טבלת הצ’אקרות לפי הבריגהו יוגה
 הצ'אקרה
 משמעות השם
 מיקום  יסוד  ינטרה  מנטרה 
 צבע
 מולדהאר  שורש, תמיכה
 חיץ הנקבים (בין פי
הטבעת לאבר המין)
 אדמה  ריבוע  Lang  ירוק
 סוודיסטהאן 

מקור הפצת האנרגיה
 
קצה  עמוד השדרה
מים
חצי סהר
Wang
לבן עשן 
 מאניפור מרכז האש, עיר היהלום
טבור
 אש משולש
 Rung אדום, אש
 אנהאט הצליל המתמשך תמיד, הצליל הנשמע ללא הקשה 
מאחורי מפתח הלב, עמוד השדרה
 רוח מגן דויד
 Yang צהוב חזק 
 וישודהי

טוהר, צלילות
השקע שבין עצמות
הבריח. באיזור
התחתון של הגרון
שמים
עיגול
 Hung  צהוב בהיר
אגיה
פיקוד
בחלק האחורי של הראש (מול הטריפוטי, הנקודה שבין גבות העיניים) 
אין יסוד
 חסר צורה Chung
 חסר צבע  

תגיות: