חשיפת היוגה למערב

סוואמי ויווקאננדה

פרמאהאמסה יוגאננדה

ד"ר פול ברונטון

אליזבת הייך וסלברג’אן יסודיאן

תאוס ברנארד

"האדם התלוי"
מתוך הספר "חוכמת התארות" מאת אליזבט הייך בהוצאת חדקרן

קלף תארות 12
ערך מספרי: 30
האות: ל' 

המכשף שלנו מופיע שוב בתמונה זו. בקלף הראשון הוא עמד בתחילת הנתיב, בקלף הששי ראינוהו בפרשת הדרכים ובקלף השביעי ככובש שנעשה אדון לשבע עוצמותיו, כולל יכולת בקרה עליהן. אנו רואים אותו בתמונה זאת כאדם תלוי. האם משמעות הדבר שאיבד שוב את דרכו! קשה להניח זאת, משום שהוא נראה מרוצה ממצבו. על פניו יש הבעה עליזה ומאושרת. הבה נבדוק אם כן תמונה זאת באופן יסודי!

לימין ולשמאל יש שני גזעי עצים; אנו מזהים שוב את שני עמודי שלמה, יכין ובועז. לכל גזע ששה ענפים שנגדעו. ניתן לראות עדיין את הגדמים. חלקם התחתון של הגזעים כחול, והנותר מהם ירוק; הגדמים אדומים. בגובה שאמור היה להיות הענף השביעי נקטמו שני הגזעים והונחה עליהם קורה צהובה. האיש הצעיר תלוי מאותה קורה. חבל עבה נכרך סביב לקרסולו השמאלי ומהדקו אל הקורה. הוא מחזיק את רגלו הימנית באופן היוצר צלב עם רגלו השמאלית. אנו מזהים את אותו הצלב מקלף תארות 4, שמלך השמים עיצב ברגליו. האדם התלוי נועל נעליים בצבע חום כהה וגרבי מכנס כחולים. הוא לבוש באפודה מאריג אדום ולבן, הערוך כך שחלקה העליון של האפודה לבן בשמאל ואדום לימין. מתחת לחגורה הצהובה הצבעים בסדר הפוך, שני הכיסים מעוצבים כחצאי ירח, ששה כפתורי האפודה אדומים בחלק הלבן ולבנים בחלק האדום. שרווליו צהובים עם חפתים אדומים. הוא מסתיר את כפות ידיו הירוקות מאחורי גבו. כל יד חובקת ארנק מלא בכסף; האחד כחול בהיר והשני וורוד בהיר. הוא מניח למטבעות לנשור מתוך הארנקים: מטבעות כסף מהארנק הכחול, זהב מהארנק הוורוד. שערו הבהיר תלוי בריפיון כלפי מטה.

תמונה זו מתארת מצב מוזר מאוד, והוא קשה מאוד להבנה לאלה שטרם התנסו בו. הדרך בה רואה האדם ופועל ממצב זה, הפוכה בתכלית מזו של האדם הממוצע. מפני שהוא רואה ועושה כל דבר בדרך ההפוכה. הוא נמצא תמיד בסתירה עם העולם.

כיצד הוא בא לכלל ראייה ועשייה הפוכים! הבה ננסה להבין את התמונה! ונראה אז שברגע שאדם עבר דרך כל הרמות שתוארו מקודם, הוא יגיע בהכרח, כמובן מאליו ובאורח בלתי נמנע אל מצב זה.

הוא טיפס במעלה שני הגזעים. בעלי שש הרמות. הוא למד לכן להכיר את כל שש הרמות: הפיזית-חומרית, הצמחית, החייתית, השכלית, הסיבתית, והרמה הטהורה הששית, הרוחנית. ברמה ששית זאת אין יותר לאדם רצונו שלו, הוא מבצע תמיד את רצון אלוהים. הוא שומע בתוכו בבהירות את קול האלוהים ויודע מה אלוהים מבקש ממנו: כך הוא נעשה למכשיר של אלוהים. משתמע מזה, שברמתו הרוחנית הגבוהה ביותר מדבר האדם פנים אל פנים עם אלוהים, כמשה "על ההר". כלומר תודעתו נעשית זהה עם אלוהים, הוא מתמזג למצב הוויה אחד, עם אלוהים. המכשף הצעיר הניח רגל אחת על רמה שביעית זאת, הרמה הגבוהה ביותר. וכפי שאנו רואים רגלו כבר נוגעת ברמה שביעית זאת ובכך, הוא עומד עליה כפי שהינו. אבל במהופך. בשפת ההגיון הפשוט עצמו, הוא תלוי ממנה.

כך רואה הוא הכל בדרך ההפוכה. איך זה יכול להיות אחרת, לאחר שרכש ברמת קלף תארות 11 אהבת אמת רוחנית וראה הכל מזוית הראייה של האחר, מנקודת הראות האלוהית, של אהבה, של אחדות? ואנו יודעים כבר שנקודת הראות האלוהית ונקודת הראות של האדם הם תמיד תמונת ראי האחת של השניה.

שני גזעי עצים אלו מגלים משהו נוסף בעל חשיבות גדולה. שש נקודות הקישור של הענפים כולל השביעית במקום שהגזע נקטם, מציגים את שבעת המרכזים הרוחניים של האדם, הממוקמים במרכזי העצבים החשובים ביותר שבגוף. מרכזים רוחניים אלו ידועים בפילוסופיית הואדנטה ההודית כ"צ'קרות". אך לעולם אל לנו לטעות בין צ'קרות אלו לבין מרכזי העצבים שבהם הם ממוקמים. למרכז רוחני, כלומר לצ'קרה, יש אותה התייחסות למרכז העצבים שהיא נמצאת בו, כמו שיש לנהג המשאית כלפי משאיתו. הוא יושב בתוכה, הוא מפעילה ונוהג בה, אך בשום אופן אין הוא המשאית! מספר גדול של כותבים מערביים בנושא הצ'קרות, אינם יודעים לרוע המזל את ההבדל בין הצ'קרות ובין מרכזי העצבים ומאמינים שהם אחד ואותו הדבר. זהו משנה חמור. מרכזים רוחניים אלו, הצ'קרות, ממוקמות במוליך החיים, בעמוד השידרה. הצ'קרה הנמוכה ביותר בעמוד השידרה (coccyx) מקיימת את הקוטב השלילי. היא נקראת מולדהרה צ'קרה (chakra muladhara). הצ'קרה הבאה ממוקמת בעמוד השידרה מתחת לאיזור הטבור, ונקראת סוואדיסתנה צ'קרה (svadisthana chakra) והיא שולטת באונות. הצ'קרה השלישית ממוקמת באיזור מקלעת השמש (solar plexus) ונקראת מניפורה צ'קרה (manipura chakra). בלב זוהי אנהטה צ'קרה (anahata chakra). וישודהה (vishuddha chakra) צ'קרה ממוקמת בבלוטת התירואיד; צ'קרת אז'נה (ajna chakra) ממוקמת ביו גבות העיניים; ובחלק הגבוה ביותר של הגולגולת נמצאת הצ'קרה הגבוהה ביותר, מושב הקוטב החיובי המשמשת לביטוי הרוח האלוהית ונקראת סהאסררה צ'קרה (sahasrara chakra). אלו הן שבע הרמות שהאדם חייב להגיע אליהן. וכשהשיג את הרמה השביעית, בה מעיר הוא ומפעיל את הצ'קרה השביעית ממצבה הרדום, הוא יגיע למצב שיוכל בו לדבר עם אלוהים פנים אל פנים, כמשה. אך עליו לטפס תחילה בשש הרמות ולהפעיל את שש הצ'קרות.

רגלי האדם הצעיר שסייעו לו בטיפוס, הן כחולות, הנעליים חומות. לאן שלא יוליכוהו פעמיו הוא יודרך תמיד על ידי אמונה אמיתית באלוהים. הוא הפך למכשיר של אלוהים. אין לו יותר רצון-עצמי. רק נעליו חומות, לכן רק חלקו הנמוך ביותר, הסוליות שלרגליו, בא במגע עם חומר, עם הקרקע. הוא חייב לעמוד על הקרקע כבסיס! בגדיו עשויים בצבעים שונים; לבן (טוהר), אדום (רוחניות), צהוב (תבונה) וירוק (רצון טוב). אנו יודעים כבר את חשיבותו של זה. הוא טהור ורוחני בליבו, הוא מניח לעצמו להיות מונחה בפעולתו על ידי תבונתו והגיונו. חצאי הירח הלבן והאדום מציינים את הכוחות הירחי-שלילי והשמשי-חיובי; שניהם כבר מונחים "בכיסיו", כלומר הוא אדונם של שני כוחות אלו. ששת הכפתורים שבלבושו הם חמשת אברי החישה בתוספת החוש הששי, שאף הוא דרוש לו עתה ביותר. מתחת לזרועותיו חבוקים שני צרורות, וניתן לראות שעקב מצבו ההפוך נושרים מתוכם אל הקרקע, כל האוצרות שצבר, מקום שיוכלו בו להילקט משם, על ידי האחרים. אוצרותיו הם זהב, משמע חיובי-שכלי וכסף משמע, בטבע שלילי-רוחני. הוא מעביר הלאה לרעיו בני האדם את פירות התנסויותיו הקשות.

איך יכול מישהו בעל השקפה שכזאת, להכשל מראות ועשות כל דבר ההיפך מאנשים ממוצעים, הנשלטים עדיין במלואם על ידי אנוכיות, קנאה, בצע, ויהירות? זה גם די טבעי שכל מה ש"האדם התלוי" אומר או עושה, מובן שלא כהלכה ומפורש בטעות על ידי האדם הרגיל. הוא נוכח לדעת שהשיג רמה זו בדיוק מהסיבה, שאין הוא מובן כהלכה כדרך קבע ועליו לחזור ולהסביר פעם אחר פעם את הסיבות לפעולותיו. ואין זה הכל. ישנה עובדה מוזרה, שאנשים שהשיגו רמת התפתחות זאת, מתנסים בפועל במצב בו מרגישים הם כאילו היו תלויים, מבלי שתהיה להם ידיעה מוקדמת על קיומו של מצב זה, או על קלף תארות זה. רבים חולמים שהם תלויים כעטלפים ורבים מדווחים שהרגישו לפתע בעת מדיטציה שהם מונפים באוויר מרגליהם ונאלצים להישאר במצב זה כשראשם תלוי כלפי מטה. בפוקחם את עיניהם, הם רואים שהם יושבים על הכסא בצורה רגילה. דבר זה קורה בפועל לעוסקים ביוגה רוחנית. יש להבין לכן שהמצב שאנו מרגישים בו תלויים במהופך, קשור להתפשטות התודעה. הנסיון מלמד שאנשים בשלב קלף תארות 12 לא רק חושבים ופועלים במובן רוחני ההיפך מאדם רגיל, אלא גם מקרינים מצב רוחני זה אל הגוף ומתנסים בו כתוצאה מכך, כמצב גופני.

להלן דוגמה איך האיש חושב ופועל מעמדה מהופכת שכזאת. בטרם עוזבו את הבית סוגר ”האדם התלוי” את מכתבתו ואת כל ארונותיו. המשרתים והמשפחה חושבים שהוא נוהג כך, מחשש שמישהו יחטט במגירותיו בעת היעדרותו. הוא נועל הכל לכן, מפני שהוא חושד כנראה בסובבים אותו. לאמיתו של דבר הוא נוהג כך בדיוק מהסיבה ההפוכה: כדי להגן על אנשי משק ביתו מהחשד, כך שבמקרה שיחסר משהו ממגרותיו, או שלא יהיו אלו כשורה, אף אחד לא יחשוד שיד מי מאנשים אלה בדבר, אפילו לא הוא עצמו - היות והשטן אינו ישן לעולם, קיים תמיד חשש כזה. אך אם ינעל הכל בזהירות, אף אחד לא יוכל להשתעשע במחשבה כזאת, או לחשוד. לכן במקום לחשוד בסובבים אותו, הוא מגן עליהם מכל חשד. נראה שאין כל צורך להזכיר אירועים נוספים. קוראים שהגיעו כבר, או שהתקדמו אפילו מעבר למצב תודעה זה, יגלו בעצמם או שכבר עשו זאת, את האמת שבהצהרות אלו. אין טעם לדון בעניין זה עם אלו שהינם עדיין מתחת לרמה זו. הם לא יבינו ואף לא יאמינו שדבר כזה אפשרי, הם יחשבו על כך: "הכל מוטעה מעיקרו”. ”האדם התלוי” כבר מורגל בכך.

מפליא הוא הדבר, שהמקודשים הגדולים שייצרו תמונות אלו, המייצגות את מצבי התודעה השונים, הכירו את טבע האדם בצורה כה אינטימית עד שידעו שמתנסים במצב זה, לא רק שיכלית אלא גם כהשלכה פיזית. רבים מאלה שהניחו את רגלם על פני הנתיב, מכירים כבר תמונות אלו. אך תפסו באמת את מובנם והבינו אותם, רק כשבאופן בלתי צפוי התנסו פתאום בעצמם במצבים אלו. אז נגה עליהם האור והם הרכינו את ראשם בפני המקודשים, שהיתה להם ידיעה פסיכולוגית כה עמוקה.

קלף התארות 12, האדם התלוי, נושא את סכום הספרות של המספר 12, כלומר 3, ובהיותו קשור ל-0 סמל למרחב חסר-הגבולות, הוא נותן 30, הוא נושא גם את האות ל'.

המספר 12 עם כל גורמיו הם החשובים ביותר בכל סידרת המספרים. מפתיע הדבר שמספר נמוך יחסית כמספר 12 ניתן לחלוקה על ידי ששה מספרים - ובכך על ידי מחצית המספרים שהוא מכיל! אם נחבר ששה מספרים אלו : 1+2+3+4+6+12 נקבל את המספר 28, שסכום ספרותיו שוב פעם 10, מספר השלימות וההגשמה של הבריאה. אם נכפיל את המספר של השילוש הקדוש, 3, בזה של ארבעת פני האלוהים, 4, נקבל את המספר 12, את המספר הייחודי הזה, המתחלק על ידי מספרים כה רבים עד כדי מחצית המספרים מערכו העצמי. אין דבר זה אפשרי עם אף מספר אחר, אפילו לא עם המספרים הגדולים ביותר. אנשים הכירו בחשיבות מספר זה מזמן אין חקר וחילקו את הרקיע לשנים עשרה סימני גלגל המזלות. בעבר, לפני הכנסת השיטה העשרונית, שימשו המספרים 12 וחמש פעמים 12, המספר 60, כבסיס לשיטה האריתמטית. המספר 60 מתחלק על ידי 12 מספרים, ובכך על ידי חמישית מערכו, שגם הוא יחס גבוה מאוד! אנו מוצאים את המספר 12 בביבליאה, לעיתים קרובות. שנים עשר שבטי ישראל, שנים עשר השליחים ושנים עשר הסלים הכוללים את שנותר משני הדגים וחמש ככרות הלחם, שכריסטו הזין בהם חמשת אלפים איש, הם רק אחדים שבהם. קלף התארות 12 נושא את הערך המספרי 30, המספר של השילוש הקדוש המחובר ל-0. נשוב להמשך הדיון במספר זה כשנעסוק בקלף התארות 21 שהינו היפוך המספר 12 וסכום ספרותיו אף הוא 3.

הקלף נושא בנוסף את האות ל' המתייחסת לזרוע האנושית ובכך, מתייחסת בקירבה לכל דבר המתרומם ונפרש כמו הזרוע. גילויים נבואיים מקדמים באדם את ההתפשטות האלוהית, ועולה מתוכם הרעיון של החוק הנגלה.

באדיבות "חדקרן הוצאה לאור"

תגיות: