כתבי היוגה העתיקים

הוודות

הראמאיאנה

המאהאבהאראטה

בהאגוואד גיטה

הבהאגווד גיטה לתלמידים - הספר השלם

הסוטרות של פטאנג’לי

הארי האריה - אגדה ודנטית

טָאיטִירִיָה אוּפָּנִישַאד:בְּרִיגהוּ-וָאלִי

סוטרות היוגה של פטאנג’לי - לפי נושאים
מתוך אתר היוגה Traditional Yoga and Meditation of the Himalayan Masters
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
תרגום: אילה המר

רשימת 196 סוטרות היוגה של פטאנג'לי 

הפרק הראשון
סָמָאדהִי פָּאדָא – הריכוז 

 • מה זו יוגה (1.1-1.4)
 • יכולת התבוננות בתנודות המחשבה וניקוי ההפרעות בהן (1.5-1.11)
 • אימון ואי צמידות (1.12-1.16)
 • סוגי הריכוז (1.17-1.18)
 • מאמצים ומחוייבות בתהליך (1.19-1.22)
 • ה'אום' כנתיב ישיר (1.23-1.29)
 • המכשולים והפתרונות (1.30-1.32)
 • ייצוב המיינד וטיהורו (1.33-1.39)
 • פירות ייצוב המיינד (1.40-1.51) 

הפרק השני
סָאדהָאנָה פָּאדָא – התרגול
 

 • צמצום ומיזעור גורמי הסבל במחשבות (2.1-2.9)
 • הטיפול במחשבות המעודנות (2.10-2.11)
 • ניתוק ההתקשרות עם הקרמה (2.12-2.25)
 • שמונת השלבים ביוגה וחידוד יכולת ההבחנה (2.26-2.29
 • יאמה וניאמה- שלבים 1+2/8  (2.30-2.34)
 • ההטבות המושגות מיאמה וניאמה (2.35-2.45)
 • אסאנה- שלב 3/8 (2.46-2.48)
 • פראנאיאמה- שלב 4/8 (2.49-2.53)
 • פרטיאהארה- שלב 5/8 (2.54-2.55) 

הפרק השלישי
וִיבּהוּטִי פָּאדָא  – ההתקדמות 

 • דהארנה, דהיאנה וסאמאדהי- שלבים 6-8/8 (3.1-3.3)
 • הסאמיאמה הוא הכלי המעודן ביותר (3.4-3.6)
 • הפנים נחווה כחיצון (3.7-3.8)
 • ההתבוננות במעברים לשלבים המעודנים (3.9-3.16)
 • ההתנסויות בתהליך הסאמיאמה (3.17-3.37)
 • יישומן של ההתנסויות (3.38)
 • הישגים נוספים בתהליך הסאמיאמה (3.39-3.49)
 • פרישה ושחרור (3.50-3.52)
 • הבחנה גבוהה יותר (3.53-3.56) 

הפרק הרביעי 
קֵיבָליָה פָּאדָא – השחרור  

 • האמצעים להשגת התנסויות (4.1-4.3)
 • התעוררות המיינד ושליטה בו (4.4-4.6)
 • מעשים וקרמה (4.7-4.8)
 • רשמים מהתת-מודע (4.9-4.12)
 • האובייקטים ושלוש הגונות (4.13-4.14)
 • תפיסת המיינד את האובייקטים (4.15-4.17)
 • הארת המיינד (4.18-4.21)
 • הבודהי והשחרור (4.22-4.26)
 • שיבושים בהארה (4.27-4.28)
 • הארה יציבה (4.29-4.30)
 • הדברים שאותם יש לדעת מתמעטים (4.31)
 • הגונות לאחר השחרור (4.32-4.34

תגיות: