ספרים לקריאה באתר

ניאנה יוגה - מי אני? - מאת שרי רמאנה מהארישי

הבהאגווד גיטה לתלמידים - מאת סוואמי וינקאטסננדה

מסע היוגה - מאת שרי שיוושנקאר טריפאטי

כיסופים אל הנכון - פרק ז’
שיתוף ב: Whatsapp שיתוף ב: SMS
מאת: סואמי וינקאטסננדה
תרגום: א. ליסוד
הקלדת הספר: גלה שגב חפץ
רעיון חשוב מאוד שבו מסיים שרי קרישנה את הפרק הקודם חוזר גם כאן. העניין הזה של השגת השלמות איננו דומה להשגת דרגה אוניברסיטאית – אם הנך לומד שש שנים אתה משיג את הדרגה של מוסמך ואם הנך מגיש עבודה בנושא ידוע הנך מקבל את התואר דוקטור. טיהור-עצמי הוא דבר הדרגתי, ובהאבקות אחרי האבקות מגיעים לשלמות, לאחר מספר לידות. אין מטרה אחרת ועליך ללכת לקראתה.
 
"אחד מני אלף אולי נאבק למען השלמות; ובין אלה הנאבקים, אולי רק אחד היודע את מהותי העיקרית".
 
בין אלף הרצונות – האחד הוא להתאמן ביוגה. אחד מאלף המתאמן בו מגיע לאלוהים, לראות את אלוהים ואלוהים בלבדו בכולם – דעה זו משיגים אחרי מספר לידות של התאמנות עקשנית.
ולמה זה ככה? כפי שציינו הפרק הקודם, המכשול העיקרי הוא רוחנו, האויב שבתוכנו, התאווה מרחיקה אותנו מאלוהים; הרוח הבלתי טהורה, הלב החוטא – אויבך הפנימי – שטוף תאוות מתאוות שונות. הקדוש רואה את אלוהים  בכל אשר יפנה. אך הרשע רואה חלק מהדברים המביאים תענוג וחלק המביא סבל. וזהו בגלל אותו האויב הפנימי – התאווה. אך אין מקום לייאוש. ביוגה של שרי קרישנה אין כלל מקום למושג ייאוש. לפי דבריו, "יש תקוה אפילו לחוטא הקשה ביותר". יוגה דורש רק שינוי בלב, ואם הדבר הזה מתרחש, מיד תרגיש בכך שינוי לטובה. לפי דעתו, אם המוח מטוהר – הרי הוא ידידך. בעזרתו אנו יכולים לשרת את הכל בשמחה. הקדוש הוא בעל נפש טהורה מושלמת בתכלית ולכן אין לו אויבים כלל.
אנו יכולים לברוח מאויב חיצוני, אך לאן אשר נלך, המוח שלנו תמיד אתנו. איננו יכולים להשתמט ממנו. אנו מוכרחים לטהרו.
הכיצד?
הפנה גם רצונותיך לקראת אלוהים. שרי קרישנה אומר, "ארבעה סוגי בני אדם מחפשים אותו – אחד הרוצה להינצל מסבל, השני המבקש עושר, השלישי המחפש דעת, ואמנם הרביעי, הידוע – רוצה רק אותו". גם אם אתה שבוי בתאוות העולם הזה, הפנה אותן כלפיו. אך לא בכדי להתפלל אל ה’ למען הכסף שבכיסנו! אמנם זה יותר טוב מאשר להילחם עם אבא בגלל הכסף או לגנוב מכיסו. אגב יביא אתו הכסף גם הזדמנות להגות באלוהים. במשך הזמן התאוות תעלמנה והדבקות תישאר. אתה תלמד להגות באלוהים ולהודות לו על מה שהוענק לך, גם מבלי שבקשת, כי הנך יודע עכשיו שאלוהים הוא הנותן.
שנית, מנע ממוחך לחשוב מחשבות רעות. חשוב תמיד על האלוהים. שרי קרישנה נותן שיטה מצוינת. הוא אומר: "הנני הקדוש שבקדושים, הנני החוכמה של החכם. הנני האומץ ברוח של האמיץ. בראותך אדם טוב אל תקנא: הקנאה הזו מביאה לעתים קרובות לידי חטאים שונים. במקום להכיר בטוב, הנך משתדל למצוא את הרע ולהוציא דיבה על האדם הטוב, כך שאנשים חדלים לכבדו ועל-ידי כך אתה מדביק אחרים במחשבותיך הרעות. לא: חשוב, "הטוב שבו הוא גילויו של האלוהים". השתדל, באופן כזה למצוא בכל אדם ואדם גילוי זה או אחר של אלוהים. הדבר הזה יובילך לתוצאות נפלאות. בקביעות תיזכר באלוהים. אתה תתחיל להתפעל, לאהוב ולכבד את כולם. בלבו של כל אחד שוכן הקב"ה. כל אחד חושב, מרגיש, מדבר ופועל בהשפעת כוחו של האלוהים ולכן כבד את כולם. אהוב את כולם. השתחווה לפני כולם. באופן כזה אם אתה הוגה יותר ויותר בה’ ובו בלבד – תגדל בקדושה, בדעת ואומץ רוח – כי אלה הם גילויו. המדיטציה על אלוהים מעוררת בנו את הגילויים הללו בלבבנו, הכרחית היא!
הכוח הזה של אלוהים הוא בעל שלוש צורות בעולם הזה. לכל אדם שלוש סגולות, כל אדם עלול להיות נתון לשלושה זרמי מחשבה. הראשון והקרוב ביותר לטוב – נקרא סאטוא (Sattwa) הוא מביא את האדם להרגשת שמחה ולעשיית מעשים טובים ואציליים. הזרם השני הוא ראג’אס (Rajas) הוא מפעיל את המוח להיות פעיל והאדם מרגיש בהשפעתו שאיפה לתאוות שונות. השלישי הוא תאמאס (Tamas). הגבר מאבד בהשפעתו את הגברות, הוא מתנמנם, הוא ישן, הוא גוף מתנועע העושה כל מיני פעולות מטופשות. (אולי הביטוי "תומאס הספקן" בא מתאמאס). דומה לכך גם המלה ההודית תאמאשא, שפירושה בזבוז עצלני ללא הפקת תועלת מזמנו. אך אל נא תשכח שכל השלושה (הנקראים ביחד מאיה) (Maya) מאת האלוהים המה! הם אינם יכולים להתקיים בלעדיו. שום דבר לא מתקיים כאן מחוץ לאלוהים. תבין זאת היטב – ולא תשנא אף אחד בלבבך, לא תחשוב מחשבות מעליבות על זולתך. לא תגלה כל אי שביעות רצון או אי כבוד כלפיו. יהיה זה אדם שפל, רשע, נקלה, בור ומושחת – גם בו שוכן האלוהים . אל נא תשכח זאת.
אדם מסכן נתון להשפעת הזרמים של ראג’אס ותאמאס. חסדו של אלוהים ירד עליו בהגיע הזמן ויתעלה. אך ענייניך הוא לא רק לרחם עליו, כי אם לראות בו ישר את האלוהי. הוא בצד אחד של הכוח האלוהי והקדוש בצדו האחר. לגבי דידך שניהם שווים. ומה היא התוצאה מכך? אתה הוגה תמיד באלוהים. מוחך מלא מחשבות על אלוהים. וזהו מה ששרי קרישנה רצה ממך: "אם תמיד תחשבו עלי לא תהיה מושפע על ידי המאיה".
 
"באמת, על האילוזיה האלוהית שלי, המורכבת מערכי הטבע קשה לעבור; אך החוסה בי בלבד, עובר עליה".
 
וכיצד אנו יכולים להגות באלוהים? למה הוא דומה? אנו מציינים שהוא אומר: "הנני האמיץ באמיצים" וכו’. זה דבר מופשט. בראותך אדם חזק הנך יכול בין רגע להרגיש שאלוהים שוכן בקרבו. אבל זה קשה לגבי כולם לקפוץ בבת אחת להתבוננות מופשטת באלוהים.
שרי קרישנה הוא בעל רחמים עילאי. הוא ידידנו. הוא אוהב אותנו והוא אומר: "אין זה חשוב כל כך. יכול אתה להגות בי בכל צורה הרצויה לך. האמן! אנוכי אחזק את אמונתך ואתן לך מה שאהוב עליך וגם את המסירות". כמה נפלא הוא שרי קרישנה שלנו. הוא אינו מלגלג, נכון הוא באמת, שאנו יכולים לעבדו, בכל צורה, כי הוא שוכן בכל ונמצא בכל דבר!
קרישנה הנעלה! עשית את היוגה שלך לנוחה ביותר. רב תודות לך!
תגיות: