מאסטרים

המאסטרים

מהארישי ויאסה

פטאנג’אלי מהארישי

מהאוואתאר באבאג’י

שרי טאילאנג סוואמי

שרימאטי שנקארי מאי

שרי לאהירי מהאסאיה

שרי סאי באבא משירדי

שרי רמאקרישנה פארמאהמסה

שרימאטי סאראדה דווי

שרי ראמאנה מהארישי

שרימאטי אננדה מאי-מה

סוואמי ויווקאננדה

שרימאטי מירה באי

שרי אורובינדו גוש

פארמאהאמסה יוגאננדה

סוטרות היוגה של פטאנג’לי - לפי נושאים
מתוך אתר היוגה Traditional Yoga and Meditation of the Himalayan Masters
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
תרגום: אילה המר

רשימת 196 סוטרות היוגה של פטאנג'לי 

הפרק הראשון
סָמָאדהִי פָּאדָא – הריכוז 

 • מה זו יוגה (1.1-1.4)
 • יכולת התבוננות בתנודות המחשבה וניקוי ההפרעות בהן (1.5-1.11)
 • אימון ואי צמידות (1.12-1.16)
 • סוגי הריכוז (1.17-1.18)
 • מאמצים ומחוייבות בתהליך (1.19-1.22)
 • ה'אום' כנתיב ישיר (1.23-1.29)
 • המכשולים והפתרונות (1.30-1.32)
 • ייצוב המיינד וטיהורו (1.33-1.39)
 • פירות ייצוב המיינד (1.40-1.51) 

הפרק השני
סָאדהָאנָה פָּאדָא – התרגול
 

 • צמצום ומיזעור גורמי הסבל במחשבות (2.1-2.9)
 • הטיפול במחשבות המעודנות (2.10-2.11)
 • ניתוק ההתקשרות עם הקרמה (2.12-2.25)
 • שמונת השלבים ביוגה וחידוד יכולת ההבחנה (2.26-2.29
 • יאמה וניאמה- שלבים 1+2/8  (2.30-2.34)
 • ההטבות המושגות מיאמה וניאמה (2.35-2.45)
 • אסאנה- שלב 3/8 (2.46-2.48)
 • פראנאיאמה- שלב 4/8 (2.49-2.53)
 • פרטיאהארה- שלב 5/8 (2.54-2.55) 

הפרק השלישי
וִיבּהוּטִי פָּאדָא  – ההתקדמות 

 • דהארנה, דהיאנה וסאמאדהי- שלבים 6-8/8 (3.1-3.3)
 • הסאמיאמה הוא הכלי המעודן ביותר (3.4-3.6)
 • הפנים נחווה כחיצון (3.7-3.8)
 • ההתבוננות במעברים לשלבים המעודנים (3.9-3.16)
 • ההתנסויות בתהליך הסאמיאמה (3.17-3.37)
 • יישומן של ההתנסויות (3.38)
 • הישגים נוספים בתהליך הסאמיאמה (3.39-3.49)
 • פרישה ושחרור (3.50-3.52)
 • הבחנה גבוהה יותר (3.53-3.56) 

הפרק הרביעי 
קֵיבָליָה פָּאדָא – השחרור  

 • האמצעים להשגת התנסויות (4.1-4.3)
 • התעוררות המיינד ושליטה בו (4.4-4.6)
 • מעשים וקרמה (4.7-4.8)
 • רשמים מהתת-מודע (4.9-4.12)
 • האובייקטים ושלוש הגונות (4.13-4.14)
 • תפיסת המיינד את האובייקטים (4.15-4.17)
 • הארת המיינד (4.18-4.21)
 • הבודהי והשחרור (4.22-4.26)
 • שיבושים בהארה (4.27-4.28)
 • הארה יציבה (4.29-4.30)
 • הדברים שאותם יש לדעת מתמעטים (4.31)
 • הגונות לאחר השחרור (4.32-4.34

תגיות: