הגוף השני - Sukshma Deh
מבנה האדם - הגוף השני - Sukshma Deh שיבוג’י, 1994
מה הוא הגוף השני - Sukshma Deh?
הגוף השני מורכב מ- 17 ה-Tatva של Apanchi Krit Panch Mahabhut
Panchi Karan
מה הם Apanchi Krit Panch Mahabhut?
בגוף הראשון פורטו ה - Panch Krit Panch Mahabhut שלקחו חלק בהרכבת 25 ה- Tatva אשר שימשו לבניית הגוף הראשון. הם אחראים על הפצה או חלוקה שווה של ה- Panch Mahabhut (חמשת היסודות).
אלו שלא נטלו חלק בתהליך הבנייה, הם ה-A ושמם השני הוא: Anmatr = Shuksmabhuta

Panch Gyanendrias 5 - חמשת החושים האינסטינקטיביים
5 Panch  Prana - חמשת סוגי הפראנה - אנרגיית החיים
5 Panch Karmendria - חמשת החושים הפעילים
1 Mind = MAN - ההכרה שטבעה הוא לשפוט, לנתח.
1 BUDHI - אינטלקט, שטבעו הוא לקבוע ולהחליט.
= סה”כ 17

חמשת אברי החישה - Panch Gyanendria
Jibha, Grhan, Sroti, Spresh, Tak, Chakchu
לשון (טעם), ריח, שמיעה, מגע (מישוש), עינייים (ראייה)

חמשת אברי הפעולה - Panch Karmendria
Bhak, Paany, Paad, Payu, Uposto
דיבור, ידיים (לקחת,לתת), רגליים (הליכה), פי הטבעת, מפקח על השתן

חמש הפראנות - Panch Prhan
שמותיהם: Pran, Apan, Samhan, Udhan, Byahn
תפקידם: שאיפה, נשיפה, הפרשה, עיכול, בליעה, הזרמת הדם
מיקום (בהתאמה): ריאות, פי הטבעת, טבור; גרון- מעל הצ’קרה החמישית, בכל תא בגוף
מה משמעות ההכרה - MAN = MIND?
Sankalpah Bekalpah = DHARMA = MAN = הטבע של ההכרה. ההכרה היא היוצרת את הדואליות בתוכנו, היא הגורם לקונפליקט. טבעה הוא לשפוט, לנתח, ליצור תשוקות. היא יכולה לתת מוטיבציה אך אינה יכולה להחליט בעצמה. (לדוגמא: ההכרה היא שנתנה את ההוראה להיבהל מהחבל). טבעה הוא לנוע כל הזמן.

מה משמעות ה- BUDHI - האינטלקט?
זהו שילוב של כוח השכל + המוח המנתח, המנסה לתת הסבר - באלו מעורבים הצ’יטה והאגו. טבעו של האינטלקט הוא להחליט, לקבוע, לאשר את ההחלטה.

מה משמעות הצ’יטה?
הצ’יטה היא מאגר כל הזכרונות, הלא מודע.

מה משמעות האהמקאר (האגו)?
האגו הוא זה שסובל או נהנה.
הציטה והאגו מתמזגים בתוך ההכרה - MAN והאינטלקט – BUDHI.
צדי המטבע הינם:
צ’יטה (נסתר) + הכרה (MAN); אגו (נסתר) + אינטלקט (BUDHI).
תגיות: