קונדליני
מאת: עמרם בילו
תרגום:
 קונדליני
עלייתו וירידתו של הקונדליני (Wheels of life  עמ’ 33)    
 

ראשי פרקים
מבוא / מהות הקונדליני / הקונדליני במצבו הרדום / עוררות הקונדליני והקשר לפראנה / מעבר הקונדליני בצ’אקרות / הקונדליני כהכרה העליונה / חזרת הקונדליני מהסהאסררה / הגישה ההינדית / הגישה הטנטרית / הגישה המערבית המודרנית / סיכום
 

 

מבוא
מערכת האנרגיה הראשית בגוף

 

קונדליני

 

לפי תורת היוגה קיימים בגוף האדם נאדים, שהם מסלולים מעודנים (אסטרלים) בהם עובר כוח החיים (האנרגיה), המתרכז בשבעה מרכזי אנרגיה הקרויים צ’אקרות. הצ’אקרות ממוקמות בנאדי מרכזי בשם סושומנה, העובר בחוט השדרה לאורך הגוף, החל בעצם הזנב ועד לקדקוד. הנאדים מזוהים עם המרידיאנים שבמסורת הסינית, אך לא עם מערכת העצבים הפיזיולוגית. 
הצ’אקרות מאפשרות למתרגלי היוגה להפעיל את האנרגיה הקיימת בצורה רדומה, דרך נאדי הסושומנה (מקביל ל"מרידיאן וריד (או עורק) המושל" שברפואה הסינית), העובר במרכז החומר האפור, הנמצא בעמוד השדרה ובמוח. 
הדעה המקובלת היא שהסושומנה מתחילה במולדהרה צ’אקרה[1], בחלקה העליון מגיעה הסושומנה עד לסהאסררה צ’אקרה ושם היא מסתעפת לשתי שלוחות: קדמית ואחורית.  

קונדליני

בתוך הסושומנה עובר נאדי בשם Vajra, אשר זוהר כמו השמש ולו איכויות רג’ס[2]. בתוך וואג’רה נאדי עובר נאדי נוסף בשם Chitra, צבעו חיוור ולו איכות של סטוה[2]. שוב, בתוך הצ’יטרה עוברת תעלה זעירה ומעודנת, בשם בראהמן נאדי
(Brahmanadi) דרכה עובר הקונדליני כאשר מעוררים אותו.
משני צדי הסושומנה עולים עוד שני נאדים מרכזיים נוספים, המגלמים את הכוח השולח (אידה) ואת הכוח המקבל (פינגלה). האידה והפינגלה יוצאים גם הם מהמולדהרה צ’קרה, נפגשים עם הסושומנה באג’נה צ’אקרה, שם הם יוצרים קשר משולש הקרוי Triveni. החלק התחתון הקיצוני של של הצ’יטרה נאדי, נקרא דלת הבראהמן (Brahmadvara). קונדליני חייבת לעבור ב’דלת’ זו כדי להגיע אל הבראהמה ראנדהרה (Brahmarandhra)- המיפתח בקודקוד (מערת הבראהמן, החלל ביו שני חצאי המוח). היות וכל המערכת הזאת מורכבת מ’חומר מעודן (Subtle), היא אינה נראית באמצעים פיזיים, ואיננה יכולה להיבדק במכשירים פיזיים.
 

מהות הקונדליני 

’קונדליני’ הינה מונח של הטנטרה והוודות. מקור המלה קונדליני הוא מהמלה Kundal –פיתול, מלופף. הקונדליני  היא הצד בעל התכונות (Saguna), המגולמות לאנרגיה של התודעה הנצחית העליונה, שהיא גם בעלת תכונות וגם נטולת תכונות (Nirguna), והיא כוח רוחני גדול, או ’כוח עילאי’ שבאמצעותו פועלים כל בני האדם (צ’אקרות מאת הריש ג’והרי).
בנוסף לשמה ’קונדליני’, הינה מכונה גם בשמות: הקלסיים: ’קונדליני שאקטי’, ’קוטילאנגי’, ’בהוג’אנגיני’, ’אטמה-שאקטי’, אוואדהוטי’, והמודרניים: אש ה’עצמי העליון’ (Spirit), אש הנחש (Serpent-המונח המדעי שלו), כוח נחשי 
(serpentine), כוח הטבעת (annular), חשמל קוסמי ועוד. 
 
על פי הספר  Wheels of Light,  בכל תקופת הספרות העתיקה, ההתייחסות המיתולוגית לנחש, איננה שלילית (כמו בספר ’בראשית’), אלא בהקשר לבריאות פיזית ורוחנית, להתחדשות החיים (כאנלוגיה להתחדשות עור הנחש) ולהארה.
במיתולוגיות הקדומות של סין, הודו, ובמיוחד של יוון ומצרים, המיתוס של הנחש הינו השולט בתהליך הפעלת כוחו של הקונדליני. כוח הנחש מביא להתנסות נפלאה של ’ראיה’ ללא אור פיזי, קבלת יכולות של ’שלמות’ (siddhi), ושחרור הרוח מהגוף.
המיסטיקה מתייחסת לנחש (Serpent) הן כזכר והן כנקבה. עם זאת בתקופות שקדמו ל-1500 לפני הספירה, ייצג הנחש את העיקרון הנשי ואת הכוח הנשי.
הספר Wheels of Life  מרחיב את ההתייחסות לנחש כסמל דתי חיובי. התרבויות הדתיות ראו בו כמסמל את האור, אל-מוות, והדרך לאלים. תפקידו בגן העדן הינו חיובי, היות ו "הוביל את חוה ואדם לטעום מעץ הדעת. כך מסמל האירוע את תחילתו של הקונדליני, על ידי יצירת שאיפה בלתי פוסקת להבנה, אל אף שבשלב זה היא עדיין מרותקת לעולם החומרי (המיוצג על ידי התפוח)" (עמ’ 38). בהמשך מוזכר כי "הפרעונים במצרים נשאו כתר שבו סמל הנחש מעל ה’עין השלישית’ (הצ’אקרה אג’נה), כסמל לכוחם האלוהי". 
 
"לא ניתן להבין את המשמעות של הקונדליני אלא אם כן עומדת תמיד מול עינינו העובדה הבסיסית שאוקיאנוס של הכרה (Consciousness) הינו הכוח ה’בראשיתי’ של היקום הנראה לעין, וכן גם קיומו של הצופה העומד מאחורי האישיות שהתגלמה בבן האנוש. הכוח הכובל את הניצוץ ה’כל האלוהי’ לגוף הגשמי וגם משחרר אותו ממנו, הינו הקונדליני".
(Three Perspectives of Kundalini p. 151). כלומר, על מנת שתרגול היוגה יפעל על הקונדליני, חייב המתרגל לזכור תמיד, כי הקונדליני הינה אלמנט של הבריאה, והכוח היוצר של המוחלט מעבר לצורה או הגדרה פיזית. כמן כן, הינה מאגר החשיבה הקוסמי, ממנו שואב האדם את תבונתו. 
הקונדליני הינה כוח פסיכו-רוחני, הינה המסלול המרכזי, הן מושגי והן מעשי כאחד, של הטנטריזם והן של ההאתא-יוגה[3]. היא הוזכרה כבר, כנראה, ב’ריג-ודה’ בשם Vac-Vira (קול זוהר) ומתוארת כ’מלכת נחש’. לאור העובדה שההתנסות בקונדליני אמורה להיות קשורה למצב הרוחני הגבוה של הגוף[4], ובמשך דורות הגיעו יוגים למצב זה, ניתן להניח שבכל הזמנים נעזרו בכוחה של הקונדליני. מכל מקום, רק במקביל לתורת הגוף הטנטרית  (פירוט בסעיף 10- הגישה הטנטרית), התפתחה והבשילה הגישה השיטתית להעלאת האנרגיה, באמצעות עוררות כוחה של הקונדליני.
הקונדליני הוגדרה בעבר כשאקטי, הכוח הקוסמי הנשי בגוף (ראו הרחבה בסעיף ’הגישה ההינדית’).
בספר The Serpent Power עמ’ 15-16, מוגדרת "הקונדליני כסוג כוח אשר מובחן מה’פראנה’ שהינה ’חיות’ או ’עיקרון חיים’ ואשר עם היכנסה אל הגוף, מראה את עצמה בכמה התגלמויות של החיים, ...ובהן ה’נשימה’ הקרויה בשם הכללי של  הכוח עצמו (פראנה)". בספר Yoga- Shikka Upanishad, חרוזים 10-11 מתוארת הקונדליני כך: "זאת היא המשמרת את כל החיים (אשר בטויים הוא גי’ווא {נשמה שהתגלמה בגוף חי}, ג’יווא-אטמה {העצמי החי אשר בהתמזגו עם העצמי העליון משיג ’חופש’}) שבעולם, על ידי שאיפה ונשיפה. כך היא Prana Devata (אחד הביטויים של הפראנה כ’מתת האל’), אבל היות והיא הינה הבריאה, הקיום וההרס, הרי שכל הכוחות קיימים בה." ובעמ’ 246 נכתב: " ...היא הייצוג הגופני באדם של הכוח הקוסמי הגדול  (שאקטי) הבוראת  ומקיימת את היקום".
באופן דומה  מתאר כך הספר ’התודעה-הדרכים להתפתחותה’  את הקונדליני: "הקונדליני במצבו המקורי מהווה חלק מהמוחלט. זהו הכוח הפועל כדי לעצב אדם לצורתו האישית, ואחר כך הוא נשאר רדום במישורים העליונים, בעודו ממשיך לעבוד בצורה מסוימת בממד הפיזי." (עמ’ 99)
תפיסה זו מופיעה גם בספר  Wheels of Light הנסמכת על תיאורית ה’מיקרוקוסמוס’ / ’מקרוקוסמוס’, לפיה כל מה שקיים בעולם החיצוני, קיים גם בעולם הפנימי. היחיד הוא המיקרוקוסם של האנושות, כפי שהאטום הוא המיקרוקוסם של היקום.
בתקופה הנוכחית מתארים אותה לעתים קרובות כ’כוח’, ’עצמת הנחש’, או כ’אנרגיה’ (ללא התייחסות לכוחו של ה’כל יכול’). היא קיימת מעל ההבנה והשכל. אין לה צורה, וה’כוח’ או ה’אנרגיה’ שלה אינם כוח פיזי בדומה לחשמל, מגנטיות, כוח צנטריפוגלי וכו’. 
כמו כן, אנרגית הקונדליני איננה זהה לאנרגיה הפיזית של הגוף. האנרגיה של אברי הגוף, השרירים ואפילו העצבים, נובעת מצריכת מזון, ישירות או באמצעות הרקמות, ואילו עוררות הקונדליני, לא רק שאיננה מותנית בגורמים פיזיים, אלא, כתוצאה מקליטה של כוחות הפראנה (האויר והאנרגיה הקוסמית), חילוף החומרים בגוף יורד מתחת לרמה הבסיסית, ובמקביל יורדת גם צריכת האנרגיה הפיזית (עמ’ 29-31 Laya Yoga).
הספר Wheels of Light מעלה אפשרות כי במקרה של יכולת מופחתת של הקונדליני, (המשפיעה על כל רבדיה של מודעות האדם), אין לאדם יכולת לממש את דרכו הרוחנית ונמנעת ממנו האפשרות להגיע להארה. כמו כן מוגבלת יכולתו לקלוט ולהבין את הזולת ואת רגשותיו. הפן השלישי של היכולת המופחתת של הקונדליני, הינו יכולת מופחתת של הכושר המחשבתי, היות וכמות המידע שניתן ל’החזיק’ מוגבלת בכמות האנרגיה הצבורה.
הכריזמה של האדם, מקורה בקונדליני, כאשר הפעלתה הנכונה משולבת בחמלה אשר מקורה בצ’קרה הראשונה. 
על פי הספר Wheels of Life  "בעיקרו של דבר הקונדליני היא כוח  מרפא ורק כאשר היא ’נפגשת’ במתח ובחוסר טוהרה, אשר האדם אינו מוכן להשתחרר מהם, מורגש כאב." (עמ’ 40). 
הספר מציין כי הוא נמנע מלחוות דעה על ניסיונות להעלות את קונדליני על ידי צריכת סמים, אך מציין בהמשך, כי העוררות הרוחנית של הקונדליני אינה מתרחשת בעקבות צריכת סמים, אלא על ידי ארגון מחדש של אנרגית החיים של האדם. בכל פעם כאשר האדם מתרגל ומפעיל את כוחה של קונדליני, הוא יוצר לעצמו מסלול אבולוציוני להגעה למודעות. 
  

הקונדליני במצבה הרדום

 במצבה הרדום (מצב של מנוחה) מחזיקה קונדליני את התבנית הדינמית של האנרגיה אשר הינה סכום כל הפעילויות של האורגניזם החי. היא מתוארת גם כמקור נסתר לכל המחשבות, התשוקות והרגשות.
במצבה  העירני היא מתפשטת וחודרת לכל, היא יסוד הבריאה המפקח על פעולות האדם, קובעת את הקרמה שלו ומעניקה לו שכר או עונש. 
כך גם, כאשר הקונדליני נמצאת במצב רדום, הכרתו של האדם ערנית, כאשר התעוררות הקונדליני בשיאה, הכרת האדם רדומה. 
"הקונדליני במצבה המלופף הינה ’בת הזוג’ של הפראנה (אנרגיה כוללת היוצרת הכרה (Mind), חיים וחומר). ... עמוק בתוכה קיים כוח מרכזי מלופף, היא הקונדליני, אשר קיימת כתמיכה סטטית למהות הדינמית של הפראנה, הכוללת את כל הביטויים הדינמיים של האנרגיות" (עמ’ 34-5  Laya Yoga). (המשך הקשר בין הקונדליני והפראנה מתואר בסעיף הבא). 
על פי הספר Laya Yoga, "קונדליני נחה בשלושה וחצי ליפופים במולדהארה, ובשמונה ליפופים נוספים, אחד בכל צ’אקרה, בשלושה וחצי ליפופים בסהסרארה, ועוד שלושה וחצי מעליה.  ... הפיתול הנמצא בכל צ’אקרה, מעיד על כך כי צ’אקרה זו הינה בגוון כהה, היא איננה פעילה, וכוחותיה לא הופעלו. שלושת הפיתולים בסהאסררה מבטאים כי אנרגית הקונדליני מושהית ב’חומר’, בנאדי, וב’מישורים השכליים’ והאנרגיה הינה בלתי פעילה (בסהאסררה) ...כלומר, סאמפראג’נאטה סאמדהי (אקסטזת ההכרה- מצב ההארה הבלתי סופי, שבו עדיין קיימים דואליות מסויימת ושלוש האיכויות של החומר)  לא התפתחה עדיין, חומר התשתית (Parkiti) לא נספג, והקונדליני לא התגלתה במלוא כוחה. חצי הפיתול מעיד על כך כי הקונדליני נמצאת במצב סטטי. הפיתולים הנמצאים מעל הסאהסררה מעידים על כך שלא הושג ה’אסאמפראג’נאטה סאמדהי’ (אקסטזת ההכרה- מצב ההארה הסופי, מצב אפס)" (עמ’ 35).
בספרים העתיקים מתוארת קונדליני כך, שבמצבה הרדום (הבסיסי) היא שוכנת בצ’אקרת הבסיס - המולדהרה,  מונחת כשפניה כלפי מטה בפי הסושומנה ומכסה את ה’שער הבראהמי’ (Brahma-dvara), אשר נמצא בפתחה של ’תעלת הבראהמה’, ונראית מפותלת בשלושה וחצי פיתולים דמויי נחש (ראו תמונות בהמשך: ’הגרסה ההינדית’). שלושת הפיתולים מייצגים את שלוש האיכויות של ה’חומר’ (Gunas of Prakriti) במצב של איזון תקין, וחצי הפיתול מייצג את הסטיה שלהן מהשלמות למצב של חוסר איזון’ (Vikritis). לפיכך הקונדליני נקראת גם ’בהוג’אן-גיני (Bhujan-gini), כוח הנחש. במצב זה מתוארת קונדליני כשהיא מאירה כמיליון שמשות. 
על פי וסישטהא "בגוף החומרי הזה נפגשים שני כוחות בבטן. יחד הם יוצרים מקל חלול, בו נחה הקונדליני. הקונדליני מצויה באמצע הדרך בין השמים ובין הארץ, והיא מהדהדת תמיד עם כוח החיים. בשכנה בלב היא חווה הכל. היא שומרת את כל המרכזים הנפשיים במצב של הדהוד או תנועה תמידיים. ... היא מקיימת את האש בגוף עד שכל התמציות אוזלות. ... מטבעה הקונדליני קרירה, אך הודות לה מתחמם הגוף" (עמ’ 297).
על פי הספר  The Serpent Power, קונדליני ישנה על מה שקרוי ’קאנדה’ או ’קאנדה-יוני’ המכוסה בקרום דמוי ביצת ציפור, שתי אצבעות מעל פי הטבעת ושתי אצבעות מתחת לפין. מה’קאנדה’ נובעים 72,000 נאדים.
הספר  Wheels of Light (עמ’ 107), מצטט את ספרה של אני ביזאנט ’Talks on the Path to Accultism’: "...לפני שהאדם טהר את אופיו, מכל גוון של חושניות לא טהורה ואגו, עלולה (הקונדליני) לגלוש כלפי מטה ולהחיות מרכזים נמוכים יותר (מהמולדהרה), [המשמשים ... לכישוף שחור], ובאופן בלתי נשלט מובילים את האדם חסר המזל ל’חיים של אימה אשר אינה ניתנת לתיאור’. במקרה הטוב, יתחזקו תכונותיו הקיימות בו, כולל שאפתנות וגאווה". אי לכך מומלץ בספר, להעלות את הקונדליני מהצ’אקרה הראשונה בהקדם האפשרי.
הספר מרחיב ומסביר כי הקונדליני הינו " כוח האנרגיה הראשוני עבור ’הרכב הרוחני’ שלנו. כלומר, אנשים שאין להם ’מערכת עצבים רוחנית’ (מערכת צ’אקרות)  ערה, הם חיים למחצה. הם חיים ב’פלט’, אך אינם חיים ב’קלט’. תחושותיהם פועלות רק כאשר גופם פעיל, כאשר הם פועלים כלפי חוץ אך אינם חשים דבר מעבר לכך, הם חיים במעין עיוורון". 
 

