שבת שלום משיבוג’י
פורסם בתאריך 07/12/2018
 
GOOD MORNING DEAR, SABBATH A GREAT HOLIDAY & WEEKEND TO BE TOGETHER GETTING FREE FROM ALL RESPONSIBILITIES DURING HIGH VOLTAGE WORKS OF THE WORKING WEEK. A GIFT OF RESTING & RELAXING. SO DROP AWAY ALL PRESSURE, STRESSES AND FOLLOW HEART TO ENJOY THE FREEDOM. LOVINGLY BEHAVE WITH SELF & OTHERS AND PRAISE ALMIGHTY. 
PLEASE ACCEPT OUR BEST WISHES LOVE FOR THIS EFFORTS, SABBATH SHALOM.  

Last two weeks greetings, msgs are combining so kindly check in;--

Always try to keep it in control-When you are praying your Heart,
Always try to keep it in control-When you’re eating your Stomach,
Always try to keep it in control-When you’re going to someone’ Home, 
Always try to keep it in control-When you’re going to any meeting your Speech, 
Always try to keep it in control-When you’re seeing someone’ Wealth your Greed. 

FORGET - ALL SAD BAD MEMORIES OF PAST
FORGET - ALL THE GOOD DEEDS YOU HAVE DONE
FORGET - OTHERS WHO THEY DID WRONG 

Don’t do - Don’t Insult nor Humiliate others, 
Don’t do - Don’t be jealous seeing others success,
Don’t do - Don’t get greedy seeing others wealth,
Don’t do - Don’t do Back Biting,
Don’t do - Don’t be sad seeing others achievements. 

"hoping you will excuse me for my pushing behavior" 😀

 
 
***

שרי בראמה גופאל בהדוריג'י מהאסיה, גורוג'י, 1942-2017 
 

על גורוג'י באתר:
ד"ר אודי בילו, המורים העיקריים: שרי בראהמה גופאל בהדורי
מאמרים: שרי בראהמה גופאל בהדורי
מתוך פרק האוטוביוגרפיה של ד"ר אודי בילו: הבריגהו יוגה
 
 
מפגשים ולימוד עם גורוג'י בוורנאסי:
 

 

 גנגה, סרטו של יואב קליינמן:


שרי בראהמה גופאל בהדוריג'י מהאסיה 1942-2017
ורנאסי ספטמבר 2016
בפתח ביתו של שיבוג'י, פברואר 2016
סארנאת, פברואר 2016
במקדש של שרי טאילנג סוואמי, פברואר 2016