ספרים לקריאה באתר

ניאנה יוגה - מי אני? - מאת שרי רמאנה מהארישי

הבהאגווד גיטה לתלמידים - מאת סוואמי וינקאטסננדה

מסע היוגה - מאת שרי שיוושנקאר טריפאטי

הסבר המילים הלועזיות
"ניאנה יוגה - מי אני?" מונחים
ABHYASA

מניעת הפרעת השקט הפנימי

ASVATA
אי-שניות, יחיד
AHAM
אני
AHAM VRITTI
הצורות וההתגלויות השונות של ההכרה העצמית
AJNANA
חוסר ידע
ANUBHAVA
מימוש המקור של כל הקיים
ARTHA-VADA
נימוק שולי
ASANA
תנוחה, עשייה, התייחסות
ASHRAM
חצר הרבן
ATMAN
העצמי האוניברסלי
ATMAN-VICHARA
חקר העצמי האוניברסלי
ATMA-JNANI
אדם שמימש את העצמי האוניברסלי
ATMA-VIDEA
ידיעת העצמי
BHAKTAS
חניכים, חסידי רבן
BHAKTI
חניכות, חסידות
BHAGAVAN
צורת פניה אל אדם הנמצא בהתעוררות רוחנית גבוהה
BHAVANA
הגות המלווה בדמיון שבהכרה
BHAJANA
שירת הלל לאל, במקהלה או ביחידות
BRHAMAN
היישות האבסולוטית והעליונה ביותר
BRHAMA-JNANA
ידיעת הברהמן
CHAKRA
מרכז הכח הרוחני בגוף האנרגטי (האתרי) של האדם
DEHATMA-BUDDHI
הרעיון: ’הגוף הוא אני’
DHYANA
מדיטציה, הגות
DWAITA
שניות, יותר מאחד
GRANTI
קשר שצריך להתיר
GRIHASTHA
בעל בית, איש משפחה, בעל רכוש
GURU
מורה רוחני או האלוהים הנמצא ביסוד כל הדברים
GURU-KRIPA
עזרה פנימית וחיצונית של ה-GURU
HRIDAYAM
הרעיון: ’הלב הרוחני זה אני’ לב כל הדברים
HRIT
הלב הרוחני שאנו חשים בלב הפיזי
ISWARA
ההיבט הצורני של בורא העולם המתבטא בטבע
JADA
חוסר תנועה
JAGRAT
מצב עירות
JAGRAT-SUSHUPTI
שינה שנשמרת בה עירות מסוג מסויים
JAPA
הברה, מילה או משפט אשר חוזרים עליהם ללא הרף לצורך התפתחות רוחנית
JIVA
האגו, הנפש הפרטית
JIVANMUKTAS
אדם שהגיע לשחרור מוחלט בהיותו עדיין בחיים
JNANA
ידיעה, ידיעת העצמי המוחלט
JNANA-DRSTI
עין התבונה
JNANA
VICHAR A
חקירה לצורך ידיעת העצמי המוחלט
JNANI
אדם היודע את העצמי באופן מוחלט
KARMA
גורל, פעולה, תולדת הפעולה חוק הסיבה והתולדה
KARMA-YOGA
אדם ההולך בדרך ה-KARMA-YOGA (ראה YOGA)