 
עוררות הקונדליני והקשר לפראנה[5]

 עוררות הקונדליני שאקטי ועלייתה לסהאסררה דרך הסושומנה, כדי להתאחד עם שיווא, נעשית באמצעות תרגולים בשיטות היוגה השונות, ולאו דווקא באמצעות ה’קונדליני יוגה’ (שיטת תרגול טנטרית המכוונת להעלות את הקונדליני), או ’ליה יוגה’ (שיטות תרגול אשר במובנן הרחב המיועדות ל’שחרר’ את המאנאס ממצבו המותנה) אשר מטרתן היא לעורר את הצ’אקרות. (The Serpent Power עמ’ 23-4).
אמנם נרשמו בהיסטוריה מקרים רבים של התעוררות ספונטנית של הקונדליני (כגון, במצבים של פחד מוות, מחלות קשות, בסכנה גדולה, בכאב בלתי נסבל, בשמחה עזה, וכן בקיום יחסי מין הנובעים מאהבה). 
בספר Wheels of Light נכתב כי כל אתלט המפעיל את מלוא יכולתו, כל שחקן, מוזיקאי ואמן, חייב להשתמש בכוחה של הקונדליני כדי לשמור על ערנות מלאה.
בפועל, במצב רגיל, תהליך עוררותה הינה הדרגתי ומותנה בתרגול רוחני מתאים. על פי הספר ’התודעה’, " כל שיטות התרגול חייבות להיות מלוות בפיתוח מוסרי - עזרה לזולת ופעילות למען קידום האנושיות". (עמ’ 34)
לדעת הירושי מוטויומה (ראו ביבליוגרפיה), אמנם הגיל לתרגול העוררות אינו מהווה מגבלה, אך נדרש מצב בריאותי תקין, היות והתהליך דורש מאמץ, המאפשר רק למי שמצבו הגופני טוב, לעמוד בו. לילי רוזנפלד (ראו ביבליוגרפיה) מחזקת את הצורך בתנאים מוקדמים לתהליך ה’עוררות’. היות והתעוררות  הקונדליני היא תהליך רוחני המתבצע בגוף, הזנחת הגוף היא מסוכנת. לכן נדרשים גוף חזק, שליטה על התיאבון, על הרצונות ועל פעולות אברי הגוף.
לדבריו של מוטויומה, במהלך התעוררות הקונדליני, מובחן להט חלש בעצם הזנב, או בבטן, או בעמוד השדרה, ובעקבותיו כאב בחוט השדרה. בתהליך מכאיב ומטהר זה נשרפת פסולת אתרית. 
כאשר חוזרים ומשמיעים צליל קבוע (מנטרה) מבחינים, שהויבראציות האמיתיות מתחילות במולדהארה צ’אקרה. כאשר מתרגל היוגה מעורר אותו, על פי גירסת הספר Three Perspectives on Kundalini היא משמיעה קול שריקה כקולו של נחש המוכה במקל, ולפי גירסת   Yoga- Shikka Upanishad (V. 3)המצוטטת בספר  Theories of Chacras , נשמע צליל כאילו ניצן  נורה מתוך זרע זעיר. ליפופה נפתח, היא יוצאת מהמולדהרה, עוברת דרך ה’שער הבראהמי’ ועולה דרך תעלת הבראהמה (Citrini-nadi) העוברת בתוך הסושומנה[6] אל הצ’אקרה הבאה, בכוון הסהאסררה  (הצ’אקרה השביעית, ’המקלעת של אלף הנאדים’ או ’אלף הלוטוסים’). 
על פי הספר Laya Yoga, במקביל לפתיחת שלושת הליפופים, הולכים ונמוגים זרמי הפראנה שבסושומנה. פתיחת חצי הליפוף גורמת לקונדליני להיכנס לתוך הבראהמה נאדי.
לקונדליני יש קשר לפראנה ה’מעודנת (Subtle)’ הקשורה לנאדים העדינים ולצ’אקרות, אשר, בהיותה הכוח הפועל של הגוף הינה דינמית. קונדליני הנמצאת במצב של אנרגיה סטטית, מושפעת על ידי הפראנהיאמה (נשימה נשלטת) ותרגולים יוגיים נוספים, והאנרגיה שלה הופכת להיות דינמית. שתי פעילויות אלו, סטטית ודינמית, מבוטאות כ’שינה’ ו’התעוררות’ של הקונדליני. 
על פי ג’ון וודרוף (ראו ביבליוגרפיה) תחילתה של עלית הקונדליני היא בהוצאת הפראנה מהאידה ומהפינגלה, אשר כתוצאה מכך, הן מאבדות את חיותן והופכות להיות ’מתות’, והפראנה שלהן עוברת לסושומנה.
במצב הרדום של הקונדליני, האנרגיה הספירלית של ה’פראנה’ הנמצאת בסושומנה, מוקרנת ללא הפוגה כתנועה צנטריפוגלית (הכוח הדוחף כלפי חוץ גוף הנע בתנועה מעגלית) וצנטריפטלית (כנ"ל, אך מושך כלפי מרכז המעגל) המופנית אל הצ’אקרות. כאשר פיתולי הקונדליני מתחילים להיפתח, מאבדת הפראנה את הדינמיות שלה, ומתחילה להיספג, צעד אחר צעד, בדינמיות של הקונדליני, ובאותו אופן, במהלך עלייתה של קונדליני, ומעברה דרך הצ’אקרות, גם הן נספגות בה. כמוזכר לעיל, הפראנה הנמצאת בסושומנה דועכת וכוחות הפראנה המרכזיים, נמשכים בהדרגה לתוך הזרם המרכזי של הקונדליני. 
 

מעבר הקונדליני בצ'אקרות

כאשר קונדליני מתעוררת, יש לנהוג באש הקונדליני בזהירות. קשה לשלוט בכוחה העצום המשתחרר, אלא אם הצ’אקרות הגבוהות כבר התעוררו ומסוגלות לפקח ולשלוט על זרימתה. יש לגרום לכוח הנחש לעלות בדרך היעילה, בתבנית מיוחדת המכוונת דרך הצ’אקרות. הואיל והתבנית האופטימלית של הקונדליני משתנה מאד מאדם אחד לשני, בהתאם למבנה, לאישיות, ולגורמי קארמה, חשוב לתרגל בפיקוח צמוד של גורו.
וסישטהא אומר כי "באמצעות האימון בפורָקָה או שאיפה, אם "נמלאת" הקונדליני בבסיס עמוד השדרה, ונמצאת במצב של איזון, נשאר הגוף יציב.  כאשר מתחממים כל הנאדים באמצעות עצירת הנשימה, עולה הקונדליני למעלה כמקל, והאנרגיה שלה מציפה את כל הנאדים בגוף. כתוצאה מכך מיטהרים הנאדים ונעשים קלים, והיוגי מסוגל אז לנוע בחלל" (עמ’ 296).
כאשר חוצה הקונדליני את שאר חמש הצ’קרות, היא מאירה כל צ’אקרה הנחצית על ידה, הארה המאפשרת למתרגל להכיר אותה בשלמותה, והוא עולה בצעד נוסף בסולם היוגה.
בתחנה הקרובה, סוואדיסטהאנה צ’אקרה, " נחבאים כוחות חזקים מאד ובלתי רציונלים, המהווים התנגדות עזה לעליה נוספת של הקונדליני. לעתים קרובות תחזור הקונדליני למצבה הרדום במולדהרה, מנוצחת על ידי הקרמה הבלתי חדירה של  הסואדיסטהאנה (עמ’ 222 Theoties of the Chacras –). עוררות הסוואדיסטהאנה צ’אקרה מאפשרת למתרגל לטייל בעולם האסטרלי (הלא חומרי), כשהכרתו מטושטשת.
’כאשר הקונדליני מגיעה למניפורה צ’אקרה, קטן הסיכון של חזרתה (למולדהרה צ’אקרה). ...לעוררות המניפורה יש אספקטים חיוביים ושליליים: ...(החיובי הוא) על פי סאטיאנאנדה (Swami Satyananda Saraswati מחבר Tantra of Kundalini), כאן מתעוררת התודעה (consciousness) של ג’יווא (הנשמה האינדוידואלית), ...והיה והתעוררה, היא לא תרד לממדים של חיות (הקיימים בצ’אקרות הנמוכות). ...הצד השלילי הוא שגירוי יתר של המניפורה עלול לקצר את משך חיי המתרגל. על פי המסורת הבודהיסטית הטיבטית, ... בצ’אקרה זו מתחילה האבולוציה הרוחנית ומסעו של הקונדליני כלפי מעלה" (כנ"ל עמ’ 224-5). "כמו כן, מתעוררות בהדרגה ההרגשות בגוף האסטרלי."
על פי הספר Wheels of Life (עמ’ 38), עליית הקונדליני בתחום שלוש הצ’אקרות התחתונות "מלווה בדרך כלל לאי רצון לאכילה ולמין (אם כי ישנם מקרים בהם מתעורר יצר המין עם עוררות הקונדליני). יתכנו גם מקרים של דיכאון עמוק או פחד היות ורואים את החיים בעיניה של האלה קונדליני". 
הצלחת הקונדליני לעורר את האנהתה צ’אקרה, מביאה ליכולת לשלוט על הנשימה 
(Vayu), מתעוררת האהבה הקוסמית, והמתרגל רוכש יכולת לריפוי רוחני ולהגשמת שאיפותיו. המתרגל יכול להבין ולתקשר עם ישויות אסטרליות אחרות. נשמעים צלילים נמוכים (Ghosa) וגבוהים (Garja) כסערת רעמים אשר מתרחשת בלב, במקום שבו נמצאת הקונדליני (Yoga- Shikka Upanishad (V. 3)). אלה אשר ניחנו ב’ראית ניסתר’ קולטים אותה כקול הנשמע דרך מעטה משי, או כהד בעמק עמוק.
על פי סאטיאנאנדה, נידרש המתרגל לפתח יכולות של חשיבה חיובית ודעה שקולה. מחשבות שליליות ושיקולים שגויים, גורמים לקונדליני לחזור ולרדת למולדהארה, ונפילה מהאנהתה מקשה במיוחד על העלאתה מחדש.
בוישודהה צ’אקרה, המתרגל רוכש יכולת שמיעה במישור האסטרלי. מתרגלים רבים שמעו את הקונדליני כצליל של מיתרים.
סאטיאנאנאדה ממשיך ואומר, כי עוררות הוישודהה נותנת למתרגל כוחות יכולת טלפתית, ידע מושלם על היכולות, כולל מניעת הרס, ידיעת הוודות (הכתבים הקדושים המסבירים את ’חוק היקום’), יכולת להתקיים ללא מזון ושתיה, וידיעת העבר, ההווה והעתיד.
בספר יוגה מאת גודפרי דבראוקס (עמ’ 54-5) נטען, כי " רבים ממתרגלי היוגה חושבים שהם מרגישים את הנאדים, הצ’אקרות ואת הקונדליני הער. כשלמעשה הם מתחילים להאזין לרטט של הגוף האנרגטי של מערכת העצבים המרכזית, שאינו מורגש בדרך כלל."
עם זאת, על פי הספר The Serpent Power מנקודת המבט הרוחנית של היוגה ,תהליך העלייה של הקונדליני, כשלעצמו, אינו מסתכם בהרבה, אלא רק כאשר הוא מגיע לאג’נה צ’אקרה.
"כאשר קונדליני מגיעה לאג’נה צ’אקרה, משתחרר המתרגל מעקרונותיו ומהמציאות, ומופיעה העוצמה המלאה של הראיה האסטרלית. האדם מגיע אל מעבר לטאטוות (24 הקטגוריות של הקיום הקוסמי שהינן עקרונות הטבע, כגון: מאנס, בודהי פראקריטי)... המתמזגות עם המקור שלהן. האספירנט (השואף), שכעת הוא כבר יוגיסט, הופך ל’טאטוואטיטה’, כלומר, הוא מעבר לחמשת היסודות של אדמה, מים, אש, אויר, אקשה (אתר/חלל). כל עולם השמות והצורות ... בטאטוות, גם הוא נמוג.,... ו(הוא) מתבסס בעצמי שלו ו’בנרתיק האושר’  (Ananda maya kosha). " (צ’אקרות- ג’והרי עמ’ 38,42).
על פי הספר The Serpent Power (עמ’ 18-9), המתרגל על האג’נה צ’אקרה  נהיה " הבורא, המשמר וההורס של שלושת העולמות". " ...אך למרות שהרבה הושג בשלב זה, רק כאשר כל הטאטוות של מרכז זה ניספגות גם הן (בקונדליני), והושג ידע מושלם של הסהאסררה, ..מושג ’משכן האושר העילאי’".
וסישטהא אומר  כי "כאשר עולה הקונדליני דרך הברהמה נדי במהלך הרֵצֵָ’קָה או הנשיפה ומגיעה למקום הנקרא דוָדשַנטָה (רוחב שתים עשרה אצבעות מכתר הראש), ואם ניתן להחזיקה שם במשך שעה, רואה היוגי אלים וישויות מושלמות הנעים בחלל" (עמ’ 296).
על פי סטיאנאנדה, עם הגעת הקונדליני  לסהאסררה, מגיע המתרגל למצב סאמדהי. הוא הופך להיות יוגי, משתחרר מהצמידות לגוף ולהכרה ומשיג שחרור וידע מושלם של החיים האסטרליים. 
בסופו של דבר מבזיקה הקונדליני דרך הראש כשהיא יוצרת מעטפת מסביבו. בשלב זה, חוץ מאבוד זמני של ההכרה, ועייפות קלה, לא ניכרים במתרגל שנויים פיזיים אחרים.

