ספרים לקריאה באתר

ניאנה יוגה - מי אני? - מאת שרי רמאנה מהארישי

הבהאגווד גיטה לתלמידים - מאת סוואמי וינקאטסננדה

מסע היוגה - מאת שרי שיוושנקאר טריפאטי

תורתו של מהארישי - מבוא
ניאנה יוגה - מי אני? / שרי ראמאנה מהארישי
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
מאת: שרי ראמאנה מהארישי
תורתו של שרי ראמאנה מאהארשי. ספר ראשון ושני מוצגים כאן כתשובותיו של באגאוואן שרי ראמאנה מהרישי לשאלות שהוצגו בפניו על-ידי חסידיו.  
 
 
מבוא
שרי ראמאנה מהארישי כתשובה לרצון העז של מספר רב של חסידי באגאוואן שרי ראמאנה, מודפסות כאן התשובות לחלק מהשאלות שהוצגו בפניו מדי פעם, בצורה  של ספר,  תחת הכותרת תורתו של מהרישי, לתועלת העולם בכללותו.   
שאלות אלו מתעוררות ברבים מאתנו ואנו נאבקים עם עצמנו כדי לפתור אותן. התשובות הניתנות כאן על-ידי מהרישי מהוות דוגמא תמציתית לתבונה האלוהית והן מושתתות על ידיעתו והתנסותו הבלתי אמצעית של שרי באגאוואן. תשובותיו הן בעלות ערך לא ישוער למחפש הרציני והכן של האמת המוחלטת.
האמת המוחלטת והעמוקה של ADVAITA הקובעת שהמציאות האמיתית האחת והיחידה היא זו של העצמי המוחלט, או במילים אחרות, של ברהמן, לא הוצגה בשום מקום בבהירות ובהגיון גדולים יותר מאשר בדפים אלה, מפני שמצד אחד באגאוואן שרי ראמאנה מדבר מתוך ההתנסות הגבוהה ביותר ומצד שני הוא מגיש אותה מנקודת הראות ויכולת ההבנה של האיש הפשוט המחפש את האמת המוחלטת.
האמת המוחלטת היא אותה אמת לגבי כולם, ושרי באגאוואן מפנה את המחפש הרציני והכן לחקור ולבדוק ללא משוא פנים את התנסותו האישית ולחפש בעצמו את מרכז הוויתו, את לב ההוויה, שהוא תמיד אחד וזהה עם המציאות המוחלטת האחת והיחידה, אשר בהשוואה אליה, כל השאר הנראה והידוע, הוא רק התגלמות היש.
כל מילה היוצאת מפיו של הקדוש הנאור היא תמציתית ומסווגת כחוכמה אופינישאדית, חוכמה שהוא עצמו ההתגלמות העליונה ביותר שלה.
הקורא הנאמן ימצא בדפים אלה עצה מעשית וישתכנע שטבעו הממשי ביותר הוא אלוהי. השתכנעות זו היא היא התומכת בו במילוי משימתו הרוחנית.
תורתו של מהרישי היא באמת ובתמים תורת האמת המוחלטת.
תגיות: