מילון, מושגים וזרמים ביוגה

מילון מונחי יוגה

על היוגה

הדרכים והזרמים העיקריים ביוגה

היווצרות הבריאה

יוגה ואנרגיה

יוגה ומתח נפשי

יוגה ואקופונקטורה

איורוודה

שלוש הגונות

חוק הקרמה

המוות וההמשכיות

הוודות

קרמה-יוגה

בהקטי-יוגה

ניאנה-יוגה

רג’ה-יוגה

טנטרה יוגה

האתה יוגה

המאיה

ודנטה

סמאדהי

חוק הקרמה
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
מאת: ד"ר אודי הבילו
פעמים רבות במהלך חיינו אנו מרגישים שאין צדק בעולם. איננו מבינים מדוע קורים לנו דברים מסויימים ומדוע מתקיים שוני גדול כל כך בין בני האדם. מדוע איננו מבינים זאת? מכיוון שכל מחשבה שלנו, כל רגש וכל מעשה, יוצאים מן העבר ומשפיעים על העתיד.
אך כל עוד העבר והעתיד מוסתרים מאיתנו, התופעות של חיינו צפות לנגד עינינו, כאילו באופן מקרי מתוך הבלתי נודע. אולם למעשה אין בחיים קפיצות ולא קיימת מקריות. כל אדם טווה את גורלו בעזרת אין ספור חוטים הנשזרים ברקמות בעלות מורכבות שאיננו מסוגלים לתפוס. לעתים, נראה לנו כי חוט מסוים נעלם משדה ראייתנו, אך אין הוא נעלם, אלא יורד למטה לחלקו הבלתי נראה של הבד, ובהמשך אנו רואים חוט מופיע, כאשר למעשה זהו אותו חוט עצמו.
הסיבה לכך היא חוסר התמצאותנו בחוקי העולם הרוחני. אותו חוסר ידע ניכר גם בהתייחסותו של האדם הפרימיטיבי אל הציוויליזציה המודרנית. תופעות כמו שילוח טיל, נגינה מטייפ וכיוצא באלו, ייראו לו כניסים משום שאינו מכיר את החוקים המהווים סיבה לתופעה שהדהימה אותו. על מנת לחדול מלתפוס תופעה זו כנס, חייב האדם הפראי להכיר את חוקי הטבע, חוקים שאינם משתנים. אותם חוקים בדיוק פועלים גם בעולם הרוחני הבלתי נגלה לנו. כל עוד לא נכיר את החוקים, נעמוד בפני התופעות בחיינו כמו אותו אדם פראי הניצב בפני כוחות הטבע הבלתי ידועים לו; נתפלא, נאשים את גורלנו, נכעס על העולם ועל אלוהים, והחיים ייראו לנו כהתגלמות מוחלטת של חוסר צדק. רק כאשר האדם יבין שאותם חוקים השולטים בטבע הפיסי מנהלים גם את חייו, אלא שחוקים אלו קובעים רק את התנאים הנחוצים לכל פעולותיו ואינם קובעים את הפעולה עצמה, רק אז תבוא אל קיצה תחושת חוסר הישע שלו, והוא יבין כי ביכולתו להפוך אדון לגורלו.
 
המילה קרמה נגזרת מהשורש בסנסקריט "קרי"  שפירושו פעולה, מעשה, גורל, אופי. כל פעולה פיסית או מנטאלית הינה קרמה. סיכום כל פעולותינו הן בחיים האלה והן בחיים קודמים הוא הקרמה.
קרמה אינה רק הפעולה עצמה אלא גם תוצאת הפעולה המהווה חלק בלתי נפרד מהפעולה עצמה.
חוק הקרמה הוא גם חוק הסיבתיות. לכל סיבה ישנה תוצאה. הזרע מהווה את הסיבה שתוצאתה היא העץ. העץ מייצר זרעים והופך לסיבה של קיום הזרעים. הסיבה קיימת בתוצאה והתוצאה קיימת בסיבה. זוהי השרשרת האוניברסלית האינסופית של סיבה ותוצאה.
עולמנו מושתת על עיקרון זה. חוק זה הוא שריר ובלתי משתנה, ופועל בכל מקום במישורים הפיסיים, המנטאליים והרוחניים. אין דבר בטבע היכול לחמוק מחוק רב עוצמה זה וכל חוקי הטבע כפופים לעיקרון זה.
חוק הקרמה נקרא גם חוק "הצדק המוחלט". האדם יוצר ללא הרף את גורלו בתוך שלושת מישורי החיים – השכלי, הרגשי והפיזי. הוא יוצר כוחות חדשים, אשר מבחינה איכותית וכמותית מהווים את תוצאות פעולותיו הקודמות, וכן את הסיבות שיעצבו את עתידו. המצב בו אנו נתונים בכל רגע ורגע נקבע על ידי חוק הצדק המוחלט – שום דבר אינו תלוי במקריות, זהו מושג שנוצר על ידי הבורות (מקרה = רק מה’). האדם החכם יאמר: "אני סובל היום משום שעברתי על החוק. אני אשם בסבלי ועליי לקבלו בשלוות נפש". התוצאה של אדם שהבין חוק זה מתבטאת בבטחון עצמי, באומץ לב ובענווה.
 
חוק הסיבתיות כולל בתוכו את חוק הפעולה והתגובה, חוק הפיצוי, וחוק הגמול.
 
חוק הפעולה והתגובה
לכל פעולה ישנה תגובה בעלת טבע ועוצמה הזהים לה. כל מחשבה, תשוקה, דמיון, רגש, יוצרים ראקציה, תגובה. מידות טובות מביאות אתן את תמורתן ומידות רעות את שכרן. אלוהים אינו מעניש ואינו מחלק פרסים אלא זהו חוק הפעולה והתגובה אשר מביא את הפירות.

חוק הפיצוי

חוק הפיצוי פועל בכל תופעות הטבע. הזרע נבקע וממנו צומח עץ גדול. הטבע לא מפסיד מבקיעתו של הזרע. הדלק נשרף ומתכלה, אך יוצר חום. למעשה כל דבר בטבע שנעשה בו שימוש, וכביכול נעלם או נכחד, משמש לטובת מטרה נוספת. במקום מסויים יש חמסין ובמקום אחר שורר קור עז, במקום אחד גאות ובשני שפל, לאחר מלחמה עושים שלום וכך הלאה. בעזרת חוק הפיצוי מאזן הטבע את עצמו.
חוק הפיצוי שומר על האיזון וההרמוניה בטבע. כאשר האדם מתערב בטבע ומערער חוק זה, התוצאה הנגרמת מתבטאת באסונות כדוגמת השטפונות בהרים, החור באוזון, וכיוצא באלה.
כאשר מביטים על החיים כעל תופעה מנותקת המתחילה בלידה ומסתיימת במות הגוף הפיסי, לא ניתן להגיע להסבר מדוייק על אודות המטרה העומדת מאחורי הסוגיה הנקראת חיים. יהיה זה אלא גישוש באפלה שבסופו של דבר יביא ליאוש. החיים הנוכחיים הם אפסיים בהשוואה לכל חיי הנשמה. כדי להבין את הסיבות העומדות מאחורי הדברים יש ללכת אל העומק הנמצא מעבר לחיים הנוכחיים, ולהתייחס לחוק הנצחי של הנשמה, ורק אז יתקיים מצב של איזון מושלם בין הסיבה והתוצאה.
חוק הפיצוי חובק את כל טווח חיי הנשמה. החיים אינם מסתיימים בהתפוררותו של הגוף הפיסי בלבד, אלא ממשיכים כגלגולי נשמות. רק כאשר אנו צופים בחיינו מנקודת מבט של גלגולים, מתחילה הדרך להתבהר, וניתן אז למצוא תשובה שלמה למורכבותם המסובכת של החיים. לא יהיה אז כל מקום לבכיות ולתלונות. הגוף הפיסי מת אך הנשמה ממשיכה להתגלגל ולתקן את עצמה ממש כפי שזרע העץ נבקע.
 
חוק הגמול
כל פעולה או עבירה מביאים עמם גמול תואם. חוק הפעולה והתגובה, חוק הפיצוי, וחוק הגמול מאוגדים יחדיו. מי שגונב מאדם אחר גונב מעצמו, מי שפוגע באחר פוגע בעצמו, מי שמרמה אדם אחר מרמה את עצמו כי הכל חוזר בסופו של דבר לאדם המבצע. יש לזכור שאלוהים אינו מעניש אלא האדם עצמו קוצר את גמול מעשיו שלו.
 
כיצד מעוצבת הקרמה
לאדם יש תשוקות, או הרגשות, ידיעה (NIANA) ורצון (ICHA), המעצבים את הקרמה שלו. האדם מכיר את האובייקטים בעזרת הידיעה. הוא מפתח כלפיהם רגשות שמחה או צער, משיכה או דחייה, ומפתח רצון לעשות או לא לעשות, כלומר, נענה לתשוקות שהם מעוררים בו, או שלא.
מאחורי הפעולה (KRIYA) עומדות התשוקות והמחשבות. בהכרה מתעוררת תשוקה לדבר מסויים, לאחר מכן אנו מתכננים כיצד להגשימה, ובהמשך אנו מתאמצים להגשימה על ידי מעשה.
התשוקה, המחשבה והפעולה צועדות תמיד יד ביד, הן שזורות זו בזו והופכות לחוט הקרמה שלנו.
התשוקות יוצרות את הקרמה שלנו
אנו עובדים ומתאמצים להשיג את האובייקטים של תשוקותינו. הקרמה מייצרת את פירותיה ככאב או כהנאה ואנו נולדים פעם אחר פעם כדי לקצור את פירות הקרמה. זהו חוק הקרמה.
 
שלושת סוגי הקרמה
 
1. Sanchita – הקרמה הנסתרת: סנצ’יטה היא כל הקרמה שצברנו בעברנו. חלקה ניכר באופיו של האדם, בנטיותיו, בכשרונותיו, בקיבולת שלו, ובתשוקותיו. במשך מאות שנים אנו מערימים הרים שלמים של סיבות שלא יכולות לבוא לידי הגשמה. ואנו חיים באופן תמידי תחת השפעתה הכפולה של הקרמה:
א. זו שמתגלה
ב.  זו שמחכה בצל להזדמנות שלה לבוא לידי ביטוי. קרמה זו יכולה לעבור מגלגול לגלגול ולהישאר קבורה זמן רב עד שתקום לתחייה ותישא פירות.
קרמה זו יוצרת את נטיותינו כתוצאה מנסיון העבר והיא ניתנת לשינוי. נטיותינו יכולות להיות מוגברות או מוחלשות, תלוי באופי ובעוצמת העבודה הפנימית שלנו.
 
2. Prarabdha – הקרמה שהבשילה: זהו אותו חלק של הקרמה מהעבר שאחראי על החיים הנוכחיים. ניתן למצותה רק על ידי התנסות, ואי אפשר להימנע ממנה או לשנותה. באמצעותה משלמים את חובות העבר. קרמה זו מוכנה לקציר. חופש הבחירה התקיים בעבר ועכשיו כל שנותר הוא לשלם את החוב ולקצור את הפירות. החוקים השולטים על הקרמה האנושית מכוונים את נשמת האדם לארץ בעיתוי המתאים כך שיאפשר לו לשלם חלק מהקרמה האישית. ואלו יקבעו את:
א. משך חייו הארציים
ב. תכונות הגוף הפיזי
ג. בחירת הקרובים, ידידים, אויבים.
ד. תנאים חברתיים
ה. המבנה של כלי הנשמה.
ו. צירוף השמחות והסבל שנוצרו על ידי הקרמה של האדם ויכולים להחוות על ידי משך אותו גלגול.
 
3. Kriyamana – הקרמה הנוצרת: זוהי הקרמה שאנו יוצרים עכשיו והיא תקבע את עתידנו. נקראת גם AGAMI. קרמה זו נוצרת כל הזמן בעזרת מחשבותינו, תשוקותינו ומעשינו. אדם הבונה במודע את הקרמה שלו חייב לשלוט במחשבותיו וברצונותיו ולכוון את מעשיו. תוך התנהגות זו הוא יוצר את עתידו. רק נשמה בשלה ומודעת, בעלת כוח רצון עז, הפועלת כך, משיגה שני דברים:
א. היא שורפת את הקרמה באש המאבק הפנימי
ב. מזרזת את עלייתה של הקרמה הנסתרת אל מעל לפני השטח. באופן הזה החוב הקרמתי מסולק בגלגולים אחדים בלבד.
 
הקָשָת ירה חץ, וברגע שעזב החץ את ידו אין הוא יכול עוד להחזירו אלא רק לירות חץ נוסף. חבילת החיצים שעל גבו היא הסנצ’יטה, החץ שירה הוא הפראראבדהה, והחץ שהוא עומד לירות מקשתו הוא האגאמי. יש לו שליטה מוחלטת על סנצ’יטה ואגאמי אך את הפרראבדהה קרמה הוא חייב לפרוע.
 
סיכום
המצב בו אנו מצויים בכל רגע ורגע נקבע על ידי חוק הקרמה. המושג מקריות הוא תוצר של הבורות. החכם מבין שכאשר הוא חווה סבל, הסיבה לכך טמונה בזרעים מסויימים שזרע בעבר ושעליו לקצור כעת את פירותיהם, דרך זה לומדת הנשמה לא לחזור על שגיאות שעשתה.
חוק הקרמה מבהיר לנו כי אנו יצרנו את גורלנו שלנו ואנו יכולים גם לשנותו.
על-פי חוק הקרמה לא הסביבה היא זו שמעצבת אותנו אלא אנו הם אלו הנמשכים לסביבה התואמת את נטיותינו.
 
שלושה כוחות יוצרים את הקרמה שלנו:
א. מחשבותינו: כשהן פועלות עלינו הן יוצרות את אופיינו המנטאלי והמוסרי. עקב השפעותיהן על אחרים הן קושרות את הקשרים הקרמיים בהם בני אדם יהיו קשורים בגלגול הבא.
ב. תשוקותינו: רצונותיו של האדם יקבעו את מקום גלגולו. הם כובלים אותנו בכבלים של אהבה או שנאה, הם יוצרים את אויבינו ואת ידידינו. הם יוצרים את גוף התשוקות שלנו ובאמצעותו משפיעים על היווצרות גופנו הפיסי. הם משפיעים על בחירת בני האדם שאליהם נהיה קשורים בעתיד.
ג. מעשינו: השפעת המעשים עצמם היא מועטה. המניע למעשה הוא זה שמשפיע. כל מניע יוצר קרמה חיובית או שלילית. אם לא קיים מניע, לא נוצרת קרמה.
 
הקרמה היא רק גלגל של סיבות ותוצאות, אך מה הם הכבלים הקושרים אותנו לגלגל הזה?
הרצון שלנו לקבל לעצמנו. רצון זה מסנוור אותנו ומוליך אותנו אל תוך המבוך של החלל והזמן בו נדמה שכל דבר הוא מופרד מן האחר.
בבהגוואד גיטה אומר קרישנה לארג’ונה: "בצע את פעולותיך ללא הרף וללא היצמדות. מבלי להיקשר לפירות הפעולה האדם משיג את הנעלה מכל".
היכן מסתתר הכוח הכובל אותנו? לא בתוך המעשים ולא בתוך הפעילות – אלא במשיכה שלנו לפירות הפעולה. הנשמה מצפה, והטבע חייב לספקה. הנשמה מבקשת, והטבע מעניק לה. הפירות שנקצור נובעים מפעולותינו, והחוט הבלתי נראה היוצר קשר זה הוא הרצון לקבל לעצמנו. רצון זה יוצר את האנוכיות שלנו ואחת הדרכים לסלק מסך זה היא הליכה בדרך הקרמה יוגה.
 
מקורות
תורת הקרמה, הוצאת האגודה התיאוסופית.
ויווקננדה, ס. קרמה יוגה, הצליל הפנימי, 2005 , ת"א.
שרי ברהמה גופאל בהאדורי (1999), הרצאות על בריגהו יוגה, ואראנאסי, הודו.
שיוו שנקאר טריפאטי (1996), הרצאות על בריגהו יוגה, ישראל.
Sivananda, S. Bliss Divine.The Divine Life Society, 1997 
תגיות: