שבת שלום משיבוג’י
פורסם בתאריך 28/02/2020
 
GOOD MORNING DEAR A BRIGHT SUNSHINE DAY WELCOMING YOU TO JOIN THE BLISS. SPREADING LIGHT JOY HAPPINESS IN THE AIR, SO BE PART OF IT CELEBRATING TOGETHER WEEKEND, GIVE YOUR GOOD FEELINGS WILL GET BACK TO YOU IN MANY FOLDS MORE, BELIEVE IT !
ALMOST EVERYONE WENT BACK AFTER A VERY VERY HEALTHY SADNA FOR COMPLETE 10 DAYS, THEY LEFT US THEIR HEARTFUL LOVE TO US, FEELING SO BLESSED. THIS SADNA STARTED FROM BUDDING TO BLOOMING SPREAD LIGHT, JOY, HAPPINESS & LOVE, LOVE OF FRIENDSHIP, BROTHERHOOD ENORMOUSLY WE WITNESSED ALMIGHTY'S KINDNESS & GRACE FLOATED IN EVERY HEART. A PURE SELFLESS LOVE & AFFECTION FLOATED THROUGH HEART TO HEART, WE PRAY IT SHOULD STAY PERMANENTLY AMEN WITH US BY HIS BLESSINGS AMEN !
ENOUGH, HAVE GREAT WEEKEND WITH GOOD FOOD, COMPANY OF FRIENDS FAMILY LOVERS AROUND WOW EJE-KEF, WE'RE SENDING OUR BEST WISHES LOVE HUGS, SABBATH SHALOM."Life sometimes takes you in to troubled waters not to drown you, 
but to cleanse you.

Fold your ego and make paper planes. 
I swear, you will fly !!

"Excellence is not for
someone else to notice, its for your own satisfaction.
Don't climb a mountain with an intention that the World should see you,
climb it with the intention to see the World."

"Pages of yesterday cannot be revised, but the pages of today & tomorrow are blank & you hold the pen, make it an inspiring story...”


 

  
 

 
 
 
 
***
 
 
 
שרי בראמה גופאל בהדוריג'י מהאסיה, גורוג'י, 1942-2017 
 

על גורוג'י באתר:
ד"ר אודי בילו, המורים העיקריים: שרי בראהמה גופאל בהדורי
מאמרים: שרי בראהמה גופאל בהדורי
מתוך פרק האוטוביוגרפיה של ד"ר אודי בילו: הבריגהו יוגה
 
 
מפגשים ולימוד עם גורוג'י בוורנאסי:
 

 

 גנגה, סרטו של יואב קליינמן:


שרי בראהמה גופאל בהדוריג'י מהאסיה 1942-2017
ורנאסי ספטמבר 2016
בפתח ביתו של שיבוג'י, פברואר 2016
סארנאת, פברואר 2016
במקדש של שרי טאילנג סוואמי, פברואר 2016