 

הקונדליני כהכרה העליונה

 על פי הספר Laya Yoga, כאשר הקונדליני עוברת דרך הצ’אקרות הן נהיות מוארות במלואן. הריכוז נהיה עמוק יותר, ולבסוף הצ’אקרות נספגות, יחד עם מרכיביהן, בתוך הקונדליני. מגיע השלב בו אין דבר מלבד הקונדליני במצבה ה’מעודן’ ביותר. היות ובמצב זה הינה מעודנת יותר מכל דבר אחר, היא סופגת לתוכה את החלקיקים הבסיסיים של החומר, בהמשך את כוח החיות הבסיסי המייצר פעולות ותנועות 
(Prana-Vayu), ולבסוף את המאנאס (Mind) המעודן ביותר.
כך יוצרת הקונדליני רובד אל חומרי, ללא חיות ו’על שכלי’, ובמצב זה הינה במלוא כוחה ומוארת. 
לאורה של הקונדליני יש שלושה היבטים: בהיבט השמש היא מאירה כעשר מיליון שמשות, אשר באורן מופיעות תופעות יוצאות דופן - מעודנות, מוארות ומתנסות במצב של ריכוז. בהיבט הירח, היא מאירה באורם הקר של עשרה מיליון ירחים, המעמיק את הריכוז. בהיבט האש, אור הלהבה יוצר כוח ספיגה גבוה של הריכוז. בהתחלה הוא מאיר את האובייקטים המתאימים, ולאחר מכן הם נספגים לתוכו. הקונדליני נשארת לבדה ב’אסאמפראגיאת (Asamprajnata) סאמדהי’ (כוח השליטה העליון). ניתן לראות את הקונדליני כ’כוח הסאמדהי’, או ’כוח היוגה’ המתעורר באמצעות ’קונדליני יוגה’[7].
לבסוף, במצב הסופי של התגלותה המלאה, היא מהווה את ה’הכרה העליונה’ התומכת ב’מצב ההוויה הנצחי’ כמצב ממשי. 
סר ג’והן וודרוף כותב (עמ’ 18), כי לפי הגישה ההינדית, " לא נכון להניח בפשטות כי כאשר התקיימה עוררות ’אש הנחש’, המתרגל השיג את סוף דרכה של היוגה, או שנהיה ’יוגי’, וכי דרושים תנאים נוספים לכך." כיוון ש " למרות שהרבה הושג עד כה, רק  כאשר תיספגנה הטאטוות של מרכז  זה (הסהאסררה), ויושג ידע מושלם של הסאהסררה, יגיע היוגי הן למטרתו והן למניע של ’עבודתו’...".
 

 
חזרת הקונדליני מהסהאסררה

על פי הספר Laya Yoga (עמ’ 37), לאחר שהגיעה למצב ההכרה העליונה חוזרת הקונדליני למולדהרה צ’אקרה. תוך כדי ירידתה דרך הצ’אקרות, חוזרות אליהן כל הכוחות המקוריים שהיו בהן. תהליך חזרתה של קונדליני למצבה המלופף, חזרה ממצב של מודעות רוחנית במצב של ריכוז, למצב של מודעות ההכרה, מאפשרת לממש את האמת הרוחנית בחיי היום-יום. על ידי פתיחת ליפופי הקונדליני וליפופם מחדש, מתרגל ’קונדליני יוגה’, מתנסה ב’אלוהי’ במהותו חסרת הצורה בהיותו במצב הריכוז העילאי, וכן במהותו בעלת הצורה בהיותו במצב של קדם הריכוז.
הספר Wheels of Life, מתייחס לעובדה כי כמעט כל הכתיבה על הקונדליני מתייחסת לעלייתה ולהעלאת האנרגיה, ומעט נכתב על שליחת האנרגיה בכוון ההפוך: מסהאסררה צ’אקרה כלפי מטה לכוון האדמה ולכוון הצ’אקרות התחתונות. לדבריו, שליחת אנרגיה למטה, בשמה הפופולרי ’הארקה’ (Grounding), הינה לא פחות עוצמתית ומאירה כאנרגית הקונדליני - אם לא יותר. ’הארקה’ הינה תהליך של קשר דינמי עם האדמה, עם גבולותיה ומגבלותיה. על ידי שילוב של הרפיה והזרמת אנרגיה, מאפשרים לאנרגיה המעודנת ל’התעבות’ ולהתגבש. ה’הארקה’ מתרחשת כאשר פותחים את הצ’אקרות התחתונות, ממזגים אותן עם כוח הכובד, ומרגישים את עצמנו משולבים בזרימת אנרגיה. על ידי ה’הארקה’, המודעות מתגלה בהדרגה במישור הפיזי, ורעיונות הופכים למציאות. גוף האדם והכרתו ניתנים לכוונון, לקליטת ו’לשידור’ כמויות אנרגיה אדירות. תהליך ה’הארקה’ משלים את מעגל האנרגיה של האדם, ומונע לחץ על המערכת האנרגטית ועל העצבים. לחץ אשר עלול להיווצר בגלל כמות האנרגיה. 
בספר The Serpent Power (עמ’ 243-4) נכתב: "הקונדליני לא נשארת הרבה בסהאסררה. אורך השהיה מותנה בעוצמת תרגול היוגה. קיימת נטייה טבעית (סאמסקרה) מצד הקונדליני לחזור. היוגי יפעיל את כל מאמציו על מנת להשאיר את הקונדליני למעלה, היות וככל שיצליח להאריך את השהיה, כך מתקרב היוגי למצב בו יוכל להשאיר אותה שם לתמיד. ...לדוגמא כוח רב (סידהי) קיים במתרגל המצליח להשאיר את הקונדליני בסהאסררה במשך שלושה ימים ושלושה לילות. ...היות וה’שחרור’ מושג רק כאשר הקונדליני מצאה ’משכן’ קבוע בסהאסררה, היא חוזרת רק על פי רצונו של הסאדהאקה (המתרגל הרוחני). נאמר כי ישנם יוגים אשר לאחר ששמרו את הקונדליני זמן מסוים בסהאסררה, ואינם יכולים להמשיך בכך, מחזירים אותו ללב וסוגדים לה (לשאקטי) שם. נאמר כי אלה המחזירים את הקונדליני לאחת משלוש הצ’אקרות התחתונות אינם משתייכים יותר לקבוצה של אלה השולטים על חושיהם." 
 

 
הגישה ההינדית

 ההינדואיזם מכיר באלוהים אחד כל יכול, המבטא פנים שונים שלו באמצעות ’האנשה’ של אלים שונים שכל אחד מהם פועל ומשפיע על האדם, באמצעות שכר ועונש בתחום אחר. ההינדים סוגדים לאלים השונים, הן בצורתם המופשטת, והן כפסלים המבטאים אותם. ה’קונדליני’ הינה האלה שאקטי, ותאורה ופעילותה כאלה, מתוארים להלן.
 
להלן תפילתו של סוואמי שיבננדה בפתיחה לספרו (Kundalini Yoga): ’הו אמא קונדליני אלוהית. האנרגיה הקוסמית האלוהית אשר נחבאת בבני האדם! את הינך קאלי, דורגה, אדישאקטי, ראג’ה אג’סווארי, טריפוראסונדארי, מאהא-לאקשמי, מאהא-סאראסוואתי. את הקמת את כל השמות והצורות האלה. את, אשר נגלית כפראנה, חשמל, כח, מגנטיזם, לכידות וגרביטציה ביקום זה. כל היקום הזה נח אצלך בחזה. תבורכי בעשרה מיליוני ברכות. הו אם העולם! הובילי אותי לפתיחת הסושומנה נאדי וקחי את עצמך לאורך הצ’אקרות אל סאהאסררה ועזרי לי למזג את עצמי בך ובבן זוגך האל שיווא". 
 
הקונדליני יוגה מטרתה לעורר את ’קונדליני שאקטי’ הישנה ולהעלותה בסושומנה עד לאיחודה עם האל העליון שיווא, הנמצא בסאהאסררה צ’אקרה. כאשר מתקיים האיחוד, אמא קונדליני השלימה את משימתה. 
שאקטי היא הכוח האלוהי ואמורה לגלות את עצמה במהות של ’קונדליני’ מחד, ובכוח החיים (פראנה) מאידך. מכל מקום, בדרך כלל מייחסים לקונדליני בסיס פוטנציאלי יותר בתהליך הרוחני. כאשר שאקטי נעורה על ידי היוגי היא מביאה לו הארה, ידע ואושר עילאי. היא הינה פראנה שקטי, אש, בינדו (הנקודה שעל ה’אום’) ונאדה (הצליל של אנאהתה צ’קרה). בזכותה של שאקטי העולם קיים, בה נמצאים הבריאה, השימור וההרס. כוחה  אשר הינו לאין שיעור, בורא, משמר והורס את היקום.
 
גופי קרישנה מצטט ב-(עמ’ 149) Three Perspectives on Kundalinu את Shat-Chakra-Nirupana(V48):
"בתוך אמצעה (של עצמת הנחש), [הנמצא בתחום הסאהאסררה], מבהיק אורה העליון והבראשיתי של נירוואונה שאקטי והיא האמא של שלושת העולמות[8]. היא מעודנת בצורה קיצונית, עד לחלק העשרה מיליון של קצה שערה. היא כוללת בתוכה מעין נובע תמיד של שמחה, והיא החיים של כל בעלי החיים. היא נושאת בנועם את ידע האמת [הרמוניה אוניברסאלית- קוסמית ומוסרית גם יחד] (Tattva) אל ההכרה (mind) של החכמים". והוא ממשיך (עמ’ 152): "כפי שהאל נמצא בכל מקום, כך גם שאקטי שלו. הגוף האנושי הינו יצירתה. הגוף הוא מקדשו של האל המתגורר בתוכו, כשהוא כופה על עצמו הגבלה זו, על ידי  הנציגה שלו ה’מאיה’ שהיא הכוח המתעתע שלו עצמו. ...על פי החקר של  הקונדליני, אשר הינו מעל ההכרה, המהות שאנו קוראים לה אלוהים וזו שאנו קוראים לה הבריאה שלו, הינם המוחלט שאינו ניתן לתיאור
(Sada-Shiva), הפועל הן כאל והן כבריאה הבלתי מוגבלת שלו-על ידי שאקטי, או ’כח’ ". 
 
"מעל ה’לינגה’[9] של שיווא מבהיקה הקונדליני כשהיא ישנה. ...היא ה’מאיה’ (הבילבול, האשליה) שבעולם הזה, מכסה בעדינות את הפתח בראשו של ’שיווא לינגה’. כמו הספירלה שבקונכייה, היא מלופפת כנחש בוהק בשלושה וחצי ליפופים מסביב לשיווא. ...נשיפתה המתוקה נשמעת כזמזום לא ברור של נחיל דבורים מוכות אהבה. היא מייצרת שירה מלודית ...וכל מיני יצירות בפרוזה ובחרוזים עם ובלי רצף, בסנסקריט, בביטוי קוסמי (Prakrit), או בשפה אחרת." 
(Shat-Chakra-Nirupana V 10-11).
 

קונדליני    קונדליני

 
הגישה הטנטרית
 התפיסה המרכזית של הטנטרה היא תפיסת ’הגוף הרוחי’, המנגנון של האנרגיות. בחוט הזוהר של הסושומנה שזורים במאונך שישה לוטוסים (צ’אקרות), והשביעי בשורש הקיום שבראש הגולגולת. על פי הטנטרה ההינדית (הטנטרה הבודהיסטית איננה מאזכרת את הקונדליני ואינה מחשיבה את הלוטוס התחתון) "הלוטוס התחתון נמצא בבסיס האגן, ממש לפני פי הטבעת. הוא ממוקם בדיוק במקום שבו נמצאת ’הנחשה הרוחית’ קונדליני. ...הקונדליני ישנה כשהיא מפותלת סביב לינגם ומכסה את פיו בפיה. פיו של לינגם הוא ’שער הכניסה’ לחלק התחתון של הסושומנה, ופיתוליה של קונדליני הם המקור לחווית העולם. באמצעות תנוחות מיניות, ולחיצות יוגה של הטנטריקה (מתרגל הטנטרה) ...הוא יכול ’לעורר’ את הקונדליני. היא מתמתחת ומנקבת את החלק התחתון של הסושומנה כדי להתחיל בעליה שלה. העליה הראשונה אלימה ולמעשה אי אפשר לתאר אותה. לאחר מכן קונדליני עולה ונכנסת לכל לוטוס ולוטוס."
מטרת הטנטריקה ההינדואי היא, שהקונדליני שלו תעלה במעלה הסושומנה שלו תכופות ככל האפשר, ולבסוף באופן קבוע. כך תהיה החוויה ממשית וקבועה ותאפשר לאדם לחיות מתוך מודעות תמידית אליה. הטנטריקה הבודהיסטי עושה הדמיה של נערה פנימית (כבודהיסט עליו לדחות סמלים חושניים) המטפסת על עמוד השדרה שלו. ..שתי המסורות מתארות כיצד האנרגיה הנקבית נפגשת עם זרע ההוויה הזכרית סמוך לפיסגה ומתאחדת איתו מינית. תוך איחוד זה זורם שפע של נקטר על-טבעי כלפי מטה ומציף את הגוף. התוצאה היא שהאיש או האישה מזדהים כליל עם מקור ה’אני’ והעולם שמעבר לראש. ...ככל שהמצב גבוה יותר, כך הוא מתקרב למצב של אנרגיה לא-מובחנת." (טנטרה עמ’ 25-9).
בספר ’התודעה’ מאת לילי רוזנפלד (עמ’ 96) נאמר כי על פי הטנטרה, קונדליני היא  "כוח הבא ממעמקי האדמה, בניגוד לאש או חיוניות, שמקורם בשמש."
על פי הספר The Serpent Power כאשר הקונדליני מגיעה לפיסגה, שאקטי האישית (קונדליני), מתאחדת עם שאקטי הקוסמית (Maha-Kundalini)  ועם שיווא (אשר במהותו מחובר עם שאקטי הקוסמית).
הספר Wheels of Life מסביר, כי הטנטרה מאמינה כי גוף האדם והכרתו כמו גם מיניותו, הינם זוגיים בטבעם. אי לכך, מעבר האנרגיה בין זוג הנמצא בפעילות מינית, הוא הרבה יותר מאשר תופעה גופנית. באמצעות עוצמת ההתרגשות המינית, כל צ’אקרה רוטטת בעוצמה, ומעבר האנרגיה בין גוף אחד לשני, מוגבר, ומאחד אותם בכל הרמות. זוג יכול לבחור את האנרגיה הרצויה לו: גופנית, רוחנית, או ברמת צ’אקרת הלב. עם זאת חשוב, כי יצירת אנרגיה מינית אשר מטרתה להעלות את האלה קונדליני, תתאפשר רק באם האדם הוכשר והתאמן על פי הכלים היוגיים הנדרשים לפתוח ולהעלות את הצ’אקרות. כגון מדיטציה. 
הספר Wheels of Light מרחיב ואומר כי מטרת ההתקשרות המינית היא העצמת יכולתו של אחד המשתתפים באמצעות החלפת אנרגיה עם שותפו/ה. לאנרגיה של השותף/ה יש את הכוח לעורר את אותם ההיבטים של השני, שלא הופעלו לפני כן. כמו כן, כל כוחותיה של קונדליני מתייחסים להתמזגות עם השני/ה, ועל ידי כך להתאחד אם אלוהים. אבל, כדי שהאורגזם (הרוחני) יקרה, האדם חייב לדעת לשלוט בתנועה של אנרגית הקונדליני. 
 

 
הגישה המערבית המודרנית

בסעיף זה מצוטטים חמישה ספרים שנבחרו באקראי, ובהם ניתנות ארבע גישות מערביות/מודרניות למהות ופעילות הקונדליני. הראשונה נשענת על  הפילוסופיה ההודית, השנייה כבר כוללת התייחסות להורמונים הגורמים לתופעת ה’עוררות’ של קונדליני, השלישית מתרכזת באנרגיה הפיזית, והאחרונה מתייחסת רק לפעילות הרוחנית. אמנם בחירת הספרים הינה מקרית, אך נראה שהיא משקפת את ההתרחקות ההדרגתית מהתפיסה היוגית (או המיסטית), לכוון תפיסה פסיכולוגית/מדעית. 

א. על פי הספר Wheels of Life
גישת הספר הינה רוחנית, המסתמכת על הפילוסופיה ההודית העתיקה תוך התאמתה לתרבות המערבית המודרנית. וכך ביטא זאת הסופר בפתיחה (מדריך ’הזמן החדש’ לצ’אקרות): "אתה הקורא...גלה את השיטה העתיקה העוסקת  בעניינים שמעבר לטבע ומעל לניסיונו של האדם, באור חדש של השאלות ממושגים מערביים פופולרים – פיזיקה קוואנטית, קסם בסיסי, ’קבלה’, תרגילים פיזיים, מדיטציות פיוטיות ודמיון מודרך. ...הצ’אקרות הינן ’גלגלי החיים’ המתוארים בכתבים ההיסטוריים ההודים, העתיקים ביותר. יתכן וישנה כאן תבנית ...לעבודה על עצמנו, כך שנוכל לשנות את העולם".
בעמ’ 41-2 מפורטות הגישות המודרניות לקונדליני: "מחקרים רבים מבוצעים כיום (הספר יצא ב-1997) על הקונדליני והרבה תיאוריות נוצרו על מנת לבאר מה מהותו, וכיצד הוא מתעורר. קיימות חמש תיאוריות מודרניות בסיסיות, הנראות תקפות במידה מסוימת, ורלבנטיות לתיאוריה של הצ’אקרות בספר זה. שלוש מהן שונות במדה זו או אחרת מהפילוסופיה היוגית, ההינדית והטנטרית שהוצגו לעיל:
 

1. הקונדליני מתעורר על ידי גירוי המגיע ממקור חיצוני אשר לו מודעות גבוהה יותר. כל אינטראקציה עם אנשים אחרים מתקיימת גם במישור של הצ’אקרה. אינטראקציה עם אנשים שהינם ברמת צ’אקרות נמוכה יותר בהרבה, ... עלולה לגרור אותנו למטה. באותה מידה, אם האינטראקציה מעוררת את הצ’אקרות הגבוהות יותר (למשל קשר עם גורו), ייווצר זרם אנרגיה חדש אשר יעורר צ’אקרות גבוהות יותר אצלנו.
2. "קונדליני הוא מיני. התרגול על פי הטנטרה הוא שיטה יוגית מינית מפורטת, הממוקדת בשימוש במין להעלאת הקונדליני על מנת להשיג התעלות על חושית. ... ישנה אמונה מסוימת שהצרוף של קונדליני ומיניות הוא תנאי בלעדי לעוררות.
3. קונדליני הוא חומר כימי. (1) הצ’אקרה השישית משויכת בדרך כלל לבלוטת האיצטרובל[10]. הורמון ההמלטונין המיוצר על ידי בלוטה זו גורם להגברת היכולת הפיזית, חזיונות, והזיות. (2) לעתים רחוקות, באם האדם פתח את הערוצים המעודנים שלו, הקונדליני יכול להתעורר כתוצאה מסמים, כגון: קפה, מריחואנה, או סמי הזיה.
4. הקונדליני הינו תוצאה של ’סחיפה’ אחר ויברציות קצביות בגוף. תנועות גליות קצביות של עמוד השדרה המלוות בפעימות הלב, גלי המוח וסדר הנשימה, מגרות מרכזים שונים במוח. אלה יכולים להיות תוצאה של מדיטציה, קצב הנשימה, או במקריות כמו עוררות ספונטנית.  
5. האחרונה היא התיאוריה האישית שלי (של הסופרת), כתוספת ולא כסתירה לנאמר לעיל. הקונדליני נוצר באופן טבעי, כאשר קיים ערוץ נקי ולא חסום המחבר את כל הצ’אקרות. למעשה, הצ’אקרות משמשות כבלמים של הקונדליני, המאיטים אותו כך, שיתועל בצורה נכונה וימנע מלהבעיר את האורגניזם שבו הוא נמצא. ...על ידי הבנה מקיפה של מערכת הצ’אקרות שלנו, אנו יכולים להשתמש באנרגיית הקונדליני בצורה בטוחה ונשלטת.
הקונדליני איננו מטרת המודעות, אלא רק תוצר לוואי וכלי. איננו מחפשים סוג חדש של  high, אלא אינטגרציה הגיונית של המודעות. המטרה הסופית היא הארה של עצמנו, פעילויותינו ותרבותנו".
 

ב. על פי הספר Wheels of Light
בניגוד לקודמו ספר זה מציג את הצ’אקרות והמערכת האנרגטית בגוף האדם באופן מוכוון לרפואה האלטרנטיבית (הילינג) ועל כן שונה מהגישה הקלאסית לנושא. בעוד שהיוגה רואה את הקונדליני (והצ’אקרות) ככלי  להארה של האדם אשר הינו משכנה הזמני של הנשמה הנצחית, הספר רואה את הקונדליני (והצ’אקרות) כמכשיר פיזי (עצבים, הורמונים) בגוף האדם, המסיים את תפקידו עם כלות הגוף. יחד עם זאת חשוב להכיר גם גישה זו על מנת לראות את התמונה הכוללת של הנושא.
 
בשונה מהמקובל, כפי שפורט לעיל על הקונדליני והפראנה, הנשימה והפראנה נכנסות לגוף יחדיו, הנשימה דרך האף, והפראנה מהאדמה, אשר המגנטיות שלה היא האנרגיה הנשאבת לגוף. לאחר שהאנרגיה הנדרשת לגוף נספגת בו, יתרתה מוחזר לאדמה עם הנשיפה. כלומר, קרוב לוודאי, שהנשימה היא הממשק של האדם עם החומר (גוף ואויר), ועם האנרגיה (פראנה וקונדליני). זוהי הדרך לצבירת אנרגיה.
כוחה של הקונדליני הוא המאיה, כוח האשליה המונע את האדם מלדעת את האמת על עצמו, ומחזיק את האדם כאסיר בעולם, זאת עד אשר אותו הכוח, בחמלתו, משחרר את האדם ומביאו להתרגשות שאינה ניתנת לביטוי ולאושר עילאי.
קיים קשר בין הקונדליני לבין מערכת העצבים. האירועים או ההתנסויות אשר ’נרשמות’ בגוף הפיזי, מועברות בראשונה למרכז הקונדליני דרך העצבים. כלומר, דבר אינו קורה אלא אם כן הוא הורגש בצ’קרה הראשונה, וכן הורגש באופן מוחשי. מסקנת הספר היא שלא ניתן לדון על הקונדליני, מבלי לדון גם על מערכת העצבים. הקונדליני היא האמצעי הראשון אשר חש חיים ומציאות פיזית, ומערכת העצבים הינה האמצעי המשני, המעביר את האנרגיה של ההתנסות, אשר ’נרשמה’ על ידי הקונדליני ובתוכה, אל המוח, דרך חוט השדרה. בדרך זו מערכת העצבים מיידעת את הגוף על מצבו. אם הקונדליני ערה, הכרתנו ’תרשום’ את נתוני הארוע. אם הקונדליני לא הופעלה - כלומר הנחש נשאר ישן - מערכת העצבים אמנם תעביר מסר אל המוח, אך האדם לא יזכור את האירוע, היות ולא נעשה הרישום. 
עוררות הקונדליני אינה בשליטת אברי המין, אלא קשורה להורמונים המופרשים מבלוטות האנדוקרין. הורמונים אלה יוצרים תהודה בתגובה לתדירויות של צבעי אדום או צבעים הנמצאים בהרמוניה להם. על ידי כך ניתן להסביר מקרים בהם חוו אנשים את התעוררות הקונדליני מספר פעמים במהלך חייהם (למשל ספורטאים). בכל פעם כאשר קורית פריצת דרך ראשונית, או ניסיון שהוא שיא של חוויה, הקונדליני ’נפתחת’ בדרך חדשה - לתדר הבא של הצבע ההרמוני לאדום. הניסיון של ה"התעוררות", או עוררותו של "הנחש הישן" של הקונדליני, יכולה לגרום לאדם להרגיש חי באופן נהדר, היות ויותר אנרגיה זורמת בו מאשר הייתה אפשרית במצב רגיל. 
"כל התיאורים המיסטיים על עלית הקונדליני המלווה באיבוד שפיות הדעת קשורים לאי יכולתו של היחיד לקיים מודעות בכמה רמות של מציאות בעת ובעונה אחת. מצבים רבים הנחשבים כפסיכוטיים, יכולים למעשה להיות מצבי אקסטזה. ...אנשים אשר התנסו בעוררות הקונדליני, כמעט תמיד סיפרו כי חוו שני חלקים של עצמם: הצופה והמשתתף. סיפטומים אלה זהים לאלה של התמוטטות עצבים, שבה מקוצרת מערכת העצבים וההכרה מפסיקה לתפקד.  ...כאשר האדם הוכרח לחשוב על דבר אחד בלבד, הכרתו מפסיקה למעשה לתפקד. במצב זה, כאשר נפתח ערוץ חדש לקליטת מסר הדורש תפיסה מחשבתית, כמו של עוררות הקונדליני, ’גרוי היתר’ של המערכת עלולה לגרום ל’עומס יתר’ על היכולת שהייתה כבר מופחתת. על מנת להימנע מכך, יש ללמוד איך לבצע זאת בצעדים קטנים. למשל, אנשים המתרגלים מדיטציה לומדים לחשוב על כמה ערוצים במקביל, ומתחילים בהדרגה לעבד כל מידע בהבנה רחבה יותר".  
 
ג. עפ"י הספר Energy Extasy and Your Seven Vital Chacras  
ספר זה אמנם מתבסס על הצ’אקרות כמרכזי האנרגיה בגוף, וכן מציע מדיטציות אשר בחלקן כוללות תנוחות וריכוז כמקובל ביוגה הקלאסית (אם כי בחלקן הגדול בעזרת דמיון מודרך), אך הוא מוכוון כולו לשיפור זרימת האנרגיה הפיזית בגוף, במטרה לשיפור מצבו הנפשי של המתרגל. "על פי תפיסה רוחנית אשר מעבר לתפיסת החושים, המנגנון הפיזי, השכלי-רגשי מקבל את רוב האנרגיה הראשונית שלו מקרניים בלתי נראות, היורדות למטה לתוך הגוף דרך פתחים זעירים בקדקוד. קרניים אלו ...משפיעות על  החיוניות, הכישרון הייחודי,  האופי, האישיות, מזג האדם ותבנית התנהגותו של היחיד. כאשר אנרגיה זו נכנסת לראש, היא מסתננת ומוקרנת כלפי מטה דרך שבעה מרכזי אנרגיה אתרית. ..כשהיא יורדת דרך כל מרכז היא נעשית יותר ויותר דחוסה. כך, כשהיא מגיעה לצ’אקרה בבסיס עמוד השדרה,  היא ’כבדה’ יחסית ובתדירות נמוכה. כאן היא עם אנרגית אדמה דחוסה ורדומה הידועה ב’יוגה’ כ’קונדליני’ (כוח הנחש). על פי דרכים רבות ושונות ל’שחרור’, מזרחיות ומערביות, עתיקות ומודרניות, המשימה של המודעות (consciousness) היא להעלות, לאזן ולטהר כוח אנרגיה זה, ולכוונו כלפי מעלה. כאשר עליה זו מתרחשת האנרגיות השונות מתערבבות ומשתנות, ויוצרות מגוון התנסויות ושינויים מוחלטים במודעות. המטרה הסופית איננה רק להעלות אנרגיה אנכית זו, אלא לפתוח ולאזן באופן הולם כל אחד ממרכזי האנרגיה, בזרימה הרמונית למעלה, למטה, בתוך ודרך כל המערכת שלנו: הכרה (mind) /גוף/נשמה. שבעת המרכזים האלה, קשורים לבלוטות האנדוקרין, והשפעתם עליהן הינה משמעותית, ובלוטות אלו משפיעות בסופו של דבר על כל האורגניזם. ...הפרשת בלוטות אלו, יחד עם מערכת העצבים, הם המנהלים, המאזנים והמווסתים את המערכת המאוחדת של ההכרה ושל הגוף.  ...ניתן להשתמש בהמרה של אנרגיה מולדת זו על מנת להגביר את כל הצורות של הפעילות היצרנית, הבריאות, הריפוי, האינטואיציה והאינטליגנציה". (עמ’ 14-19) 

 

קונדליני
הנחש במולדהרה צ’אקרה

ד. חיפושים אחר ’טבע’ האדם ורוחניות
 1. עפ"י הספר ’מסע אל הישות הפנימית’.
הספר מהוה שלב התרחקות נוסף (ואולי מבטא את שלב ההתרחקות הסופי) מהמסורות הקלאסיות של קונדליני ומהותה, במצב רדום או פעיל, והיא מוזכרת במונחים ’מערביים’ בלבד, אם כי מוזכרת הפילוסופיה ההינדית, כנראה כבסיס  לתפיסה הנשית המובעת בספר. שמו של הספר מעיד על מרכזיות המונח ישות: "ישות"   (being) היא הטבע הבסיסי של  הקיום, המהות הפנימית של כל דבר, התמצית הראשונית והאותנטית שהתכסתה במשך הזמן בעטיפות". (עמ. 24) עפ"י הספר ל’ישות’ יש פנים שונות ואחת מהן הוא ’הכוח הנשי’. 
 
בפרק "הישות ככוח נשי", נאמר כי "הכוח הנשי הוא כוח מופנם שיש להזמינו, לעודד אותו. הוא עולה מבפנים, מחייה ופותח, מרווה ומפרה. גאולה והתחדשות יכולים לנבוע רק מן המעיין הפנימי, ורק ע"י הכוח הנשי, ...(ורק כך) נוכל להגיע לשלמות עם עצמנו". (עמ. 112-3)
ובהמשך:" ההינדים קוראים לכוח הנשי ’שאקטי’ ומאמינים שהוא טמון בתחתית עמוד השדרה כנחש המקופל סביב עצמו כקפיץ דרוך. הכוח הגברי הנקרא ’שיווא’, שוכן בראש כמנהל אפור וכוחני, כעוף ללא כנפיים; הוא יוכל לקבל כנפיים רק ע"י שחרור ה’שאקטי’." 
בעמ’ 89 נאמר: "כדי שיתרחשו התעוררות פנימית ומפגש עם הישות של האדם, יש לעורר את הקוטביות הנשית באדם". ובהמשך: "שני דברים הם שיבשילו את הישות: בגרות נפשית (ידיעת ההבדל בין אשליה אגוצנטרית למציאות, וקטביות נשית (קליטת הישות מבפנים והבשלתה)"
במקביל למה שנכתב בסעיף 4 דלעיל (’עוררות הקונדליני והקשר לפראנה’) על העוררות הספונטנית של קונדליני, נכתב בעמ’ 99: "האמנות היא שמורת הטבע של הישות, ...משוררים, זמרים, מוזיקאים, מחזאים, ציירים – כל אלה חשים את נשמת הישות נושפת על עורפם מבפנים". ובעמ’ 105 נכתב: " לפעמים האדם חווה את ההשתאות האדירה הזאת, את ההתרוננות מול קיומו, מול עובדת ישנותו (מכיר כי הוא ’ישנו’ והינו מהותי ליקום), בעיקר כאשר הוא נמצא בסכנת חיים או עובר משבר קשה המאיים על שלמות גופו או חייו."  
 
2. עפ" הספר ’התודעה – הדרכים להתפתחותה’
בהקדמה לספר נכתב: "תכליתה של ההתנסות על פני כדור הארץ היא לפתח את תודעתנו ולשרת את האנושות." יסודות המודעות הן: פיזית מנטלית ורגשית, וכדי ל’הרחיב’  אותה נדרש האדם לשלוט ברצונותיו. ספר זה ’נפרד’ לגמרי מהמסורות המזרחיות, והוא נשען על השקפות מערביות בלבד. עם זאת, יעדיו מזכירים את מאפייני קונדליני, ואת הצורך ביצירת קשר עם הנשמה, הניצוץ האלוהי, המאפשרת הזדהות עם היקום והגעה ל’מודעות קוסמית’. כמו כן מכירה הסופרת בכך כי קיימות דרכים שונות להשגת ’התקדשות’ ועל כן כולל הספר פרקים על היוגה, אסטרולוגיה ומסורות מיסטיות אחרות.
"התודעה היא אנרגיה ברמות שונות (ציטוט של הלנה בילבצקי מהאגודה התיאוסופית. עמ’ 17). ...התפתחות התודעה נעשית בשני כוונים: הכוון האופקי, והכוון האנכי. ...בכוון אופקי מפתחים כל מרכז אנרגיה (צ’אקרה), המתבטא בטיהור המודעות במישור מסוים. העלייה מ’ספירה’ (הגדרת הקבלה) ל’ספירה’ היא הדרך שאותה יש לעשות כדי להגיע להתפתחות התודעה בכוון אנכי, לאחר התפתחות בכוון אופקי. ...המטרה הסופית היא אינטגרציה ושילוב בין האלמנטים, שמקרב אותנו לאל. ...השלב האחרון בהתפתחות המודעות הוא להגיע למודעות קוסמית (או למודעות אחדותית) שטבעה הוא להתאחד עם האובייקטים של הידיעה שלה." (עמ’ 31)
בספר מצוטט גוזף וויד מחבר (Psychic Energy) האומר כי כדי להגיע לרמה הגבוהה של התודעה, חוויה מודעת של האנרגיה האלוהית, יש להשתמש באנרגיה עדינה יותר מזו שברמות הנמוכות. (עמ’ 21)
התנאי הראשוני לפיתוח האנרגיה הרוחנית שבנו, הוא להודות בקיומה. הגברת הוויברציות של האנרגיה (ההופכת על ידי כך למעודנת יותר), נעשית באמצעות המזון, שאיפת אויר, מחשבה, מדיטציה, צום, ופיתוח הצ’אקרות. לדעת הסופרת, למחשבה ולגישה המנטלית יש השפעה מכרעת על אספקת אנרגיה רוחנית. (עמ’ 36)
"ה’קבלה’ היא תורת הנסתר של היהדות, מטרתה היא לפתח את יכולת התפיסה של האדם אל מעבר לתפיסת חמשת החושים. לפי תורת הקבלה, ...היא המקשרת בין המקרוקוסמוס – הבורא, ובין המיקרוקוסמוס – האדם. ...רעיון יסודי בקבלה הוא ’עץ החיים’. המורכב מעשר מדרגות, הן ה’ספירות’. ...הספירות הן מערכת שנוצרה מתהליך התפשטות האור מן העולמות העליונים לעולמות התחתונים. ...כדי להתקרב לידע, לשלמות, לתודעה האלוהית – חייב האדם לשאוב את  האנרגיה, את ’האור’, ולעלות בדרגות’ עץ החיים’ שלב אחר שלב. הספירות הן דרגות התודעה של אלוהים". (עמ’ 105, 107)
"הספירה  העשירית (התחתונה) המייצגת את כדור הארץ (נראה מקביל לגישה היוגית: הצ’אקרה התחתונה, המולדהארה מייצגת את יסוד האדמה –ע.ב.), ...זהו היסוד הנשי באל עצמו. ...שם ההפרדה מגיעה לשיאה, והמודעות מתקיימת ברמתה הנמוכה ביותר. ...בתוך הסבך של החומר נמצאת הרוח. אמנם כלואה, אבל נוכחת ותמיד מוכנה לעלות מחדש אל האבסולוטי".   
 

סיכום

’יוגה’ הינה ’אחדות’. אחדות הפרט עם היקום, וביטול הדואליות המונעת את הקשר בין בן האנוש לבין נשמתו. בכל אדם טמון פוטנציאל אשר אם ימומש יביא אותו לאותה אחדות. פוטנציאל זה הינו הקונדליני. במצבה הבסיסי מבטאת קונדליני את הדואליות: היא מבטאת את היסוד הנשי, ואת מקום משכנה מסמל יסוד האדמה. יעדה הוא להתאחד עם היסוד הגברי אשר ב’על חושי’ ומקום משכנו בקדקוד. איחוד זה הינו ה’אחדות’- היוגה. 
היוגה, אשר זיהתה את הקונדליני ה’אל חושי’, מציגה גם את הכלים המעוררים ומעלים אותה ל’אחדות’: חלקם עם מוכוונות ישירה לקונדליני, כגון הטנטרה, הליה והקונדליני יוגה, ואחרים על ידי ריכוז והתבוננות בשיטות כגון: רג’ה, ניאנה, בהאקתי, קרמה יוגה ועוד. המשותף לכל אלה הוא מוכוונות לרוחניות ולנשמה. כך, וזהו ’לב הדבר’, כי כאשר מגיע האדם ל’אחדות’, היא מתקיימת בו ברמת הרוחניות והנשמה, והאדם המואר שרוי בשלווה המלווה בשמחה ואושר. 
המערב מודע למצב הנפשי החיובי בו שרוי האדם אשר הגיע למצב ה’אחדות’ בדרכי היוגה, אך בחלק גדול מהמקרים נותן לטכניקות ולמטרות לבוש מדעי-פיזיולוגי. 
מאמר זה הגביל עצמו במכוון למושג ’קונדליני’. תמונה כוללת של הנושא תתקבל עם קריאת המאמרים ’הצ’אקרות’, ’ליה יוגה’, ’קונדליני יוגה’ ו’הפראנה’. 
 

ביבליוגרפיה
1.  Kundalini Yoga – Swami Sivananda ; Published by Swami Krishnananda for  The Divine Life Society.

Encyclopedic Dictionary of Yoga-Georg Feurstein ; Unwin Paperback-London.  .2

3. Three perspectives on Kundalini – Gopi Krishna ; UBS Publishers’ Distributors-New Delhi

4.  Quest Books-Adyar, Madras, India  Theories of the Chacras – Hiroshi Mototyama ;
     Laya Yoga – Shyam Sudar Goswami ;  Inner Tradituon, Rochester, Vermont .5
6. צ’אקרות מרכזי אנרגיה בגוף האדם  –  הריש ג’והרי. מאנגלית: דוד פרידלנדר. הוצ’ אור עם. 
7. הצ’קרות לפי היוגה והמדע המערבי (עבודה סמינריונית)  –  אודי בילו.
8.  ; Ganesh and Company, Madras      The Serpent Power – Sir John Woodroffe-Wheels Wheel of Life – Anodea Judith ; Llewellyn Publications, St. Paul , Minnesota .9
Wheels of Light – Rosalin L. Bruyere  ; A fire Side Book ; Published by Simon&Schuster  .10
11. טנטרה –  פיליפ רוסון ; מאנגלית: דני רוה ונטשה כמרן. שבא הוצ"ל, לוני כהן הוצ"ל.
12.  ; Newcastle Publishing,     Energy Extasy and your seven chakras – Bernard Gunter North Holywood’ California
13. מסע אל הישות הפנימית – גבריאל בן יהודה ; הוצ’ גל .
14. התודעה  הדרכים להתפתחותה – לילי רוזנפלד ; הוצ’ אור עם.  
15. יוגה וסישטהא – סוואמי ונקטננדה ; תרגום פרייה הרט . הוצאת רשפים.
 
עריכה: גלה חפץ
 

___________________ 

[1] מולדהארה צ’אקרה - מקום התחלת הסושומנה. בShat-Chakra- nurupana (v. 1)-01 נכתב כי ראשיתה באזור כדורי (Kandasthana) שבתוכו נמצאת המניפורה צ’אקרה, וב-Chhandogya Upanushad נכתב כי הסושומנה מתחילה בלב.  
Shat-chakra-nirupana 01  (חקירה של ששת המרכזים) - הפרק השישי מתוך Shri-Tattva-Cintamani  מאת סוואמי פורנאנאנדה על הפילוסופיה הדתית של הטנטרה. ספר זה מוערך כעבודה הבסיסית, הידועה והטובה ביותר בנושא הצ’קרות. פרק זה מופיע בשלמותו בספר The Serpent Ppower מאת סר ג’והן וודרוף, ובספרו של הירושי מוטויאמה  The Theories of the Chacars.

 


[2] החומר - החומר המהווה את תשתית הבריאה,  או הטבע הקדמון, הבראשיתי. מורכב משלוש איכויות או מרכיבים (רצועות): טמס-קהות, חוסר מעש, רג’ס-פעילות, חוסר רגש וסטוה- איזון.
Prakriti Vigyan is "the science of understanding how wholeness expresses into the physiology, in proper sequence.” Vikriti Vigyan is "the science of understanding how expression could get out of sequence.” Vikriti is essentially being deviated from the wholeness and it is thus imbalance

 

 

[3] האתא יוגה – יוגת הרצון. בסנסקריט ha-שמש (שהיא סמל גברי ’חיובי’) , tha-ירח (סמל נשיות מהירת קליטה). באופן כללי ההאתא מובנת כדרך לאחוד (קוטב האנרגיה) ה’חיובי’- נשימת שאיפה ספוגת שמש עם (קוטב אנרגיה נגדי) נשימת נשיפה (מצננת ומנקה).  השיטה כוללת אימון פיזי משולב בתנוחות ותרגילי נשימה. מטרת המתרגל היא להעלות את הכוח המולד בגוף כדי להגיע להארה. כוח זה הינו ’כוח הנחש’ הנמצא במולדהארה צ’קרה, האמור לעלות בסושומנה ולהגיע לסאסהרה.


[4] הגוף (body) - ברמה [בתדירות] הנמוכה הגוף הינו פיזי, וברמה [בתדירות] הגבוהה הינו על חושי כלל עולמי-אלוהי, והינו תודעה ואושר עילאי טהורים. הגוף הוא מיקרוקוסמוס ומשקף נאמנה תצורות המצויות במקרוקוסמוס.


[5] פראנה- האויר החיוני השומר על החיים. האנרגיה או הכוחות המחברים את הפיזי עם הנפשי, ואת הנפשי עם הרוחני, כך שהם פועלים יחד בכל הרמות.


[6] הראש - עפ"י ספר ’צ’אקרות’ מאת  הריש ג’וארי (עמ’ 26-7), "נאדים של יוגה ועצבים... עובדים יחד באותה דרך כמו הנשמה עם הפיזיולוגיה."
מחקרי אנטומיה מסוימים סותרים את התיאור של סושומנה המופיע בכתבי הטנטרה, בהצהירם שהתעלה המרכזית מכילה רק נוזל מוח שדרה, בלי לאזכר בכלל את נוכחותם של סיבי עצבים. בלתי אפשרי מבחינה נוירולוגית, שיהיה לחוט השדרה פתח בקצה העליון של הראש לזרימה נכנסת ויוצאת של פראנה... בדיקור מתייחסים לקו אורך בשם GOVERNOR VESSEL MERIDIAN  אשר יש לו דמיון כלשהו לסושומנה. בקו אורך זה מתחילה זרימת האנרגיה בקצה עצם העוקץ, עולה בשדרה, מגיעה לנקודה בקצה העליון של הראש, ואז יורדת לאורך קו האורך עד לנקודה קצת מתחת לטבור."


[7] קונדליני יוגה – " תחום של פילוסופיה טנטרית העוסק בהעלאה מכוונת של ’קונדליני-שאקטי"(מילון-אינצקלופדיה).
" יוגה המתייחסת לקונדליני שאקטי, ששת מרכזי האנרגיה הרוחנית, (ששת הצ’אקרות). עוררות קונדליני שאקטי הישנה ואיחודה עם האל שיווא בסאהסררה צ’אקרה, ...זה ומדע מדוייק. הוא גם ידוע כ’ליה יוגה’ ". (קונדליני יוגה-שיוואננדה, עמ’ xi).


[8] שלושת העולמות – Tree-bhuvana-janani. שאקטי "היא המקור של היקום הכולל ’שמים’ (Svarga), ’ארץ’ (Earth) ו’שאול’ (Netherworld)"


[9] Linga –  על פי מסורת ה-Samkhya (מסורת יוגית עתיקה שהתפתחה בשנים 200-500 לפני הספירה) הלינגה מאפיינת את האישיות האנושית הכוללת את ההכרה הגבוהה (buddhi), ’יוצר האני’ (Ashamkara), ה’הכרה’ התחתונה 
(Manas), חמשת אברי החושים (Jnana-indriya)  וחמשת אברי הפעולה 

(Karma-indriya). באפוס מאהבהאראטה, הלינגה היא הכלי, או הגוף המעביר את הנשמה. מקובל לראות את הלינגה כאבר המין של הזכר, המבטא את העיקרון הקוסמי של הבריאה.


[10] בלוטת האצטרובל (pineal gland) - בלוטה אנדוקרינית קטנה המצויה בגובה העיניים באמצע המוח, בצידו האחורי בין שתי ההמיספרות, ותפקידה העיקרי לתווך בין גירויים עצביים להפרשה הורמונאלית, לווסת את השעון הביולוגי אצל בעלי חיים ובנוסף, ייצור ההורמון מלטונין שיש לו חשיבות רבה בתהליכי ההזדקנות, חוסנה של מערכת החיסון, גדילת ילדים ועוד. ככל שמתבגר ומזדקן האדם, קטנה הבלוטה, עד שבגיל 70 גודלה רק  כ- 10% מגודלה המרבי (מילון מורפיקס).