ספרים לקריאה באתר

ניאנה יוגה - מי אני? - מאת שרי רמאנה מהארישי

הבהאגווד גיטה לתלמידים - מאת סוואמי וינקאטסננדה

מסע היוגה - מאת שרי שיוושנקאר טריפאטי

כיסופים אל הנכון - פרק ט"ז
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
מאת: סואמי וינקאטסננדה
תרגום: א. ליסוד
הקלדת הספר: גלה שגב חפץ
האדם החי תמיד באלוהים וממליכו בלבו, יהיה מלא וגדוש סגולות אלוהיות נעלות ובדומה לסיר פתוח המושקע במים יהיה תמיד מלא מים. אדם זה, יהיה אלוהי בטבעו, בדומה לפחם הנזרק לתוך האש נהפך בעצמו לאש. אל המידות הנעלות שנזכרו מקודם, שרי קרישנה נותן רשימה נוספת: חוסר-פחד, מוח הספוג בסאטווה (טוהר) בשמרו תמיד, ששלהבת הדעת תלך ותגדל יותר ויותר, רוח נדיבה, ביקורת-עצמית, הקרבה עצמית, למוד בכתבי הקודש וחזרה על שמו של הקדוש ברוך הוא, ישרות-לב, אהבה, נאמנות, חוסר-כעס, וותרנות (לגבי הרצון להנאות של העולם הזה), שאיפה לשלום, רגש רחמים לכל היצורים. אורך-רוח (בדמות מוסריות ושאיפות רוחניות) – כל אלה הן סגולות שימצאו באיש האלוהים. ועלינו לפתחם מתוך יישוב הדעת.
עד כאן ספר לנו שרי קרישנה מה עלינו לעשות. כעת הוא מספר לנו מה עלינו לא לעשות, ממה עלינו להימנע. הוא מסר לנו איזו סגולות אלוהיות לפתח. כעת הוא יאמר לנו מאיזו דברים שדיים עלינו להימנע, לעקור מן השורש, אם חדרו לתוכנו בהתנהגותנו הרעה קודם לכן.
אם תחשבו על כך תלמדו לקח נוסף. מעשים טובים באים בראש וראשונה. עלינו לחשוב יותר על הטוב מאשר על החטאים. בני-האדם מתרכזים לפעמים יתר על המידה על המעשה הרע, על השלילה – "הה, עלי לא לעשות זאת אף פעם!" יודעים הם שמחשבות רעות גורמות לפיזור הנפש בעת התפילה. הם שואפים להימנע מהן. ברגע שניגשים לתפילה הם "נזכרים שיש לשכוח את המחשבות הרעות": רואים אתם את ההפרעה? המחשבות הראשונות המתעוררות בה – הן הרעות! ולאחר מכן הם נאבקים להפטר מהן. שמור את מוחך תמיד במצב חיובי. חשוב תמיד על אלוהים. ולמחשבות הרעות לא תהיה ההזדמנות לחדור למוחך. דבר זה הוא היותר נכון בשיטתו של שרי קרישנה. אך, בכל זאת, בכדי לא לזלזל בנטיות הרעות, היכולות להמשיך להתקיים בתוכנו, שרי קרישנה נותן לנו את רשימתן לאחר שהוא דן באופן יסודי באספקטים החיוביים, הטובים של היוגה.
המאפיין את ה"אשוראס" (בני אדם בעלי טבע אכזרי ושדי) באופן יסודי הם: השאיפה לכבוד, גאווה, אדיקות, כעס ואלימות, הסגולות הללו מצמידים את האדם לעולם הזה. ההיפך מזה הוא הנכון. גם נכון הוא לאמור: מכיוון שהם אוהבים את העולם ותענוגותיו – מלאים הם סגולות רעות. אנשים אלה אינם הוגים באלוהים, בהיותם מסונוורים על ידי הרעות הללו. הם לא ישיגוהו עד שלא יגיעו לשינוי-עצמי. 
האשוראס הללו אינם יודעים מה מותר ומה אסור להם לעשות. הם עושים מה שרצוי להם. הם בלתי טהורים במחשבותיהם, בדבריהם ובמעשיהם. הם משקרים תמיד. כל מעשיהם מתנהלים בהשפעת תאוות-השוא שלהם. פעולותיהם אלימות הן. נימוקיהם הם הרס. התפארות, שאיפה לכבוד ומחיאת כפיים מאפיין את מעשיהם. אין להם כלל וכלל מושג בדבר חיים מעבר לכל זה, על אזור שמחוץ לעולם הזה. ולכן, הם להוטים ליהנות מחיים אלה במידה המרובה ביותר ומשתדלים למלאות את התאוות הללו בכל האמצעים שהם לרוב מגונים.
בכדי שנכירם היטב, שרי קרישנה יציינם לפי ביטוייהם האהודים עליהם! – שלא יטמאו, אגב, אף פעם את שפתותינו – "השגתי זאת עד עכשיו! אני אשיגו גם עכשיו. בקרוב אתעשר עוד יותר. אויבי זה נהרג. אהרוג גם את האחרים. הנני העליון בעליונים. הנני Siddha גדול (אדם מושלם או אדם בעל כוחות פסיכיים). הנני חזק ובעל יכולת, מי ידמה לי?" מחשבות כגון אלה שוכנות במוחותיהם.
אחי, קרא את הסעיף הזה תוך עיון. תגיע פתאום להבנה שבסגולות הללו ניחונו העשירים, בעלי המעמד בחברה ובעלי השלטון, או האדם הנחשב כאישיות חשובה בגלל דתיותו, סגולות חיצוניות או שטחיות או בעלי-כוחות הנקראים יוגיים או פסיכיים. האנוכיות לובשת צורות שונות. עלינו לגלות תוך זהירות את כוונותיהם המשחיתות. היוגה של שרי קרישנה דורשת תבונה חיה ומצטיינת בפשטות היתרה.
השאיפה העליונה של האשוראס הוא כבוד ופרסומת. הם שונאים את חסידו העניו של אלוהים ולכן, גם את אלוהים בעצמו.
הידוע לך מה קורה להם? אלוהים מעונין ללמדם לקח. הוא ייתן להם גם את הדברים הנעימים ביותר. הם יתעשרו, ירכשו מכוניות ודירות. בדומה לרעל מנשיכת פתן שהוא מסוכן מאוד, יחדור לתוכם, יתפשט וימלא אותם. לאחר מותם הם עוברים ללידות מסוג נמוך יותר בגלל מעשיהם הרעים והם נולדים בדמות חיות. אלפי שנות-סבל בלידות הללו נותן להם לקח טוב. ואז, הם באים אל השביל האלוהי ואל נא תשגה כאן: גם היותר רע שבהם יגיע אל האלוהים ביום מן הימים.
 
"שער הגיהינום המכלה את הנפש, שלוש פנים לו: תאווה, כעס וקנאה; לכן עליך להשתחרר משלושתן".
 
חייהם הם חיי גיהינום (Naraka) קיימים שלושה שערים לגיהינום זה – התאווה, הכעס והקנאה. לכן המנע מהם.
הרע אינו עוזב אותנו בקלות יתרה. בכדי להחזיר למוטב חוטא פלילי – השופט שולח אותו לבית הסוהר. אך לעתים קרובות הננו רואים את החוטא חוזר אל מעשה הפשע בעתיד הקרוב. הוא משתדל להתקדם במעשיו הרעים. דבר זה נמשך עד שהוא מגיע לשיא הרע, בטרם שהוא מחליט להיות טוב ולעשות את הטוב. כי, הרע, בראש וראשונה גוזל מכם את כוח הרצון: רק חברה טובה ולימוד בספרים טובים יכול לעזור לכם לשנות את עצמכם במרוצת הזמן. ולכן קרישנה אומר:
 
"יהוו נא כתבי הקודש האסמכתאות הקובעות מה שיש לעשות וממה יש לחדול. כאשר תדע מה מצווה הנך לפי כתבים אלה, עליך לפעול בהתאם בעולם הזה".
 
אם נתדבק בחוקים של כתבי הקודש, לא נחטא כלל. אך אל נא תרשה, מתוך טעות, שהאות המתה תהרוג את הרוח של החוקה. עליך לדעת מה אומרים הכתבים – את הרוח, את הרעיון שמעבר להוראות הכתבים – ולפעול על האות, מבלי לאבד את הרוח ודעתה הנכונה.
ואיזה מהם הטוב ביותר, אם לא הבהאגאואד גיטה? מי יכול להיות מנהיג יותר גדול עבורנו, מאשר ידידנו האהוב ואחינו האלוהי, שרי קרישנה? נלך בעקבותיו ולא נתעה נהיה מוגנים על ידו. אנו נגיע עדיו.
תגיות: