שילוב כוח המחשבה בתרגול האתה יוגה
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
מאת: סלווארג’אן ייסודיאן
תרגום: אמיר עצמון
סלברג'אן יסודיאןמעשינו מניבים פירות בין אם אנו פועלים באופן מודע ובין אם לאו. מחשבות הן מעשים, רגשות הם מעשים, מילים הן מעשים, פעולות הן מעשים. כל אלו מכניסים לפעולה כוחות רבי-עצמה. כל זה, יחד עם התגובות הנלוות אליו מתרחש בתוכנו, ולעולם אינו מחוץ למסגרת ישותנו. ההשפעה שיש למעשים שלנו נקראת קארמה, גורל, ואותה אנו חווים בכל רגע ובו בזמן מכוננים אותה. מעשינו המוקדמים ביותר אחראים לגורל הפוקד אותנו יום-יום, באותו אופן בו מעשינו בהווה מעצבים את עתידנו. קציר מעשינו הטובים או הרעים נקרא בפינו שמחה או צער. חוק זה של סיבה ותוצאה אינו ניתן לשינוי, אין להימלט ממנו.
הבה נסתכל על כל הנטיות השליליות והדחפים ההרסניים שלנו כעל חומר גלם העומד לשירותנו. הבה ונהפוך את חומר הגלם הזה למשהו חיובי, בונה, משהו אמיתי ומשחרר. כל אדם נושא בחובו את הכוח והיכולת להביא את עצמו לשלמות. ליבת הטוּב קיימת כפוטנציאל גם בקרבו של אדם "רע". לפיכך, אל לנו לחרוץ משפטו של איש, הבה ננסה במקום זאת להעיר את הענק הרדום בנו ובאחרים. אם, מתוך בורות, סיגלנו לעצמנו את ההרגל לחשוב, להרגיש ולפעול באופן שלילי, עלינו לשנות את הרגלנו ולחשוב ולפעול באופן חיובי.
איננו מסוגלים לשנות את העולם. אולם, אם נשנה את עצמנו, העולם ישתנה עבורנו. כל מי שישתנה באורח זה אינו חי עוד על בסיס הנחות שווא, הוא רואה את הדברים כהווייתם ונעשה בכך חסין להשפעות חיצוניות ובן חורין אמיתי.  
אין זה קשה לרסן את הכוחות הפראיים שבתוכנו אם נפנה את מחשבותינו לכיוון חיובי. הבה נעשה לנו הרגל יומיומי ומודע לחזור על המחשבות הבאות – ועל המנטרות שבהמשך – באופן קבוע, בין פעם אחת לשלוש פעמים, עם הקיצנו ובטרם נשכב לישון, בין אם בקול מונוטוני ובין אם בלבנו פנימה.
 
מרגע לרגע אני מרגיש טוב יותר ויותר בכל המובנים.
אני מגלם עוצמה בהכרה ובגוף.
אני מגלם את הגבוה ביותר, לא אוכל להסתפק בפחות מכך.
אני השמש הקורנת בשמי חיי.
אהיה אשר אהיה
אני הרוח, הבלתי כבולה, האינסופית, החזקה, מעניקת החיים, החופשייה תמיד.
אני מגלם את רוחי המושלמת, כבריאות קורנת בגוף, כיפי צורה וכנעורים, בהכרה כהרמוניה, ברוח כהווייתי הנצחית.
אני קורן טוהר.
אני מקרין שקט ושלווה בכל המצבים.
אני קורן אהבה לרעַי.
שלווה... שלווה... שלווה...
אום... אום... אום...
 
בחזרה על הוראות אלו, אנו מפתחים את ראייתנו הפנימית ומצב של מדיטציה יגיע עד מהרה מעצמו. אולם, אל לנו להתייאש אם אין אנו חשים בהשפעה מיד. תרגול איתן וקבוע מוביל להצלחה ודאית. הסבלנות היא המעלה החיונית.

היה חזק כמו הכוח עצמו. שכן אין דבר עלי אדמות החזק כמו הכוח עצמו. היה חזק בגוף, בהכרה ובנפש. אפילו אם העולם כולו יתייצב כנגדך, אם אתה חזק, אתה תשרוד. כל התוקף אותך יישבר ויושמד לנוכח החומה המוצקה של כוחך. כל עוד אתה חזק, אל לך לפחד מדבר.
כל מה שמחליש אותך, עליך להימנע ממנו בחייך. החולשה הורגת. החולשה היא השמדה-עצמית, כשם שהחלודה מאכלת את הברזל. החולשה פותחת את הדלת לחורבן. אך שערי החיים פתוחים בפני החזק.
זרע זרעים של כוח בכל מקום אליו תלך, ומבצר בלתי נראה יצמח סביבך להגן עליך מפני כל סכנה וכל רוע.
הכוח הוא מגנם של הישרים, הכוח הוא השמש הלוהטת המסנוורת את אויביך. רק האדם החזק הוא בלתי מנוצח.
 
ישנם שני דברים שעלינו לזכור תמיד בחיים: מי אנו ומה מטרתנו כאן עלי אדמות. המודעות לאמת הבאה תכניס אותנו בסוד הידע של מורשתנו השמימית ושל מטרתנו הארצית: אני הרוח, שאינה יודעת גבול, שאין לה סוף, החזקה, מעניקת החיים, החופשייה תמיד. אני מגלם את רוחי המושלמת לחלוטין, בגוף כבריאות קורנת, כיפי צורה וכנעורים, בהכרה כהרמוניה, ברוח כהווייתי הנצחית.
אם מידי פעם אנו מרגישים חסרי אונים, אם איננו מצליחים למצוא טעם בחיים ומתמוטטים כמו מדוזה, אם עמוד השדרה המוסרי שלנו שבור, אז עלינו לשאוג בכוחו של אריה את מלותיו של ויווקנאנדה: "קום! עור! מה אתה עושה? אם נופל הגוף, הנח לו ליפול בשעת מעשה! לעורר את האלוהות בעצמך ובאחרים זהו היעד." הבה ונגשים את מלותיו של ישו בפעולותינו ובמעשינו. "אתם מלח הארץ... אתם אור העולם... יאר נא אורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים..." (מתי, ה’, 13-16). "אלוהים אתם" (יוחנן י’, 34)[1].
מה יוכל להיטיב ולבטא את משמעות חיינו יותר מאשר מילותיו של ויווקנאנדה: "החינוך הוא התגלמות השלמות הקיימת כבר באדם. הדת היא התגלמות האלוהות הקיימת כבר באדם"
 
מנטראם: פקודות. מה שניתן כפקודה, מתגשם, שכן כל פקודה היא מעשה בריאה!
כל איבר עובד טוב יותר ויותר מרגע לרגע.
לבי עובד באופן בריא ונורמלי.
אני חזק ובריא בהכרה ובגוף.
כוח ההתנגדות שלי הולך וגובר מרגע לרגע.
הגורם לכל הפרעה בגוף הולך ונעלם. (לשימוש רק במקרה צורך)
כוח הרצון שלי הולך וגובר מרגע לרגע.
אני מגשים את החיים בהכרה ובגוף.
אני מודע בהכרה ובגוף.
אני חופשי מכל כבלים שהם. אני חופשי. אני חופשי.
אין בי פחד... אין בי פחד... אין בי פחד...
שלווה... שלווה... שלווה...
אום... אום... אום... אום... אום...
 

   
[1] התרגום לעברית לקוח מתוך "הברית החדשה", הוצאת החברה לכתבי הקודש.
תגיות: