Supta Vajra Asana
אברהם גודל, 1986תיאור התרגיל
שבו על הרצפה בין העקבים כאשר הברכיים מפושקות.
השענו לאחור על הידיים, מתחו את הברכיים, לאחר מכן הישענו על האמות ולבסוף השכבו לגמרי.
ריכוז במקלעת השמש
נשימה לבטן ולצלעות ללא מאמץ.
 
השפעות התנוחה
מתיחת הברכיים והירכיים. מעוררת את מקלעת השמש ועוזרת לבלוטות הפרשה עצלות.

מגבלות בביצוע התנוחה
רגישות בברכיים.

 
ביבליוגרפיה
1. דיווננדה, ס, ו.(1980). ספר היוגה השלם. ישראל: רשפים
2. יסודיאן, ס. הייך, א. (1953 ) יוגה ובריאות. ירושלים: מרכוס
3. שיבננדה (1999). יוגה המדריך השלם. תל אביב: מודן
4. שיבוג’י, (1996). הרצאות, ישראל
5. Iyengar, BKS, (1992). Light on Yoga, Calcutta: Indus
Ramacharka, Y. Hatha Yoga. London: L.N Fowler & co.LTD .6
Satyananda, S, S.(1996). Asana Pranayama Mudra Bandha Bihar: Bihar Yoga Bharati .7
Sivananda, S.(1996),Yoga Asanas: A Divine Life Society Publication .8 
תגיות: