ספרים לקריאה באתר

ניאנה יוגה - מי אני? - מאת שרי רמאנה מהארישי

הבהאגווד גיטה לתלמידים - מאת סוואמי וינקאטסננדה

מסע היוגה - מאת שרי שיוושנקאר טריפאטי

מסע היוגה - פרק י"א: בראהמה - הנשמה
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
מאת: שרי שיוו שאנקאר טריפאטי (שיבוג'י)
תרגום: עמרם בילו
עריכת תרגום: גלה חפץ
עיבוד והכנת החומרים: נעמי עידית בלין

הבראהמה או הנשמה הזאת מתחלקת לארבעה חלקים:

שמו של בראהמה הוא: #מסע היוגה  

חלק ראשון הוא "A" #מסע היוגה, השני "O#מסע היוגה והשלישי "Ma#מסע היוגה. 

עד לכאן נושאת הנשמה (בראהמה) את שלוש האיכויות (טריגונאטמאק) מצב המהות של סאגון[1]. היות וכאשר למהות יש שם, חייבת להיות לה צורה. 

כל צורה היא מיזוג של סאטוה, ראגא'ס וטאמאס, וקיימים בה שלושה שלבים:

היא נוצרת, מתקיימת זמן מה ונכחדת. כפי שהחיים בעולם זה חייבים לעבור בשלושת השלבים האלה, באופן דומה גם בראהמה או הנשמה חייבים לעבור אותם. הנשמה נוצרת, שוהה כאן בתקופת החיים, וחוזרת אל מקור הווייתה. אלה הם שלושת שלבי הסטהול (הגוף הפיזי). 

אלה הם #מסע היוגהשלושת חלקי הבראהמה. שלוש האיכויות נשארות מתחת לפני השטח, מוטמעות בנשמה, ופועלות באופן עצמאי. זו הסיבה לכינוי הבראהמה כסאגוּן, כלומר: נושאת שלוש איכויות עצמאיות. אחרי ומעבר לשלוש איכויות אלו של בראהמה, נמצאת האיכות הרביעית, שהיא מעל לכל איכות, כך שהיא נירגון (אי-איכות), או טריגונאליט. כלומר, אין איכות, היות וכל האיכויות מפסיקות לפעול, וחוזרות אל כור מחצבתן. כעת אין כל עבודה, ואף לא היקום, ואין כל דבר אשר יש לדעתו. זהו מצב עצמי-אידיאלי שלם של הנשמה (בראהמה). הליכה במעבר זה של חלל וזמן ידועה בשם 'מאהא פראלאיקאל', והינה החלק הרביעי של הבראהמה. 

בשלב הראשון אשר בחלק הרביעי ישנם עדיין שברירים ממודעות הנשמה, היוצרים מעצורים זעירים ביותר של המודעות. אחר כך, בשלב השני, היכול גם להיקרא החלק החמישי, מתחילים להעלם גם שברירי המודעות, והנשמה הינה חסרת מודעות לחלוטין לגבי עצמה. למצב זה אין שם וגם אין לו צורה.


[1סאגון (Sagun/a) קיימות צורה ותכונות.

תגיות: