טבלת הצ’אקרות לפי הבריגהו יוגה
 הצ'אקרה
 משמעות השם
 מיקום  יסוד  ינטרה  מנטרה 
 צבע
 מס' העלים
 מולדהאר  שורש
 חיץ הנקבים (בין פי
הטבעת לאבר המין)
 אדמה  ריבוע  Lang  ירוק  4
 סוודיסטהאן 

המקום בו שוכן העצמי
 
קצה  עמוד השדרה
מים
חצי סהר
Wang
לבן עשן 

 מאניפור  עיר האבנים הטובות
מאחורי הטבור, בעמוד השדרה
 אש משולש
 Rung אדום, אש
10
 אנהאט הצליל הנשמע ללא הקשה 
מאחורי מפתח הלב, בעמוד השדרה
 רוח מגן דויד
 Yang צהוב חזק 
12
 וישודהי

טוהר, צלילות
בחוליות התחתונות של העורף שמים
עיגול
 Hung  צהוב בהיר
16
אגיה
פיקוד
בחלק האחורי של הראש (מול הטריפוטי, הנקודה שבין גבות העיניים) 
אין יסוד
 חסר צורה Chung
 חסר צבע   2

תגיות: