שבת שלום משיבוג’י
פורסם בתאריך 15/02/2019
 


GOOD MORNING DEAR ONE, 15th. FEB. WEEKEND KNOCKING TO REMIND US, RELAX SHADE OFF ALL WORRIES, STRESSES & PRESSURES OF TENSION !! ISN'T IT ?
SO BE WITH GOOD HEART AND BECOME AWARE TIME TO DROP ALL NEGATIVE THOUGHTS FROM HEAD AND RELAX NAMING GOD, WILL REPAIR, FIX EVERYTHING. 
"BELIEVE THIS, THIS WILL FOR SUREFOR SURE, NO DOUBT IN IT".
WE'RE VERY EXITED GROUP WILL BE HEAR, FEW DAYS MORE, HOPING I SHALL BE ABLE TO DO MY DUTIES CAREFULLY TO BEST OF MY ABILITY, FOR THAT I BEG GURU DEV'S KINDNESS & BLESSINGS. I SHALL TRY MY BEST TO PERFORM AS TIME & FRIENDS DEMANDS, I NEED EVERY BODIES  SUPPORT, YOU SHOULD ALSO BLESS AND PRAY FOR IT. THIS IS ALL STORY FOR NOW.
ATTACHING A VIDEO CLIP WHICH SUMMARIZES THE GOOD EFFECTS CHANTING PRANAV MANTRA !! 
PLEASE ACCEPT OUR HEARTY BEST WISHES LOVE HUGS FOR A WONDERFUL WEEKEND, "SABBATH SHALOM" .
 

 
 
***

שרי בראמה גופאל בהדוריג'י מהאסיה, גורוג'י, 1942-2017 
 

על גורוג'י באתר:
ד"ר אודי בילו, המורים העיקריים: שרי בראהמה גופאל בהדורי
מאמרים: שרי בראהמה גופאל בהדורי
מתוך פרק האוטוביוגרפיה של ד"ר אודי בילו: הבריגהו יוגה
 
 
מפגשים ולימוד עם גורוג'י בוורנאסי:
 

 

 גנגה, סרטו של יואב קליינמן:


שרי בראהמה גופאל בהדוריג'י מהאסיה 1942-2017
ורנאסי ספטמבר 2016
בפתח ביתו של שיבוג'י, פברואר 2016
סארנאת, פברואר 2016
במקדש של שרי טאילנג סוואמי, פברואר 2016