מאסטרים

המאסטרים

מהארישי ויאסה

פטאנג’אלי מהארישי

מהאוואתאר באבאג’י

שרי טאילאנג סוואמי

שרימאטי שנקארי מאי

שרי לאהירי מהאסאיה

שרי סאי באבא משירדי

שרי רמאקרישנה פארמאהמסה

שרימאטי סאראדה דווי

שרי ראמאנה מהארישי

שרימאטי אננדה מאי-מה

סוואמי ויווקאננדה

שרימאטי מירה באי

שרי אורובינדו גוש

פארמאהאמסה יוגאננדה

שרי שרי מהאוואתאר באבאג’י
Sri Sri Mahavatar Babaji
שְרִי שְרִי מָהָאוָואתַאר בָּאבָּאגִ’י

הצוקים שלצפון ההימליה ליד בַּאדְרִינָאט מתברכים עדיין בנוכחותו ובהשראתו של מָהָאוָואתַאר בָּאבָּאגִ’י, מורו של לָהִירִי מָהָאשָאיָה (הקדוש מבאנארס). על פי האמונה, משמר המאסטר המבודד את עצמו בגוף פיזי, זה מאות ואולי אף אלפי שנים. באבאג’י בן האלמוות הוא אָוָואתַאר, שמשמעו: מצב בו מתרחשת טרנספורמציה של העילאי לגוף פיזי, כלומר, התגלמותה של אלוהות בגוף בשר ודם. האָוָואתַארים הקדומים של הודו הם: קרישנה, ראמה, בודהה ופאטנג’אלי.

תואר מכובד זה הוענק ליוגי האלמוני (סידהה) הנמנה עם בני האלמוות. הוא נודע למחפשים הרוחניים במערב דרך ספרו של פארמאהנסה יוגאננדה משנת  1946"אוטוביוגרפיה של יוגי", בו כינה אותו יוגאננדה "האָוָואתַאר הגדול". בספר זה מוזכרים כמה מאסטרים בני דורו שנפגשו עם באבאג’י, והם קשורים בעיקר למסורת הקריה יוגה. מסורת זו מספרת שבאבאג’י נולד ב-30 בנובמבר בשנת 203 לספירה למשפחה ברהמינית בכפר פָּרַאנְגִ'יפֵּטָאי שבדרום הודו וקיבל את השם נָגְארָגַ'אן (מלך הנחשים).

על פי המסופר, חנך מהאוואתאר באבאג’י ענקי-רוח כמו: שנקרה, קאביר ולהירי מהאשיה - מורם של פאראמהאנסה יוגאננדה, שרי סאי באבא משירדי ושרי סודהיר רנג'אן בהדורי.

בספרו "אוטוביוגרפיה של יוגי" מתאר יוגאננדה את תפקידו של באבאג'י בעולם כמקרין ומשדר ויברציות טהורות של גאולה לאנושות במטרה לעורר אותה לנטוש את דרך המלחמות, השנאה בין העמים, הכיתתיות הדתית, וההשפעה השלילית של החומרנות  המתעתעת. הוא מוסיף ומתאר כי באבאג'י מודע היטב למגמות ולנטיות העידן המודרני ובמיוחד להשפעתה ולמורכבותה של תרבות המערב, ומודע לנחיצות הפצתה של בשורת השחרור האישי שמעניקה היוגה הן במערב והן במזרח.

#מהאוותאר באבאג'יסוואמי שרי יוּקְטֶשְוָוארְגִ’י הסביר ליוגאננדה כי "רמתו הרוחנית של באבאג’י הינה מעבר לכל יכולת תפישה אנושית. ראייתו המוגבלת של האדם אינה יכולה לחדור ולהגיע להשגתו של האוואתאר. זו רמה שאין לאדם הממוצע יכולת להעלותה על הדעת". צעיר נצחי, המתגורר זה מאות שנים בהרי ההימליה, מעניק ברכה לעולם באופן תמידי. משימתו היא לעזור למורי הרוח של האנושות כאשר הם משתחררים מחובותיהם הארציות ומגיע זמנם לפעול במישור הרוחני.

לבאבאג’י נקשרו תארים רבים המעלים על נס את רמתו הרוחנית, אך המהאוואתאר עצמו ביכר לאמץ רק את השם הפשוט - בַּאבַּאגִ’י. באבא משורש המילה אבא, ו- ג’י הוא כינוי לציון כבוד (האב הנערץ).

לָהִירִי מַהַאשַאיָה היה תלמידו העיקרי של באבאג’י במאה התשע עשרה, והמחייה המודרני של אמנות הקריה יוגה האבודה. כשחנך מהאוואתאר באבאג’י, בשנת 1861, את לָהִירִי מָהָאשָאיָה לרזי תורת הקריה יוגה, הוא העניק בכך מחדש לאנושות את אחת הדרכים העתיקות, המלמדת כיצד להגיע לשחרור עצמי.
     
 
 
לצפיה ברצף הסרטים:

תגיות: