מילון, מושגים וזרמים ביוגה

מילון מונחי יוגה

על היוגה

הדרכים והזרמים העיקריים ביוגה

היווצרות הבריאה

יוגה ואנרגיה

יוגה ומתח נפשי

יוגה ואקופונקטורה

איורוודה

שלוש הגונות

חוק הקרמה

המוות וההמשכיות

הוודות

קרמה-יוגה

בהקטי-יוגה

ניאנה-יוגה

רג’ה-יוגה

טנטרה יוגה

האתה יוגה

המאיה

ודנטה

סמאדהי

המסע האחרון
The Last Journey
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
מאת: סוואמי סטיאננדה סרסוואטי


יצאת למסע בימי נעוריך
בחיפוש ובתהייה לדעת מי אתה,
ומה המשמעות והמטרה של הכול.
צא למסע באומץ, אל פחד,
כעת אינך עוד לבדך.
הנך מוגן באדרת של אהבה,
וידיים סמויות מן העין מנחות ומכוונות אותך בדרכך.

אף כי יסתמנו צעדיך כמהוססים
וכוחך ידמה חלש,
היה סמוך ובטוח כי תגיע אל מחוז חפצך.
התמד במסעך באומץ לב, ואם תחוש עייף,
הנח לעצמך לעצור לזמן מה ולהגות
בתפארת הגבהים הנשגבים שלפניך.
שכן אם תתייגע יתר על המידה, עלול אתה ליפול טרף
לידי הפיתויים והמחשבות על חזרה לאחור. 

וכי מה השארת מאחור שדורש את חזרתך?
ימי שאיפותיך הגשמיות זה מכבר חלפו,
אף כי אפשר שלא הפנמת עובדה זו במלואה.
אתה עדיין חש כי אינך שייך לכאן ואף לא לשם,
אך לאמיתו של דבר אתה כבר נמצא עימי.
הגעת להבנת ריקנותם של החיים הגשמיים,
אך עדיין לא הגעת אל מישורי הקיום האחרים.
אינך בטוח לאן אתה שייך,
אך אני יודע מי אתה ואיפה הוא ביתך,
והיכן תמצא את כל מבוקשך.
כל אשר עבר תם ונשלם ולא ניתן לשוב ולשחזרו. 
הכול היה חלק מהמסע של נשמתך,
ומהחיפוש לגילוי עצמיותך האמיתית. 

התחלת להבין מה אתה באמת
ומהי מטרת חייך האמיתית.
אם תחזור אל העולם כעת, תלך לאיבוד
וחייך יהיו מבוזבזים לשווא.
הו ילדי, שמור את עיניך ממוקדות תמיד במטרה!
אתה הוא ילדי אשר שב אליי.
הבה נראה מי הוא זה אשר יוכל להרחיקך מעלי כעת.
אתה אחד מוקף באהבה ובאור. 

- סוואמי סאטיאננדה סראסוואטי -

 

The Last Journey

You have gone on a journey in your youthful days
Of seeking and wondering who are you,
And what is the meaning and purpose of all.
Journey on bravely, have no fear,
For now you one no longer alone.
You one protected by a mantle of love,
And unseen hands guide and direct you. 

Tough your footsteps may falter, your
Strength seem weak,
Be assured you will reach that goal which you seek.
Journey on bravely and if you feel tired,
Give yourself time to pause and reflect
On the glory of the sublime heights before you.
For if you get too fatigued, you may fall prey
To temptations and thoughts of return. 

What have you left that demands your return?
Your days of worldly ambition are over,
Though you may not yet have fully grasped this fact.
You still feel you belong neither here nor there,
But in truth you are already with me.
You have realized the emptiness of worldly life,
Yet have not attained to other planes of existence.
You are not certain of where you belong,
But I know who you are and where your home is,
And where you will find all the things that you seek.
What is past is over and cannot be restored.
It was all a part of the journey of your Soul,
And your search to find your real Self. 

You have begun to realize what you really are
And what the purpose of your life really is.
If you return to the world now, you will be lost.
And your life will have been spent in vain.
O child, keep your eyes fixed always on the goal!
You one my child who has returned to me.
Let me see who can keep you from me now.
You one surrounded by love and by light.

- Swami Satyananda Saraswati -

תגיות: