מאסטרים

המאסטרים

מהארישי ויאסה

פטאנג’אלי מהארישי

מהאוואתאר באבאג’י

שרי טאילאנג סוואמי

שרימאטי שנקארי מאי

שרי לאהירי מהאסאיה

שרי סאי באבא משירדי

שרי רמאקרישנה פארמאהמסה

שרימאטי סאראדה דווי

שרי ראמאנה מהארישי

שרימאטי אננדה מאי-מה

סוואמי ויווקאננדה

שרימאטי מירה באי

שרי אורובינדו גוש

פארמאהאמסה יוגאננדה

פארמאהאמסה יוגננדה - מאמר I
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
תרגום: הדס חסון
עריכה לשונית: רחל תורן
פָּארָמָאהָאנְסָה יוֹגאָנָנְדָה (1952 – 1893)פארמאהאנסה יוגאננדה נולד למשפחה דתית אך בלט ברוחניותו עוד בילדותו. שושלת המורים אליה הוא שיך מתחילה  בבאבאג’י (ממשיך של לורד קרישנא) שהיה מורה של להירי מהאסייה, שהיה המורה של סרי יוקטסוואר, שהיה מורו הישיר של פארמאהאנסה יוגננדה.  פ. יוגננדה התאמן באשרם עשר שנים, במקביל ללימודי אקדמיה מסודרים. הוא הקים את ביה"ס הראשון ב- 1917, כשחינוך הנוער היה תמיד בראש מעייניו. מערכת השעות כללה מקצועות תיכון שגרתיים, בצד ריכוז ומדיטציה של היוגה ושיטות לפיתוח הגוף. יוגננדה נשלח כנציג הודו לקונגרס הדתות בבוסטון ב- 1920, ומאז אמריקה הפכה ביתו.
לאחר חמש שנים יסד את אגודת ההגשמה העצמית (Self Realization Fellowship) שהמטה שלה היה בהר וושינגטון.
בספרו "אוטוביוגרפיה של יוגי", הוא תיאר את חוויותיו הרוחניות וקשריו עם היוגים הגדולים של הודו.
ספר זה הפך לאחת הקלאסיקות הרוחניות הגדולות בעולם ותורגם לשפות רבות.
באופיו: לב רחב וסובלני, מאסטר גדול בעצמו שמתייחס לקדושים אחרים בהערצה ויראת כבוד.
שליחותו: להפיץ את תרגול היוגה שעל ידו אדם מתאחד עם האל. הוא הוכיח את הדמיון בין התנ"ך להינדואיזם, את הבסיס להבנה בין מזרח למערב.
האגודה שהקים מקדמת גם שירותים חברתיים בהודו. השיעורים שלו שוכתבו ב- 1935 והופצו בעולם כולו.
איכותו האלמותית באה לידי ביטוי לאחר מותו, כשגופו לא נתבלה כלל במשך שבועות מספר, שלא כדרך הטבע.
 
 
מקורות
 
תגיות: