6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
ראשון
21:30 - 19:00
סדנאות צ’קרה גיהאן עם אלה בילו
אלה בילו
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת