6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
ראשון
21:15 - 17:45
קורס מורים המשך
דר' אודי בילו
שני
21:00 - 17:00
קורס מדריכים ומורים ליוגה
דר' אודי בילו/יפעת שוורצברג
שלישי
12:15 - 08:45
קורס מורים המשך
דר' אודי בילו
20:00 - 16:15
קורס מורים לרג’ה-יוגה ובריגהו-יוגה*
דר' אודי בילו ושיהאן רונן כץ
רביעי
20:00 - 18:00
שיעור יוגה
דר' אודי בילו
13:00 - 09:00
קורס מדריכות יוגה ומורות ליוגה בהתאמה לרוח היהדות
יפעת שוורצברג ואביבה לוריא
חמישי
20:30 - 16:30
קורס מדריכים ומורים ליוגה בבאר-שבע
דר' אודי בילו / טל ענבל
13:00 - 09:00
קורס מדריכים ומורים ליוגה - בוקר
ענבל עמית ואלה בילו
שישי
שבת
* אחת לחודש