הצליל הפנימי
הספר "ראג’ה יוגה במסורת הבריגהו יוגה" ניתן לרכישה בדואר
פורסם בתאריך 05/03/2024
הספר "ראג'ה יוגה במסורת הבריגהו יוגה" מאת ד"ר אודי בילו ושיהאן רונן כץ, על פי לימודו של שרי ברהמה גופאל בהדורי, יצא לאור במהדורה שניה וניתן לרכישה בדואר.

מתוך 'פתח דבר' לספר:
"שיטת הרג’ה-יוגה המתוארת בספר זה, הינה שיטה עתיקה, המלמדת באמצעות סדרות של תרגילים, המשולבים בפילוסופיה עמוקה, להשקיט את החושים ולתקן את מידותינו המוסריות. זאת על מנת לייצב את ההכרה, ולהפכה לכלי ראוי לגילוי אותה אמת פנימית השוכנת בתוכנו. השיטה ניתנה לפני שנים רבות על ידי הרישי בריגהו, והועברה על ידי יוגים בעלי השגה גבוהה, לבעלי משפחות ולאנשים החיים בחברה. הידע והתרגול הועברו אלינו, קבוצת התלמידים מישראל, באופן ישיר ממורינו שרי ברהמה גופאל בהאדורי ושרי שיוו שאנקאר טריפאטי, החל משנת 1994. במהלך השנים התפתחה מערכת יחסים מיוחדת במינה, בינינו, התלמידים בני המערב לבין המורים מהמזרח, שברבות הימים הפכו להיות לנו למשפחה.

"לאורך השנים הדגיש שרי ברהמה גופאל בהאדורי שני נושאים מרכזיים בלימודו - האחד היה הפצת הידע, והשני, השימוש בפירות הידע על מנת לעזור לנזקקים. בשנת 2002 ביקש גורוג'י כי נוציא לאור ספר האוצר בתוכו את הידע ואת התרגול הבסיסי של הראג'ה יוגה במסורת הבריגהו יוגה. אנו שמחים ונרגשים למלא את בקשתו, ומאמינים שהספר יאיר בפני הקורא את היבטיה העתיקים של תורת היוגה, המציבים אותה במקומה הראוי, כדרך המובילה להתפתחות רוחנית ולהגשמה עצמית.

"הכתוב בספר זה מסתמך על ידע פילוסופי ומעשי, אותו למדנו באופן ישיר ממורינו, שרי ברהמה גופאל בהאדורי ושרי שיוו שאנקאר טריפאטי,  הידע הועבר אלינו במהלך עשרות השנים האחרונות, בהן נסענו לוראנסי ובהן הגיעו המורים לארץ, על מנת ללמדנו את תורת הבריגהו יוגה. תרגילי הבריגהו יוגה, המתוארים בספר זה, רואים אור לראשונה במערב.

"שאיפתו של מורנו, שרי ברהמה גופאל בהאדורי, הייתה להפיץ ידע נדיר זה לאנושות, על מנת שיסייע ללומד אותו להתחזק ולהכיר את הכוחות הטמונים בו. בהמשך, לאחר שייבנה בסיס מוסרי איתן, יוכל להשתמש ביכולות אשר רכש על מנת לעזור לאחרים. לשם כך דרושה עבודה מאומצת ברבדים הפיזיים, הנפשיים והרוחניים.

"ב-15 בנובמבר 2017, עזב מורנו האהוב שרי ברהמה גופאל בהאדורי את גופו. אהבתו, הוראתו המיוחדת והידע הנדיר אותו העביר לנו במהלך השנים, חיים ושזורים בין דפיו של ספר זה."

להרשמה ולרכישת הספר בדואר לחצו כאן

השקת הספר "ראג’ה יוגה במסורת הבריגהו יוגה"
השקת הספר "ראג’ה יוגה במסורת הבריגהו יוגה"
השקת הספר "ראג’ה יוגה במסורת הבריגהו יוגה"
צילומים מערב ההשקה: רון בורקין