כתבות
הרב פרופ' דניאל שפרבר, למד שנים רבות בישיבת 'חברון' ולאחר מכן נסע לטייל בהודו ואף שימש שם כרב. כיום הוא נציג הרבנות הראשית בוועידות בין־דתיות ומוציא ספר מפתיע העוסק לראשונה ביחס ההלכתי לדתות המזרח.
בבית ספר המורה תמיד אמרה לו "התרכז!" אבל היא לא סיפקה לו טכניקות לריכוז. כשהתבגר גילה אודי בילו, ד"ר לייעוץ תרפי ומורה ליוגה, שהיוגה היא אחת הטכניקות היעילות ביותר, גם לחינוך המיוחד.
אורית סן גופטה ואודי בילו, שניהם תלמידים ומורים ליוגה, מדברים על הפילוסופיה של היוגה, על האוניברסאליות שלה ועל השפעותיה על כל רובדי החיים.
1,300 שנים אחרי שנגנזו, נחשפו כתבי הברהמה צ'ינטה המקודשים של המאסטרים הגדולים של המזרח. הידע הקדום ניתן ליוגי הגדול, שרי סודהיר ראנג'אן בהאדורי, בתהליך של טראנס והוא נשבע להפוך אותו לנחלת הכלל.
השקת הספר "אוטוביוגרפיה של יוגי" בשגרירות הודו בישראל, 15 בספטמבר 2009.
The Embassy of India in Tel Aviv hosted a function on September 15 2009 to launch the Hebrew version of one of the most famous books on Yoga – "Autobiography of a Yogi" by Yogananda