הגוף החיצוני - Sthul Deh
מבנה האדם – הגוף החיצוני - Sthul Deh, שיבוג’י 1994
על מנת להגיע למצב של שליטה וחרות פנימית, עלינו תחילה להכיר ולהבין ממה ובאיזו צורה מורכב ה – SELF.
כך נוכל לדעת, לגלות ולחוות את הנשמה הטהורה כדבר חי ואמיתי בתוכנו.
החומר המובא להלן הועבר על ידי שיבוג’י בקיץ 1994 על פי בקשתו של מורו, שרי ברהמה גופאל בהדורי.
ישנם מונחים המופיעים במקורם בסנסקריט, כיוון שתרגומם לאנגלית או לעברית אינו מבטא את המשמעות האמיתית הכוללת של המונח. לדוגמא: כאשר מציינים יסוד אין הכוונה למילה כפשוטה, אלא לתכונותיו של החומר ולאותם כוחות המלכדים את המולקולות של אותו יסוד.
 
תהליך התפתחות החיים על פני כדור הארץ כפי שידוע על פי תורת היוגה:  
כל דבר הנמצא ביקום מורכב מחמשת האלמנטים - שמיים, רוח (אויר), אש, מים ואדמה. כמו המקרוקוסמוס כן המיקרוקוסמוס. חמשת האלמנטים (Panch Mahabhut) הם גם המרכיבים את גופנו. בשילובם הם יוצרים 25 איכויות שונות הבאות לידי ביטוי במבנה הפיסי והנפשי שלנו. אם נדע לאזן אותם, נוכל אנו לשלוט בהם ולא הם בנו.  
בניתוח מבנה האדם אנו מזהים שלושה גופים. גוף = DEH. מי אני? אני המסטר של שלושת הגופים
הגוף הראשון הוא הגוף החיצוני – Stuhl Deh  
הגוף השני הוא הגוף הפנימי – Sukshma Deh  
הגוף השלישי הוא הגוף העדין, הסיבתי – Karen Deh
  
מהו הגוף הראשון - Stuhl Deh?  
הגוף הראשון הוא הגוף החיצוני.  
חמשת האלמנטים - Panch Mahabhut, עוברים תהליך של התחמשות (איחוד) הנקרא: Panchi Krit Panch Mahabhut, דרך תהליך זה נוצרות 25 איכויות- Tatva
 
מהם Panch Mahabhut?  
אלו הם חמשת היסודות הבלתי תלויים: שמיים, רוח, אש, מים, אדמה.  
במקור חמשת היסודות לא השתתפו בתהליך יצירת 25 ה- Tatva ובמצב זה הם נקראו Apanchi Krit Panch Mahabhut. לאחר שנכנסו להליך של יצירת 25 האלמנטים הפך שמם ל: Panchi Krit Panch Mahabhut
התהליך עצמו נקרא Panchi Karan, פרוש השם הוא: יצירת תערובת ביחס מסוים, תהליך של התחמשות (תערובת של חמשת האלמנטים).  
כלומר, Panchi Krit Panch Mahabhut נובע מ - Panchi Karan. על מנת להגיע מעבר לגוף הראשון אל הגוף השני ומעבר לשני אל הגוף השלישי עלינו לעבור את תהליך ה - Panchi Karan.  
מתוך רצון האלוהות, ומתוך יצירת הגוף בתוך המציאות (תהליך המימוש) התמזגו חמשת היסודות האחד בשני ויצרו את 25 השילובים.
 
Panchi Karan ומה משמעותו?  
כל חמשת היסודות נחלקים לשני חלקים ובדרך זו נוצרים 10 חלקים. חצי אחד נשאר חופשי (זהו החלק המקורי, הטהור, לפני התהליך ה- A), החצי השני נחלק לארבעה חלקים בצורה הבאה:

טבלת Panchi Karan מספר 1 
 
סה”כ
אדמה
מים
אש
רוח
שמיים
שמיים
1
1/8
1/8
1/8
1/8
1/2
רוח
1
1/8
1/8
1/8
1/2
1/8
אש
1
1/8
1/8
1/2
1/8
1/8
מים
1
1/8
1/2 1/8
1/8
1/8
אדמה
1
1/2
1/8
1/8
1/8
1/8
סה”כ
1
1
1
1
1
1
 
הטבלה והתרשימים מתארים כיצד נוצר האלמנט הגס, הנגלה, כתוצאה מהתרכבותם של חמשת האלמנטים במצבם המהותי.
לדוגמא: החצי השלם של השמיים נשאר חופשי, והחצי השני נחלק לארבעה חלקים שווים שנלקחים מארבעת היסודות הנוספים: רוח, אדמה, אש ומים.
באותה דרך מתבצע אותו תהליך בשאר היסודות.

באיזו צורה באים לידי מימוש חמשת ה- Tatva בכל אחד מחמשת יסודות Panch Mahabhut?
בתוך כל אחד מחמש צורות הביטוי, ה- Tatva, אלמנט אחד הוא העיקרי ושאר ארבעת היסודות הם המשניים. ארבעת אלו משתלבים האחד בשני כאשר הם שווים באיכות, בחוזק, ובמשקל. בדרך זו יוצר כל יסוד חמישה שילובים שונים המאפיינים אותו.

טבלת Panchi Karan מספר 2

אדמה
מים
אש
רוח
שמיים
ש מ י י ם
פחד- 1/8
הצמדות- 1/8
כעס- 1/8
מיניות- 1/8
ע צ ב  ½
ר ו ח
התכווצות- 1/8
תנועה- 1/8
דיבור- 1/8
ריצה- ½
התרחבות- 1/8
א ש
עצלות- 1/8
זהר,חן- 1/8
רעב- ½
צמא- 1/8
שינה- 1/8
מ י ם
דם- 1/8
הפ’ זרע- ½
מיצי מרה- 1.8
זיעה- 1/8
רוק- 1/8
א ד מ ה
שלד- ½
בשר- 1/8
עצבים- 1/8
עור- 1/8
נקבוביות- 1/8
 
באיזה אופן באים לידי ביטוי 25 ה- Tatva בגוף החיצוני, הגוף הראשון - Sthul Deh? וכיצד ניתן להבין ולזהות אותם?

כל מקום בגוף שיש בו חור שייך ליסוד השמיים
כל מה שיש לו כוח תזוזה שייך ליסוד הרוח
כל החום שייך ליסוד האש
כל הנוזל שייך ליסוד המים
כל המוצק שייך ליסוד האדמה
תגיות: