מאסטרים

המאסטרים

מהארישי ויאסה

פטאנג’אלי מהארישי

מהאוואתאר באבאג’י

שרי טאילאנג סוואמי

שרימאטי שנקארי מאי

שרי לאהירי מהאסאיה

שרי סאי באבא משירדי

שרי רמאקרישנה פארמאהמסה

שרימאטי סאראדה דווי

שרי ראמאנה מהארישי

שרימאטי אננדה מאי-מה

סוואמי ויווקאננדה

שרימאטי מירה באי

שרי אורובינדו גוש

פארמאהאמסה יוגאננדה

שנים עשר קווים מנחים
שנים עשר קווים מנחים שנתנו על ידי Shri Trailanga Swami בספר ההנחיות שלו – אותם יש להבין וליישם בדיבור, במחשבה ובמעשה.
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
מאת: הרצאה של שיבוג’י, ישראל, 1998
תרגום: ד"ר אודי בילו
דיסיפלינות אלו הן הכרחיות ביוגה, מכיוון שהן משחררות את הכוחות הנעולים בתוכנו ומאפשרות לנו להשתמש בהם. לדוגמא, אם יש כוח של ראייה במאניפורה אי אפשר להגשימה ללא תרגול 12 הדיסיפלינות.
לפני חניכה שתלמיד עובר בעולם הרוח, עליו לעמוד בשתים עשרה ההנחיות. 
 
1. לא לשקר  
האדם  משקר משלושה מניעים:
Greed חמדנות (צ’אקרה ראשונה)
Affection חיבה לדברים שיוצרת צמידות (צ’קרה שניה)
כעס (צ’אקרה שלישית)
אלו גורמים לי לשקר לכן עלי לחקור כל פעם מדוע אני משקר.
ישנם מקרים בהם מותר לשקר – למשל כאשר שקר מציל חיים.
 
אפשר לשקר בגלל שלושת הגורמים ממניע אנוכי – אז נוצרות תשוקות.
אפשר לשקר בגלל שלושת הגורמים ללא מניע אנוכי – לא נוצרות תשוקות.
השקר מופיע בשלוש צורות: 
א. כאשר אני דוחף את עצמי לשקר (אני מעוניין לעשות)
ב. כאשר אני דוחף מישהו אחר לשקר (אני דוחף מישהו לעשות)
ג. כאשר אני מסכים לשקר של מישהו (אני מסכים למעשים)
שלושת הפקטורים הללו נמצאים בשלושת הגורמים הקודמים – חמדנות - כעס - צמידות (חיבה).
יש לעצור את שלושת אלו במחשבה, בדיבור ובמעשה.
 
2. אי אלימות
האלימות היא חלק מהאש ומאחורי האלימות נמצאת הצ’אקרה השלישית. מקור האנרגיה הזה גורם לנו להיות אלימים. אם האלימות נשלטת אזי הכל נשלט.
הבסיס לאלימות הוא הכעס. האלימות היא המניע לפעולה – לאכול בשר מסיבות בריאותיות זו לא אלימות, הישרדות חשובה יותר מהמחשבה שאנו לא אלימים. כמו כן גם להרוג במלחמה כדי להגן על מולדתי זו לא אלימות. תפיסה זו שונה מתפיסתם של הבודהיסטים המודרניים. 
 
3. היה טוב לב כלפי כל הבריאה
פיתוח החיבה מוליך לחמלה – זה השורש שימנע התערבות מיותרת שלנו בענייני אחרים וימנע מאחרים לעורר בתוכנו את ששת האויבים כתגובה למילים או למעשים שלהם.
 
4. נסה לעזור ככל האפשר
יש לנסות לעזור במסגרת הגבולות והיכולות שלנו. יש לעזור על ידי:
גוף – עזרה פיסית.
דיבור – עצה טובה.
מחשבה – תפילה.
העזרה הגדולה ביותר היא על ידי התפילה. הכוח של התפילה לקוח מהצ’אקרה הרביעית ואם התפילה מעורבת ברגש זה יעזור לאדם. לכן יש להגדיל את כוח הרגש והתרגיל שמגדיל זאת הוא אמבוג’ מודרא.
 
5. יש לשלוט בשני דברים כל הזמן: שליטה בחושים - המין – ויצירת תשוקות
אם שולטים בשני אלו אנו חופשיים מחמדנות, צמידות (חיבה) וכעס.
המין ויצירת תשוקות הם מאוד חזקים כמו הרעל של הקוברא.
מהי שליטה על המין? הפעולה הפיסית היא צורך של הגוף. השליטה היא על ידי ההכרה על הפנטסיות המיניות, כי הכוח של הסקס מאוד מקרקע.
יש לשלוט לחלוטין בחמשת האינסטינקטים, ומילוי הצרכים צריך להיות בהתאם למה שנחוץ באמת.
 
6. לעולם אל תקנא בהצלחה רוחנית של אחרים
היה שמח, הרגש שמחה במקום קנאה. זה תרגול קשה מאוד כי הוא שונה ממה שפעלנו עד עכשיו. 
 
7. אל תעשה מעשים רעים בכוונה תחילה
אם אנו עושים מעשה רע ללא מודעות אזי אנו נסלחים (קריה). אם אנו עושים מעשה רע במודע אזי זה חוזר אלינו באותה עוצמה ובאותה המידה (קרמה).
הקרמה נוצרת כתוצאה מהכוונה שמאחורי המעשה.
 
8. אל תדבר יותר מדי ולחינם
אנו לא מתנסים באמת כי אנו מבזבזים את כל האנרגיה שלנו על ידי הדיבור. אנו מרוקנים את הצ’אקרה החמישית וזה מונע מאתנו להתנסות בשלווה ובשמחה (bliss).
 
9. על חמדנות והשתוקקות (יצירת תשוקות על ידי הצ’יטה)
אם לא נתפתה ללכת אחרי תשוקות שעולות בהכרה אזי לא ניצור ציפיות ולא תהיינה אכזבות. הכוונה היא לתשוקות שהן מעבר לצרכים.
 
10. הפוך את רצונותיך לרוחניים
הנחיה זו מעניקה את הכוח להקריב ולוותר על תשוקות ורצונות לא הכרחיים. יש להקשיב לקול הרוחני השקט שצריך להיות מאוד בשקט כדי לשמוע אותו.
היה רוחני לפי ההנחיות של הכתבים הקדושים או לפי אלו שנתנו על ידי המורה.
 
11. סאטצנג – היה בחברת אנשים קדושים-טובים
ההכרה המושכת למין, היצמדות וכו’ יכולה להתנקות בחברת קדושים. קרא ספרים של אנשים קדושים מורים רוחניים וצדיקים.
 
12. האמן בתוכך שכל הדתות שוות, אל תזלזל באף דת
המסרים הקדושים הנם תמיד אותו הדבר. המחשבה מי עליון ומי נחות מרעילה את האדם. אל תנסו לשבור את אמונתו של אף אדם ואל תחשקו בכך. על ידי המרת אמונה אפשר להרע לאדם. 
תגיות: