייעוציים ביוגה לשיפור והעצמה.

הייעוצים נעשים על פי הדרך אותה למדתי ממוריי במהלך השנים.

אברהם גודל נהג לייעץ לאנשים שהגיעו לביתו בכל תחום, עפ"י השקפתו הפילוסופית, בשילוב תרגילי היוגה. ד"ר נועה בלאס עזרה דרך ראייתה המיוחדת את הצ'קרות, ונתנה תרגילים המבוססים על מרכיבי הצ'קרות.

אצל שרי ברהמה גופאל בהאדורי ושיוו שאנקאר טריפאטי נכחנו בייעוצים רבים דרך הג'יוטיש (אסטרולוגיה וודית) לפי מסורת הבריגהו יוגה. לאחר שנים של התמדה, לימד שרי ברהמה גופאל בהאדורי את רונן כץ ואותי באופן אישי כיצד לעזור דרך הג'יוטיש.

הייעוץ מתחיל בכמה דקות של מדיטציה, ולאחריה נערכת שיחה במהלכה האדם מספר באלו תחומים הוא זקוק לעזרה. במהלך השיחה ניתנות עצות המאפשרות לראות את הסיטואציות מכיוונים שונים המעצימים את היכולת להתמודד עם הקשיים. בסיום ניתנות הצעות מעשיות שמטרתן לעזור ולפתוח בפני המבקש דרכי התמודדות חדשים.

מהאדם המגיע לייעוץ נדרשת נכונות לתרגל על פי ההנחיה למשך תקופת זמן מוגדרת (חודש / שלושה חודשים / חצי שנה). משך התרגולים נע בין 5 דקות לחצי שעה ויש לבצעם על בסיס יומי.

התחומים בהם ניתנת עזרה
א.    האתא יוגה: יוגה תרפיה על פי ההשפעות המרפאות של האסאנות ותרגילי הנשימה.
ב.    הקלה על כאבי גב דרך סדרות של ארגון הגוף ACI
ג.     רג'ה יוגה: עזרה דרך תרגול המיינד.
ד.    בריגהו יוגה: מתן עזרה דרך ג'יוטיש – אסטרולוגיה וודית.
ה.    הפילוסופיה של היוגה