פראניאמה

נשימה דרך האף ודרך הפה

מדע הנשימה

נאדי סודהי - אנלום וילום

נשימת יוגי מלאה

קפלבהאטי

נאדי סודהי - אנלום וילום
נשימה מתחלפת
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
מאת: ד"ר אודי בילו
אנאלום וילום. צילום: רון בורקיןאנאלום וילום – נשימת נחיריים מתחלפת. אנו פירושה ביחד עם, או חיבור. לומה פירושו שיער. אנולומה פירושה בהדרגתיות קבועה, עם צמיחת השיער, עם נטיית הלב, ובסדר הטבעי של הדברים.
נאדי סודהי – נאדי הוא תעלה אסטראלית המובילה את הפראנה. סודהי פירושו טיהור, והכוונה היא הפראנה יאמה שמטהרת את הנאדים.
במצב בריאות נורמלי הנשימה מתחלפת בין הנחיריים כל שעה וחמישים דקות לערך. אצל רוב האנשים חילוף הנשימה מנחיר לנחיר אינו סדיר כתוצאה מהרגלי חיים המנוגדים לטבע, תזונה לא נכונה, מחלות, והעדר תרגילים מתאימים.
הנשימה בנחיר הימני היא חמה ולכן נקראת נשימה שמשית והיא משפיעה על מסלול האנרגיה הימני – פינגלה. הנשימה דרך הנחיר השמאלי היא קרה ולכן משפיעה על מסלול האנרגייה הירחי הנקרא אידה.
האנרגייה הזורמת דרך הפינגלה, הנאדי השמשי, יוצרת בגוף חום המפרק חומרים או פולט אותם החוצה. האנרגייה הזורמת באידה נאדי, הנאדי הירחי, היא מקררת, והיא אנרגיה קולטת, מכניסה פנימה.
נחיר ימני פתוח יותר מצביע על מצב של חוסר מנוחה. נחיר שמאלי פתוח יותר מצביע על מצב של איזון ושליטה. אי אפשר להכריח את הנשימה לזרום דרך נחיר שמאל מפני שמדובר בתהליך טבעי, אולם ניתן להשפיע על הזרימה דרך תרגילים מסויימים כמו למשל אופן השכיבה - אם נשכב על צד ימין, נחיר שמאל ייפתח ולהיפך. אנו יכולים לזהות באיזה מצב נתונה ההכרה שלנו על פי זרימת האוויר בנחיריים שלנו. כאשר אנו רגועים, האוויר זורם באופן חופשי יותר דרך הנחיר השמאלי ולא הימני.
כאשר הנשימה זורמת דרך נחיר אחד מעל לשעתיים זהו סימן להפרעה הנגרמת על ידי חום או קור. כאשר פינגלה פעילה מדי חום הגוף גדל וישנן הפרעות נפשיות ועצביות, וכאשר אידה פעילה מדי חלה ירידה בחילוף החומרים ועולה תחושת קור ורדמת.
כאשר הנשימה זורמת מעל לעשרים וארבע שעות בנחיר אחד ללא שינוי זוהי אזהרה למחלה מתקרבת. ככל שהזרימה בנחיר אחד ארוכה יותר כך המחלה קשה יותר.
פיתוח מודעות לנשימה יש להניח את כף היד קרוב לנחיריים ולבדוק איזה נחיר פתוח יותר.
 
תיאור התרגול
נשימה לפי קצב פנימי תוך ריכוז בתנועת האוויר, ובזמן עצירת הנשימה – ריכוז בטריפוטי (בין הגבות)
א. יש לשבת זקוף ולהסדיר את הנשימה עד לנשימה הרמונית.
ב. לנשום עמוק ואז לנשוף ולרוקן את הריאות. ככל שיישאר בריאות פחות פחמן דו חמצני, כך התוצאות שנשיג בהעברת האנרגיה לכל החלקים בגוף תהיינה טובות יותר.
ג. לשאוף אוויר פנימה (POORAK) דרך נחיר שמאל, כשהאגודל סוגר את נחיר ימין. עלינו לנשום בעדינות בהתאם לקיבולת שלנו וליכולתנו.
ד. לעצור את הנשימה (KUMBHAK) כאשר אוטמים את הנחיריים באמצעות האגודל והקמיצה. נשארים בעצירת נשימה כל עוד לא ניכר מאמץ.
ה. לנשוף אוויר החוצה (RAYCHAK) דרך נחיר ימין. הבטן מתכווצת פנימה וכל תכולת הריאות מתרוקנת.
 
מחזור אחד של נשימה מתחלפת מורכב משישה שלבים
שאיפה דרך נחיר שמאל - עצירה - נשיפה דרך נחיר ימין.
נשימה דרך נחיר ימין - עצירה - נשיפה דרך נחיר שמאל.
 
שלבים בלימוד נשימה מתחלפת עם יחסים בין שאיפה לנשיפה
א. שאיפה ונשיפה דרך נחיר ימין 5X ולאחר מכן דרך נחיר שמאל 5X.
ב. נשימה מתחלפת ללא עצירת נשימה - זמן השאיפה זהה לזמן הנשיפה, להתחיל בקצב 3:3 ולעלות עד 8:8
ג. נשימה מתחלפת עם עצירת נשימה כאשר האוויר בפנים (שאיפה-עצירה-נשיפה), בקצב 1:1:1 ולעלות בהדרגה עד לקצב של 8:8:8
ד. כנ"ל, אך בשינוי היחסים ל - 1:2:2 (1 שאיפה, 2 עצירה, 2 נשיפה) עד הגעה לקצב של 4:8:8
ה. כנ"ל, ביחסים של 1:4:2 (1 שאיפה, 4 עצירה, 2 נשיפה)
ריכוז:
פוראק (שאיפה) - בזמן זרימת האוויר הריכוז הוא בנחיריים
קומבהקה (עצירת נשימה) - ריכוז בטריפוטי (בין הגבות)
רייצ’אק (נשיפה) - יש לשלוט בקצב יציאת האוויר כך שלא ירד מתחת לגובה הסנטר.
הדגשים יד ימין בווישנו-מודרה: אצבע ואמה כפופות פנימה. האגודל אוטם את נחיר ימין והקמיצה אוטמת את נחיר שמאל. יד שמאל אוחזת בברך או מונחת בג’ין-מודרה (ניתן להניח בהתחלה את האצבע המורה בין הגבות כדי להקל על הריכוז). יש להקפיד על נשימה שקטה.
שגיאות נפוצות ישיבה לא סימטרית, יד שמאל מונחת ברישול. מרפק יד ימין רחוק מהגוף, ראש אינו באמצע, אטימת נחיריים באצבעות לא נכונות, נשימה רועשת, מאמץ בעצירת הנשימה.
השפעות איזון בין הזרמים החיוביים והשליליים בגוף (HA=TA), שיפור הריכוז, טיהור הנאדים.

ביבליוגרפיה
1. דווננדה, ס. ו. (1980), ספר היוגה השלם, ישראל: רשפים.
2. יסודיאן, ס. הייך, א. (1953), יוגה ובריאות, ירושלים: מרכוס.
3. שיבננדה (1999), יוגה המדריך השלם, תל אביב: מודן.
4. שיבוג’י, (1996), הרצאות, ישראל.
5. Iyengar, BKS, (1992), Light on Yoga, Calcutta: Indus
Ramacharka, Y. Hatha Yoga, London: L.N Fowler & co.LTD .6
Satyananda, S, S.(1996), Asana Pranayama Mudra Bandha Bihar: Bihar Yoga Bharati .7
Sivananda,S. (1996),Yoga Asanas: A Divine Life Society Publication .8  
תגיות: