ודנטה הלכה למעשה
מאנגלית: ד"ר אודי בילו
 
הספר ודנטה הלכה למעשה עוסק בהיבטים המעשיים של חכמת הוודנטה שעיקרה הוא חיפוש האחדות בין האדם והאלוהים.
בספר זה חושף סְוָואמִי וִיוֶקָנָנְדָה בפני הקורא המערבי את פילוסופיית הוודנטה – הפילוסופיה של האחדות. אחדות בין העצמי לאלוהי ובין כל הברואים, באשר הם יצירי האלוהים. הספר עוסק בחלק המעשי של הניאנה-יוגה, היוגה של הידע, ומציע הסברים להבנתה וליישומה בחיים, דרך חיפוש וגילוי האמת הטמונה בכול שתכליתה אחדות, וכל זאת בעזרת הכוח האחד של האהבה.
הוודנטה היא פילוסופיה מעשית המלמדת על אחדות החיים או אחדות התודעה. לפי הוודנטה ה"עצמי" זהה לאלוהות האין- סופית, והדרך לחיפוש האמת מובילה למציאת אחדות זו.
 
לקריאה נוספת באתר