KEVALA

-NIRVIKALPA
מצב של שחרור הנפש הנובע מריכוז מוחלט בעצמי ואשר אין בו כל תחושה של ’אני’ נפרד מן העצמי האוניברסלי, ואולם מצב זה זמני, והאדם חוזר למודעות האגו האישי
LAKSHYA
תשומת לב, מטרה
MANTRA
צלילים קוסמיים מקודשים של הברות, מילים או משפטים מתוך כתבי הקודש של ההינדים המשתמשים בהם כתפילה החוזרת על עצמה פעמים רבות
MARGA YOGA
דרך ה-YOGA
MAYA
אשליה, החלום של העצמי המוחלט, הכוח הטמון בברהמן, (ברהמן - אחד משמות האלוהים), שבאמצעותו מתממש היקום
וכל אשר בו
MOKSHA
שחרור רוחני מוחלט
MONADA
ניצוץ התודעה הטהורה
MOUNA
מצב של שתיקה חיצונית ופנימית באדם
NAMA
שם האלוהים
NAMA JAPA
חזרה נשנית של שם האלוהים
NAMASKAR
אדם המשתחווה בפני האלוהים, אדם שהגיע להארה פנימית
NIRVANA
שחרור מוחלט מההגבלות האנושיות והתמוססות באושר המוחלט של המוחלט
NIRVIKALPA SAMADHI
SAMADHI זמני ממנו חוזר האדם לתחושת האגו של העצמי הנפרד (ראה SAMADHI)
PRAJNANA
מודעות מוחלטת
PRARABDHA
אותו חלק של גורל האדם (KARMA) שעל האדם למצותו בחייו הנוכחיים
PRASAD
חסד, מזון או מתנה כלשהי המוגשים ל-GURU, ולאחר מכן נתנים בחזרה לחסידיו, כסמל לחסד האלוהי
RAJAS
אחת משלוש התכונות הקוסמיות במעלה (GUNAS). השתיים האחרונות הן ה-SATTVA וה-TAMAS .RAJAS מסמל את עקרון הפעלתנות והאנרגיה
RISHIS
אלה אשר השיגו את ההארה הרוחנית
SADHAKA
אדם ההולך בדרך עשייה מודעת ועקבית לפיתוח הרוחניות
SADHANA
עשייה מודעת ועקבית לפיתוח הרוחניות
SAHAJA NIRVIKALPA
SAMADHI מוחלט ותמידי המתרחש ללא כל מאמץ והמהווה את מצבו הטבעי של האדם השלם (ראה SAMADHI)
SAHASRARA
מרכז הכוח הרוחני והנעלה ביותר שנמצא בקודקוד הגוף האתרי (גוף אתרי הינו הגוף האנרגטי הבלתי נראה בראיה רגילה והמספיג את הגוף הפיזי
SAMADHI
המודעות הגבוהה ביותר אשר בה נפש האדם מזדהה לחלוטין עם העצמי האוניברסלי המוחלט
SAMSARA
מעגלי החיים והמוות ההולכים ונשנים לגבי אותה יישות עצמה
SAMSKARAS
נטיות אישיות מושרשות כתוצאה מהתנסות בחיים קודמים
SANNYASIN
אדם המתנזר מנוחות ומתענוגות החיים, כדי להתמסר לחיפוש אחר האמת המוחלטת
SAT-CHIT
להיות קיים ומודע
SATTVA
אחת משלוש התוכונת הקוסמיות הראשונות במעלה (GUNAS). השתיים האחרות הן RAJAS ו-TAMAS. SATTVA היא התכונה המסמלת את הטוהר, התבונה, האהבה והאיזון
בדרגתם הגבוהה ביותר
SATTVIT
דבר-מה המכיל את תכונת ה-SATTVA
SIDDHIS
כוחות על-טבעיים
SUDDHA-SATTVA
SATTVA טהורה ללא שמץ של TAMAS או RAJAS (ראה TAMAS ו-RAJAS)
SUNY-VADIN
נהיליסט, אדם הכופר במוסכמות ורואה בריק את מקור כל הקיים
SUSHUPTI
שינה עמוקה חסרת חלומות; באדם שהתעורר לעצמי, SUSHUPTI הינו מצב של שינה עמוקה לגבי העולם והגוף, אולם עירנותו מוחלטת לגבי העצמי האוניברסלי; לגבי אדם שאינו מכיר את העצמי האוניברסלי, SUSHUPTI הינו מצב של שינה חסרת חלומות וחסרת מודעות כלשהי
SVARUPA
הטבע האמיתי
SWAPANA
חלום בשעת שינה רגילה
TAMAS
אפלה, בורות, העקרון של חוסר התנועה; TAMAS הינה אחת משלוש התכונות הקוסמיות הבסיסיות. השתים האחרות הן RAJAS ו-SATTVA
TATVA
מהות הדברים
VAIRAGYA
חוסר משאלות, אי-הצמדות
VASANAS
הרגלי ההכרה, נטיות והתרשמויות רדומות
VASANA-KSHYA
מיצוי ה-VASANAS וחיסולם
VASTU
עצם הקיום
VEDANTA
הפירוש המילולי של VEDANTA הוא: ’הידיעה הכוללת והסופית’. זהו מושג בפילוסופית ה-ADVITA, הדוגלת באחידות ובחוסר שניות
VICHARA
חקירה
VISISHTADVAITA
סוג מסויים של אחדות עם הקיום והמודעות המוחלטים
VRITTIS
הצורות וההתגלויות השונות של ההכרה
YOGA
איחוד עם היישות הקוסמית המוחלטת והדרך להשיג זאת
YOGI
אדם החי על-פי עקרונות ה-YOGA
YOGA-MMAHA
ה-YOGA הגדולה
YOGA-VASISHTA
תורת המורה וושישטה שהיה מורהו של ראמה

 

תגיות: