Muladhar Chakra - הצ’אקרה הראשונה
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
מאת: ד"ר אהוד בילו

מתוך ציורי צ’אקרות שנתנו על ידי שרי ברהמה גופאל בהאדורימשמעות השם מולה פירושו שורש, בסיס. דהאר פירושו תמיכה. הצ’אקרה הראשונה מהווה את הבסיס לשבע הצ’אקרות, ובה נפגשים - מסלול האנרגיה המרכזי, המתחיל כאן ומסתיים בצ’אקרת הכתר והקונדמלה, הנקודה בה מתחילים כל 72,000 הנאדים
(Woodroffe,1928).
תיאור כללי הצ’אקרה הראשונה קשורה לרבדים העתיקים ביותר הקיימים בתוכנו, להישרדות הפיסית ולחיפוש הבסיסי אחרי אוכל ומחסה. ילד בגיל שנה עד שבע מתנהג כמונע על ידי הצ’אקרה הראשונה (ג’והארי, 1987). הילד חייב לייצב עצמו על הקרקע ולבסס את חוקי עולמו. עליו ללמוד ליצור הרגלי אכילה,שתייה ושינה, ועליו להתנהג נכונה כדי לבסס את זהותו הארצית.
פיתוח הצ’אקרה הראשונה מקנה תחושת ביטחון בחיים. בעיה בצ’אקרה הראשונה יכולה לגרום לחוסר זהות ולחוסר מטרה בחיים. אם הצד הנשי של הצ’אקרה דומיננטי, האדם ירגיש חוסר חיבור למציאות, ואם הצד הגברי של הצ’אקרה דומיננטי, האדם יתקשר באופן מוגזם לדברים חומריים. האיזון בין הצד הגברי והנשי של הצ’אקרה אינו מוגבל למין מסוים והוא חל על שני המינים (1992 ,Reed, Marco).
לפי היוגי סטיאננדה (Motoyama,1984) חלק גדול מההתנסויות שצברנו במהלך האבולוציה החל משלב החיה, מאוכסנות בצ’אקרה הראשונה בצורה של יכולות רדומות. רוב הפעילויות הפיסיות של האדם התפתחו עוד בשלב החיה, וכולן עדיין פעילות בשל פעילותה של הצ’אקרה הראשונה.
האנרגיה הבראשיתית שלנו המכונה ’אנרגיית הקונדליני’ נחה רדומה בצ’אקרה הראשונה. התעוררותה של אנרגיה זו מסמלת את תחילת העוררות הרוחנית.
הצ’אקרה הראשונה מייצגת את מרכז האנרגיה בגוף האדם ואת הקשר עם המציאות, הבא לידי ביטוי ביכולת ההתמודדות עם קשיי היום יום.
לפי הבריגהו יוגה טמון בצ’אקרה הראשונה הידע של הפיסיולוגיה והפיסיקה, ידיעה של המחלות וריפויין החלקי (שיבוג’י, 1996).
המיקום מתואר בשני אופנים - האזור בגוף והמיקום בעמוד השדרה.
האזור בגוף הפרינאום, חיץ הנקבים. מיקום בעמוד השדרה - עצם העוקץ.
היסוד אדמה.
האדמה היא היסוד הצפוף ביותר. הוא נוצר על-פי האיורוודה מהמים שעברו תהליך של התכווצות והפכו למוצק. כל המוצק בגוף משוייך ליסוד האדמה.
יסוד האדמה מכיל את כל חמשת היסודות בתוכו בהרכב הבא, ואלו יוצרים את המרכיבים הבאים:

1/2 אדמה
1/8 מים
1/8 אש
1/8 רוח
1/8 שמיים
שלד
בשר
עצבים
עור
נקבוביות עור
(שיבוג’י, 1995)
 
הצבע ירוק. אחד ההסברים לכך הוא שכל הצומח מעל האדמה הוא ירוק.
הינטרה ריבוע המייצג את יסוד האדמה ואת האנרגיה המיוחסת לו (Motoyama, 1981).
החוש המיוחס ריח. הריחות נובעים מהאדמה. חוש הריח הינו אחד החושים הפרימיטיווים ביותר ותפקידיו קשורים להישרדות הבאה לידי ביטוי באזהרה מפני סכנות המצויות במזון או באוויר שאנו נושמים.
המנטרה LANG
החיה הסמלית הפיל מסמל התמיכה, ואת האנרגיה הדרושה לתהליך העבודה הרוחנית (בלאס, 1997). הפיל מסמל עוצמה, יציבות ומוצקות. (Woodrof, 1928). הפיל הינו חיה חזקה באופן יוצא מהכלל ויש צורך בחוזק כדי ללכת על השביל הרוחני ולהשיג את המטרה.
עלי הכותרת ארבעה עלי כותרת.
 

ביבליוגרפיה
1. בלאס, נ. (1997). דרך הצלילים. תל אביב: מודן.
2. שיבוג’י, (1995/6). רשימות מהרצאות. ישראל.
3. Goswami, S, S.(1980). Laya Yoga: An advanced method of cocentration, London, Boston: Routledge & Kegan Paul
Johary, H. (1987). Chakras - Energy Centers of Transformation. London, Destiny Books. 4
Motoyama, H. (1981). Theories of the Chakras: Bridge to higher consciousness. USA. The theosophical publishing house .5
6. Woodroffe, J. (1928). The Serpent Power . Madra: Ganesh & Co

תגיות: