כתבי מאסטרים

שרי טאילאנג סוואמי

שרי ראמאנה מהארישי

ניאנה יוגה - מי אני? רמאנה מהארישי הספר השלם

שרי רמאקרישנה פארמאהמסה

פאפהג’י

סוואמי ויווקאננדה

אליזבת הייך וסלברג’אן יסודיאן

ניאנה יוגה - מי אני? פתח דבר
ניאנה יוגה - מי אני? / שרי ראמאנה מהארישי
פתח דבר
שְרִי בָּהָגְוָון רָמָאנָה מָהַארִישִי (1879-1950)ספר זה תורגם מן השפה האנגלית. כדי למנוע שיבוש בהגיית מילים הודיות, המובאות במהדורה האנגלית, הודפסו מילים אלו במהדורה העברית באותיות לאטיניות. לגבי מילים הודיות שניתן לפרשן בקצרה, ניתן פירוש קצר זה בגוף הספר ליד המילה הכתובה בלאטינית, זאת כדי להקל על הקורא העברי. לגבי מילים שאינן ניתנות לפירוש קצר וחד-משמעי, ייאלץ הקורא להיעזר במילון המובא בסוף ספר זה.
המילה האנגלית MIND תורגמה לעברית כ"הכרה". מאחר והכרה מתקיימת במישורים שונים וברמות שונות, מצאנו לנכון - כדי למנוע בלבול וחוסר בהירות - להגדיר ולפרש מילה זו בגוף הספר בהתאם לתוכן המשפט שבו היא מופיעה. הגדרות ופירושים אלו, ניתנו בסוגריים ליד המילה "הכרה" או ליד כל מילה אחרת או משפט, העלולים לעורר ספקות בהקשר המסויים שבו הם מופיעים. אי לכך, כל הנתון בסוגריים, הינו תוספת למקור האנגלי, אולם בשום מקום לא חרגו פירושים והגדרות אלו מתורתו המקורית של באגאוואן שרי ראמאנה מהרישי.
 בזה נתונה תודתה העמוקה של המתרגמת לשושנה שופרוני, על עזרתה הרבה בתרגום הספר ובעיקר בהבהרת המונחים ההודיים והמונח "הכרה" - MIND - תוך שמירה על טהרת התורה המקורית של באגאוואן, לחוה לנדאו ולגילה בקרמן על העריכה הלשונית, וכן לכל אלה שבתרומתם הנדיבה איפשרו את הוצאתו לאור של ספר זה.  
לילי בנטב
 
על המתרגמת
לילי בנטב עסקה כל חייה באומנות וביוגה. היא זמרת, סולנית ושרה סוגים רבים של מוסיקה קלאסית. בשטח האמנות הפלאסטית היא מציירת ומפסלת, ובשטח הספרות היא כותבת שירה סיפורת ודברי הגות.
לילי בנטב היא מורה לניאנה יוגה, היוגה של ידיעת ה"עצמי" והאמת המוחלטת החובקת – כל.
בחקר המודעות שעשתה היא היגיע למסקנות הבלתי נמנעות מההתנסות הישירה והבלתי אמצעית בחיים הפנימיים והחיצוניים של ההוויה האנושית.
לגבי מידע על סאטסאנגים (מפגשיםעם האמת) שלילי בנטב מוסרת, נא לפנות לטלפון  03-5233750.
 
תגיות: